9 prioriteter for byggeteknologi i 2023 – og derefter

Nogle byggefirmaer er allerede godt på vej mod en fremtid med teknologi i højsædet med robotter, droner, skybaserede ressourcer og masser af software. For andre er der stadig et stykke vej. Hvad bør de overveje?

Teknologi er et velkendt koncept i byggebranchen. Bygningsinformationsmodellering (BIM) har eksisteret i et stykke tid, men byggebranchen har været længe om at favne den digitale verden og alt, hvad den har at tilbyde, på samme måde som avanceret produktion har. Faktisk rangerer byggeriet kun over landbruget i forhold til, hvor digitalt tilbagestående branchen er.

Dette er måske forståeligt nok, når man ved, hvordan byggeri foregår. Der bygges ting på byggepladser ved hjælp af manuel arbejdskraft.

Men tiderne ændrer sig, og branchen har brug for en modernisering. Byggeteknologi – især digitalisering og automatisering – kommer til at spille en altafgørende rolle i sådan en bestræbelse. Mark Farmer, forfatter til rapporten “Modernise Or Die” og stiftende direktør samt administrerende direktør i konsulentvirksomheden Cast, skrev for et par år siden, at kun meget få virksomheder “har hægtet sig på den vigtigste forandring, der egenhændigt kan tackle alle disse udfordringer på én gang – næste generations teknologi og effekten af stadig mere digitaliserede arbejdsgange.”

Flere og flere gør det, og selvom det formentlig bliver en langsommelig proces, så er der ting, som virksomheder kan gøre for at indhente den nyeste udvikling og være konkurrencedygtige.

Digital vision baseret på langsigtede strategiske prioriteter

Byggebranchen har i et stykke tid anvendt adskillige former for automatisering og digital teknologi, herunder robotteknik og designsoftware. Men det hurtige tempo og de medfølgende forandringer betyder, at virksomhederne er nødt til at fokusere på, hvilke behov teknologien skal opfylde for dem i fremtiden.

Ifølge Boston Consulting Group (BCG) har COVID-19-pandemien gjort digital transformation “mere presserende, og virksomheder ønsker at øge deres agilitet, tempo og datadrevne beslutningsprocesser.”

BCG fremhæver behovet for talentforvaltning og opbygning af digitale færdigheder, transformation af arbejdsmåder, oprettelse af en dataplatform og en digital platform for at bane vejen for digital transformation og det, der kaldes at “lede for værdi … hvor forretning og teknologi forenes i virksomheden og leder transformationen oppefra.”

Når man planlægger en digital rejse, hjælper det at udpege en intern “digital ambassadør”: En person, som forstår, hvad det digitale kan, og hjælper med at facilitere og støtte, når den bredere implementeringsker.Personen kan også hjælpe med at håndtere forandringer, inspirere andre og støtte dem i processen.

Styrkelse af cybersikkerhedskompetencer

I takt med at byggebranchen digitaliseres, og at det globale marked for bygge- og designsoftware nåede en værdi på $ 9,6 mia. (DKK 67,3 mia.) i 2021, er det uundgåeligt, at cyberkriminelles interesse i branchen vokser.

Sidste år var den globale byggebranche den branche, som blev hårdest ramt af ransomware-angreb, en hacker-påført computervirus, der holder en enhed som gidsel, indtil ejeren betaler et beløb for at få adgang igen.

Det, som hackere finder attraktivt ved byggebranchen, er sektorens langsomme digitale overgang, de mange fælles netværk, de adskillige former for betalingstransaktioner samt manglende overholdelse og lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Når det kommer til cybersikkerhed hos byggefirmaer, slår Bluebeam til lyd for en model med delt ansvar. Adskillige interessenter skal inddrages for at sikre, at cyberforsvaret er så beskyttende og effektivt som muligt.

Kollektive beskyttelsestiltag giver den bedste sikring imod den voksende trussel fra cyberkriminelle.

Forbedring af digital fingerfærdighed og relaterede processer

Hvordan udvikler en virksomhed en digital strategi? Hvordan udnytter den bedst muligt det potentiale, som digitale og andre teknologier kan tilbyde? Da der ikke er generel tilslutning i byggesektoren, er det vigtigt at være åben for potentialet og anerkende, hvad teknologien kan gøre for forretningen.

Evnen til at tilpasse sig er afgørende. Ifølge konsulentfirmaet Deloitte er en adaptiv forretning typisk drevet af digital teknologi. For mange organisationer følger indsatsen for digital transformation automatisk med.

Men Deloitte påpeger også, at mange transformationer mislykkes, fordi virksomheder finder det udfordrende at drive tværfunktionel forandring og planlægge ud over én teknologi ad gangen samt udvikle en strategi, der holder, i takt med at teknologien udvikler sig, og organisationerne skifter hovedfokus.

Som Construction Industry Training Board præciserer i sin rapport “Unlocking Construction’s Digital Future “, “kan udvikling af fleksible holdninger, kreative og problemløsende tankegange og en række andre blødere kompetencer sammen med en forståelse af teknologi og data hjælpe branchen til at gøre store fremskridt i sin digitale transformation – og potentielt reducere nogle af de kulturelle og strukturelle barrierer, der står i vejen. “

Forpligtelse til skyen

Skyen er relativt ny inden for byggeriet, men dens udbredelse i hele branchen tager fart, og det er tydeligt at se hvorfor.

I takt med at digital teknologi forbinder mennesker, vil kravene til datadeling og lagring stige. Skyen tilbyder måder at indsamle og gemme data fra teknologi, såsom droner og andre enheder, på måder, der var utænkelige for en generation siden.

Skyen hjælper også med at facilitere fleksible arbejdsmetoder, der giver folk adgang til dokumenter og planer.

At have den rette teknologi, som er understøttet af regelmæssigt internt engagement og positiv omtale af fordelene, kan hjælpe organisationer med at bygge bro mellem deres teams samt gøre byggearbejde hjemmefra muligt.

Styrkelse af automatisering af byggeriet

Ligesom automatisering har hjulpet bil- og produktionssektoren med at forbedre produktiviteten, kan automatisering af processer i byggebranchen have betydelig indvirkning på arbejdsgange og projektresultater.

Robotter, kunstig intelligens, 3D-printteknologi og droner kan gøre projektvurderinger lettere og mere udførlige, mens onlinesamarbejde og problemfri udveksling af dokumentation kan spille en væsentlig rolle for at sikre, at et projekt skrider let og effektivt frem.

Automatisering af gentagne, omkostningsineffektive processer hjælper virksomheder i alle størrelser med at imødekomme skiftende kundebehov, samtidig med at de opfylder stigende forretningsforventninger. Og mens automatisering hjælper folk med at udføre deres job mere effektivt, skaber det også muligheder for at gøre tingene med større virkning, hvilket igen skaber større jobtilfredshed.

Den hybride arbejdsplads

Modellen for, hvordan vi arbejder, har ændret sig fundamentalt, hovedsagelig takket være COVID-19-pandemien.

Arbejdssteder ændrede sig under COVID-19, da vi alle blev begrænset i vores bevægelsesfrihed. Nu, hvor restriktionerne er ophævet, ønsker mange af os fortsat at have fleksibiliteten til at arbejde der, hvor det er praktisk.

Arbejdsgiverne anerkender fordelene ved en sådan tilgang og gør så vidt muligt deres bedste for at imødekomme medarbejdernes ønsker.

Det kræver planlægning at opbygge en arbejdsplads, hvor hybride tidsplaner ikke bare er tilladt, men velkomne. Teknologi, der giver alle adgang til de samme værktøjer, som kontorarbejdere har, er altafgørende.

Skybaseret software betyder, at alle teammedlemmer kan få adgang til de nyeste oplysninger, og videokonferenceværktøjer betyder, at dit team kan mødes hvor som helst og når som helst.

Ledere bør vise, at det er acceptabelt at arbejde hjemmefra, og lægge vægt på “hybride” arbejdsformer. Det er vigtigt, at virksomheder muliggør både personligt fremmøde og fjerndeltagelse i teammøder.

Forpligtelse til bæredygtighed

Bæredygtighed er måske ikke det første, der springer i øjnene, når vi taler om digitale arbejdsmetoder.

Men som iagttagere påpeger, bør det gennemsyre alle aspekter af en moderne byggevirksomhed, herunder informationsteknologi.

Nogle hævder, at en samlet oversigt over den sandsynlige indvirkning af digitale operationer på det bredere miljø er afgørende, hvorefter man forpligter sig til mål og sporing af fremskridt i forhold til dem.

Et mere langsigtet mål ville være at dele resultaterne og erfaringerne med andre for at øge deres indflydelse.

Det er også værd at huske på, at mange af dem, der arbejder hjemmefra og bruger digital infrastruktur, vil være ansvarlige for CO2-udledninger.

Når man sammenligner CO2-udledningen fra 200 medarbejdere hos konsulentvirksomheden WSP, herunder pendling og opvarmning af hjem/kontor, blev det konstateret, at kontorarbejde om vinteren og hjemmearbejde om sommeren kan føre til en samlet reduktion af CO2-udledningen.

Nogle virksomheder arbejder også med leverandører af vedvarende energi eller giver fordele til medarbejderne, så de kan købe energieffektive husholdningsapparater for at reducere energiforbruget derhjemme.

Uddannelse af talent, rekruttering og fastholdelse

Entusiastiske, talentfulde medarbejdere er grundstene i enhver virksomhed. I tider med forandringer er det vigtigt at sikre, at eksisterende medarbejdere er motiverede og veluddannede, især når en virksomhed bevæger sig mod en teknologiforbedret, digitaliseret fremtid.

Virksomheder, der ser på en strategi, som involverer digital og teknologisk udvikling, bør identificere – enten internt eller via en specialiseret rekrutteringsplan – potentielle digitale ambassadører, enkeltpersoner, der forstår vigtigheden af teknologien, og hvad den kan gøre med hensyn til at transformere virksomheden.

Når den digitale politik er blevet indarbejdet, anbefales det at ansætte en leder for digitalt byggeri, hvis opgaver vil omfatte tilsyn med en benchmarkingøvelse mod konkurrenter og udarbejdelse af en treårig digital byggestrategi, som skal godkendes af ledelsen.

Resultater er det vigtigste aspekt af et skift i teknologi, og beslutningen om at arbejde mere digitalt bør anskues af både personale og ledelse som en rejse mod et håndgribeligt mål snarere end noget, der er nyt og anderledes.

Tættere samarbejde med din forsyningskæde

Konsulentfirmet McKinsey har beskrevet data som livsnerven i en virksomhed og har argumenteret for, at den skal behandles som sådan.

Det operationelle system, der forbinder en række data, vil være afgørende, hævder McKinsey. En sensor, der registrerer, at et udstyr er defekt, skal knytte disse data til et lagersystem og kontrollere, om en reservedel er tilgængelig. Yderligere data vil afgøre, om et vedligeholdelsesteam derefter kan erstatte den defekte del. Leverandørprisdata skal derefter finde prisen på delen og arbejdskraften samt faktureringsdata, hvilket sikrer, at den rigtige kunde faktureres, og at betalingen spores.

Farmer sagde, at evnen til digitalt at forbinde design med en forsyningskæde med automatiserede bestillings-, fremstillings- og betalingsprocesser vil starte i lukkede, vertikalt integrerede forsyningskæder, der er tilpasset specifikke leveringsplatforme.

Teknologi – uanset om den kommer i form af softwarepakker, der er designet til at forbedre samarbejde og kvalitet, eller nye hardwareprodukter, der sparer tid og penge – vil helt klart spille en afgørende rolle for at fremme byggebranchens evne til at reagere på de udfordringer, som samfundet står over for i dag og i morgen.

Sektoren har fokus på klimaforandringer, det stigende behov for nye boliger og infrastruktur samt hvordan det byggede miljø bedre kan imødekomme behovene hos voksende befolkninger over hele verden, og teknologi vil hjælpe med at skabe fremskridt.

Hvordan ‘forandringsagilitet’ er det hemmelige våben til effektiv implementering af teknologi