Ledelsesudvikling i byggebranchen

15 tips til en strategi for digital transformation i byggebranchen

Når det drejer sig om at arbejde digitalt, halter byggebranchen efter næsten alle andre brancher. Det er en forpasset mulighed, og man er nødt til at gøre noget ved det. Institution of Civil Engineers har udarbejdet en tjekliste med ting, som virksomheder skal være opmærksomme på.

Digitalt arbejde er ved at være normen for et voksende antal bygge- og ingeniørvirksomheder. Muligheden for at spare tid, penge og ressourcer ved at blive digitale er for god en mulighed at overse for flere og flere firmaer.  

Alligevel ligger bygge- og ingeniørbranchen stadig bag andre, når det drejer sig om digitalisering – kun landbruget er mindre digitaliseret – så en acceleration af tempoet for den digitale transformation skal have førsteprioritet for disse brancher, hvis de skal opfylde den dobbelte målsætning om at øge produktiviteten og nedbringe deres kulstofudledning. 

Til dette formål er effektiv indsamling og analyse af data og anvendelsen af digitale værktøjer til at levere positive resultater altafgørende. 

Hvordan kan infrastrukturvirksomheder, der endnu ikke har begivet sig ud på digitaliseringens vej, kickstarte denne rejse? 

Selvom der ikke findes nogen endegyldig køreplan, har man på en nylig rundbordsdiskussion hos Institution of Civil Engineers/Bluebeam gennemgået synspunkter fra en række eksperter. Ud fra disse samtaler har vi sammensat en digital transformationsguide baseret på de fire hjørnesten i digital transformation: data, mennesker, teknologi og proces.  

Følgende tips bør sætte dig i en god position til at fremme din digitale transformationsstrategi.

DATA 

 • Fastlæggelse og registrering af konsistente data for at muliggøre målresultater 
 • Der bør skabes præcedens fra starten af et projekt, hvor “datasamtalen” finder sted med kunden på de tidligste planlægningsstadier og bliver indbygget i kontrakten. Sådanne diskussioner skal omfatte basislinjer for projektdefinitionen og -omfanget samt konsistente filformater og fælles datastandarder  
 • Klarhed: Alle parter har brug for en klar forståelse af informationskravene på hvert trin af projektets livscyklus, samt hvordan dataene vil blive brugt og de ønskede resultater 
 • Dataforskere kan ansættes til at forbedre analyser. For at sikre, at der drages erfaringer på tværs af branchen, bør data demokratiseres og deles, hvor det er muligt, samtidig med at sikkerhedsbestemmelser overholdes   

MENNESKER 

 • Forandringsledelse og tilslutning: Selv de bedste teknologiske løsninger vil være dømt til fiasko uden tilstrækkelig tilslutning fra både medarbejdere og slutbrugere  
 • Forståelse af slutresultatet: Hjælp medarbejderne til fuldstændigt at forstå de ønskede resultater og de effektivitetsgevinster, der kan opnås med en digitalt drevet tilgang. Drag paralleller til alle de bredere kulturelle transformationer, der finder sted i virksomheden  
 • Digitale færdigheder: Vær opmærksom på de digitale færdigheder hos medarbejdere på forskellige karrierestadier – erfarne ingeniører, der har huller i deres viden, kan drage fordel af at tilbringe tid med teknologikyndige nyuddannede  
 • Kommunikation: Forklar, hvordan dette arbejde henimod en digital fremtid vil gavne offentligheden 

TEKNOLOGI 

 • Oprettelse af et effektivt fælles datamiljø: Inden der vælges et fælles datamiljø, bør projektteams identificere informationskravene og ønskede resultater fra interessenterne  
 • Interoperabilitet: For at sikre effektivitet bør alle valgte digitale løsninger give mulighed for en vis grad af interoperabilitet – uanset hvilken platform eller software der bruges, er fælles adgang til data kritisk, og systemerne skal være fleksible nok til at dele data med alle, der måtte have brug for det  
 • Problemfri integration vil reducere barriererne for indførelse og vedligeholdelse betragteligt 
 • Brug af teknologien: Teknologi er ikke svaret på alt i sig selv – hvordan den kan bruges til at forbedre kvaliteten af information, strømlining af processer og menneskers oplevelser er den vigtigste egenskab     

PROCES 

 • Standardisering af digital praksis for effektivitetsgevinster og synlighed i projekter: Velfungerende fælles datamiljøer fjerner forhindringer for tilføjelse af data. Automatisering er afgørende for dette i stedet for at være afhængig af manuelle processer såsom upload af PDF’er  
 • Nedbryd og definer de standardprocesser, der kan automatiseres på hvert trin af projektets livscyklus: Husk, at automatisering ikke behøver at være begrænset til robotteknologi og modulopbygning. Den kan også bruges til elementer af beregnet og generativt design 
 • Lær af andre: Læg mærke til, hvordan store offentlige projekter har standardiseret digital praksis og skabt fælles datamiljøer for at øge effektiviteten – der kan være ting, du kan kopiere i mindre skala 

Brug af disse vejledende principper som en tjekliste for digital transformation bør gøre det muligt for virksomheder at tage de første skridt hen imod at skabe de strukturer og processer, der er nødvendige for at sikre, at digitalt arbejde bliver en del af deres daglige aktiviteter.  

Sådan opnår du et hurtigt investeringsafkast på din byggesoftware