Indførelse af digitale arbejdsgange i byggeriet

Byggebranchen er en af de mindst digitaliserede brancher, men den kunne ellers få mest ud af at indføre enkle digitale arbejdsgange.

I en nylig kundeundersøgelse har Australiens førende byggefirmaer afsløret, hvilke arbejdsgange de har set de største forbedringer i, siden de blev digitale. De fem arbejdsgange med de største forbedringer – projektgranskning, mængdeberegning, håndtering af RFI’er (oplysningsforespørglser), administration af tegninger samt byggepladslogistik – strækker sig over hele projektets livscyklus.  

Tidslinjebeskrivelse er automatisk genereret

Hovedentreprenører, underentreprenører, arkitekter, ingeniører og bygherrer, der er i konstant samarbejde under hele projektet, har historisk set været afhængige af papir for at få arbejdet udført. De, der er gået over til digitale arbejdsgange, oplever større effektivitet og ensartethed, for ikke at nævne at aflastningen af miljøet ved at reducere udskrifter på papir.  

For at demonstrere, hvor let virksomheder af enhver størrelse kan opnå de samme gevinster på effektiviteten, var vi for nylig vært for en webinarserie i fem dele kaldet “Back to Basics: Revu for Construction”. Vi dækkede nedenstående emner.  

Del 1: Håndtering og redigering af PDF-filer  

Administration af tegninger i PDF-format kan virke som et vigtigt krav, men ikke alle PDF-redigeringsprogrammer er skabt ens. Revu blev lavet specifikt til byggebranchen med understøttelse af PDF-filer i stort format, og det leverede branchespecifikke kommunikationsværktøjer.

Grafisk brugergrænseflade og applikationsbeskrivelse er automatisk genereret

Hovedpunkterne 

 • At kombinere tegninger til én enkelt fil og bruge batchmellemlæg 
 • At holde tegninger adskilte og bruge Sets 
 • At oprette et Studio-projekt med Sets til projekter, som alle har adgang til 
 • At oprette en Studio-session til kommunikation hvor som helst og når som helst 

Hvis jeg skulle vælge mine to favoritter på listen, ville det være Sets og Studio-sessioner. Jeg har ikke set andre løsninger med så enkle trin, der kan spare så meget tid.  

Sets  

Sets erstatter brugen af en “aktuel mappe” på skrivebordet eller en delt mappe med et sammenkoblet, hyperlinket dokumentstyringssystem (DMS), der automatisk henter den nyeste tegning ind i sættet. Det omfatter alle projekttegninger fra alle konsulenter, og vigtigst af alt henter det alle markeringer eller data fra tidligere revisioner ind på de seneste tegninger.  

Vi oplever en vækst i data på byggepladsen, og vores kunder, der migrerer fra papir til digitale arbejdsgange i byggeriet, opdager, at deres fælles markeringer er værdifulde digitale oplysninger.  

Studio-sessioner

Jeg forstår godt, at nogle mennesker synes, at flytning af oplysninger til skyen kan være skræmmende, men prøv at tænke tilbage på dengang, da du kom tilbage fra en ferie og gik til fotohandleren for at få fremkaldt dine fotos. Nu uploader vi vores fotos direkte til sociale medier, mens vi er ude at rejse, og vores venner kommenterer, og vi kommenterer tilbage. De fleste mennesker bruger digitale processer i deres personlige liv, og det er ikke så stort et spring at indføre lignende arbejdsgange på arbejdspladsen. Med lidt træning kan byggehold digitalisere deres arbejdsgange til tilbud og projektgranskninger, værdiledelse, tegninger og pladshåndtering. Muligheden for at være hvor som helst, når som helst under samarbejdsprocessen har sparet vores kunder mange timers værdifuld tid.

Del 2: Gennemgang og underskrivning af digitale dokumenter  

Dette er en radikal forandring i byggeriet.  

I dette webinar viste vi, hvordan man bruger Revu til at oprette digitale formularer og underskrifter og sikre, at alle gennemgåede dokumenter er sikre. For de, der har brug for at forbedre ensartetheden i deres dokumentation, giver Revu mulighed for at oprette egne standardiserede processer. 

Hovedpunkterne  

 • At udfylde formularer med Revu 
 • At oprette skabeloner 
 • At underskrive dokumenter
 • At attestere dokumenter 

Skabeloner, der bruger formularer  

Den tekniske tegner i mig elsker at bruge formularer og skabeloner til alt, fra at genskabe titelblokke til CAD-tegninger og RFI-dokumenter til at underskrive mine børns sedler til skolen. Når først en Revu-formular er oprettet, er den lige så let at bruge som enhver anden formular, du har udfyldt online. Der er også mulighed for at tilføje radioknapper, tekstbokse og rullelister med flere valgmuligheder blandt andre funktioner. Hvis du ønsker at løfte det op på et højere niveau, kan du bruge kodning (JavaScript) i baggrunden til at automatisere opgaver, slå sektioner til/fra og meget andet.  

Se denne supportartikel for at få mere at vide om JavaScript i Revu.  

Del 3: Standardisering af værktøjer og processer  

I alle bygge- eller ingeniørprojekter foregår der flere arbejdsgange på én gang. Den gode nyhed er, at Revu kan hjælpe dig med at digitalisere disse arbejdsgange og standardisere processer, ligesom det har gjort for rigtig mange kunder rundt om i verden.

Hvis du bruger Revu, er du allerede halvvejs i mål. Det handler nu om at bruge Tool Chest, brugerdefinerede kolonner og statusser til at opbygge en Revu-profil, der kan deles.  

I denne del af webinaret udforskede vi digitalisering af byggeprojekter og forbedring af produktiviteten og effektiviteten af arbejdet generelt med Revu. Ensartethed er nøglen til at gennemføre ethvert projekt effektivt.  

Hovedpunkterne 

 • At migrere arbejdsgange med markeringer på papir til digitale arbejdsgange 
 • Statusarbejdsgang, hvor de originale markeringer er farvekodede  
 • Studio-sessioner til samarbejde hvor og når som helst  

Selvom kombinationen af disse tre vigtige lektioner giver de bedste resultater, giver hvert emne en betydelig forbedring i sig selv.

Gennem denne webinarserie taler jeg meget om at fastsætte standarder gennem Tool Chest, fordi det er den nemmeste måde at overgå til digitale processer. Derefter kan brugerne ved hjælp af statusser ændre farven og oprette historiske data om deres markeringer. For eksempel kunne ”Dør, der skal rives ned og udskiftes med …” være markeret med rødt. Derefter ændres markeringen til gul ved hjælp af statusser, når det er blevet tegnet, orange for gennemgang og derefter lilla efter QA-granskning.

Endelig kan alle oplysninger uploades til skyen med Studio-sessioner, og alt personale, konsulenter og interessenter kan samarbejde og kommunikere live på de samme PDF-filer.  

Del 4: Effektivisering af mængdeberegning  

Det er en afgørende og kompliceret del af ethvert byggeri at få de korrekte opmålinger og antal. Revu effektiviserer processen ved at digitalisere papirarbejdsgange og kombinere regneark til ét værktøj for at give dig præcise mængdeberegninger.  

Nøglen til succes er standardiseringen af Tool Chest, oprettelse af brugerdefinerede kolonner og konsolidering af disse elementer i Revu-profiler, som vi talte om i del 3. I dette webinar så vi på, hvordan vores kunder bruger dette ved mængdeberegninger.  

Hovedpunkterne  

 • At indstille skala for tegninger i Revu 20 
 • At bruge de nye brugerdefinerede værktøjer til stregtyper  
 • At opmåle stålspær til en bygning – tilføje størrelse og vægt 
 • Optællingsværktøj til ventilationsriste
 • Mængdeberegning med en kombination af værktøjerne Søg og Optælling  
 • Mængdeberegning af beton med værktøjerne til volumen  
 • At overlejre og sammenligne forskelle på tegninger  

Det er svært at vælge nogle få punkter fra hovedpunkterne ovenfor, da de alle er en del af en større digital arbejdsgang i byggeriet. Jeg vil referere til en maler i det sydlige Australien, som jeg hjalp med at oprette en Revu-profil.  

Use case: Maler, South Australia 

Da jeg ankom, så jeg straks A2-plantegningerne med forskellige farvede markeringer med overstregningstuscher og håndtegnede skraveringer. Systemet var meget let at migrere fra papir til digital udgave og forbedrede den arbejdsgang, denne maler havde været afhængig af i de sidste 30 år. Vi opbyggede en Tool Chest, brugerdefinerede kolonner og lag som fundamentet for arbejdsgangen. Når så de opdaterede tegningsrevisioner ankom, gjorde brugen af overlejring det lettere at se designændringer og bruge værktøjerne Søg og Optælling til at tælle variationer.  

Maleren kunne bruge overlejringsarbejdsgangen til at opdage nye loftsåbninger og finde dem alle på alle etager i en bygning med Søg og derefter bruge Optællingsværktøjet til at beregne en mængde. Endelig lavede vi en PDF-rapport om hans ændringer til bygningshåndværkeren – alt sammen i Revu.

Del 5: Håndtering af byggepladslogistik  

I vores sidste webinardel så vi på, hvordan alle byggepladser har et stort antal elementer at holde styr på på én gang. Bluebeam Revu kan håndtere de mange logistiske udfordringer ved et byggeri, hvilket sparer dig tid, kræfter og ressourcer i det lange løb.  

I dette webinar skabte vi byggepladsens logistikplaner og indhold i Revu Tool Chests og delte byggepladslogistikplanerne på tværs af projektet, så alle på og uden for byggepladsen kan følge med i den aktuelle pladshåndtering. 

Hovedpunkterne  

 • At oprette en Revu-skabelon med formularer til en titelboks for et projekt
 • At oprette byggepladsplaner ved hjælp af Google Maps eller Near Map 
 • At tilføje midlertidige hegn, sikkerhedsbroer, skurvogne, skiltning, kraner osv.  
 • Sådan kan byggepladslogistikplaner deles med Studio-sessioner  

Oprettelse af byggepladsplaner med kortdata  

Jeg valgte disse to emner fra hovedpunkterne, fordi de ofte har den største effekt. Jeg har set nogle komplicerede metoder, herunder MS Paint, Excel eller overdrevne CAD-værktøjer. I denne del demonstrerer jeg en metode, der let kan efterlignes, og som bruges af mange af vores kunder til at opbygge og distribuere information og opdateringer til hele teamet på byggepladsen. Det er blot endnu et eksempel på gode digitale arbejdsgange til byggeriet.  

Sammenfatning

Indførelse af digitale arbejdsgange behøver ikke at være en skræmmende proces, da det bygger på de samme arbejdsgange, som du muligvis har brugt i årtier. For et byggefirma er det at blive digital ikke altid et stort spring mod at bruge droner eller 3D-modeller – der er mindre trin inden for rækkevidde. Bare det at flytte disse fem vigtige arbejdsgange fra papir eller software, der ikke er beregnet til byggebranchen, til specialbygget software som Revu, vil have en betydelig indvirkning.  

Hvis du vil vide mere om fordelene ved at anvende digitale arbejdsgange i byggeriet, kan du se optagelserne af webinarserien i fem dele ved hjælp af knappen herunder.

Se vores kommende webinarer