Kan Lean Construction blive sektorens redning?

De nuværende økonomiske forhold ser ud til at presse byggesektoren hårdere end nogensinde før. Men mange virksomheder anvender Lean Construction-metoder for at give kunderne mere værdi, skabe mere effektive arbejdsgange og fjerne spild.

For en omkostningsbevidst sektor som byggesektoren har det altid været vigtigt at opnå produktivitetsforbedringer gennem tæt samarbejde med interessenterne, minimere spild, sikre materialer til tiden og levere projekter til tiden og inden for budgettet.

Men når tiderne er hårde, og branchen befinder sig i en turbulent økonomisk situation, som det er tilfældet nu, bliver sådanne mål endnu mere afgørende.

Produktiviteten i byggesektoren bliver jævnligt overhalet af andre industrier, og sektoren har længe været opmærksom på behovet for at forbedre sig ved hjælp af moderne teknologi og nye arbejdsmetoder.

Digitale metoder anvendes i stigende grad, men “Lean Construction”-tilgangen vinder også stadig mere indpas.

Hvad er Lean Construction?

Lean Construction er inspireret af Lean Manufacturing, en praksis, der går tilbage til Japan efter Anden Verdenskrig, hvor Toyota indførte et “just in time”-produktionssystem.

Virksomheden ønskede at skabe en mere effektiv måde med mindre spild at fremstille biler på og fokuserede på Lean -principperne, som omfatter at erkende og lære af fejl, at opdage problemer tidligt og reagere hurtigt på dem, at anvende effektive forsyningslinjer, at minimere spild, teamwork og at undgå at “overbelaste” systemer og praksis i hele produktionsprocessen.

Lean-effektivitetstilgangen i byggeriet begyndte ligeledes at tage form i efterkrigstiden, da virksomhederne forsøgte at levere større værdi for kunderne ved at være mere omkostningseffektive. Nogle mener dog, at Lean Construction først kom i 1993 med oprettelsen af International Group for Lean Construction.

IGLC præsenterer sig selv som et internationalt netværk af forskere fra praksis og den akademiske verden inden for arkitektur, ingeniørvidenskab og byggeri, “som mener, at praksis, uddannelse og forskning i byggebranchen skal fornys radikalt for at imødegå de globale udfordringer, der ligger forude”.

Andre organisationer har siden taget sagen op. Ifølge det amerikanske Lean Construction Institute (LCI) er Lean Construction “en respekt- og relationsorienteret produktionsstyringsbaseret tilgang til projektleverancer – en ny og transformerende måde at designe og bygge kapitalfaciliteter på.”

Lean Construction-principperne

LCI beskriver de seks principper, den foreslår gælder for Lean Construction:

  1. Respekt for mennesker
  2. Optimering af et projekt i sin helhed
  3. Eliminere affald
  4. Fokus på proces og flow
  5. Generere værdi
  6. Løbende forbedring

Andre foreslår, at kundernes behov bør indgå i enhver liste over Lean Construction musthaves, idet værdien for kunderne skal tilbydes “uden at gå på kompromis med omkostninger og effektivitet i alle processer”.

Eksempler på tidligere og nuværende Lean Construction

Lean Construction passer perfekt ind i bestræbelserne på at udnytte moderne byggemetoder. I en artikel med titlen “Lean Construction Principles Past and Present-A Business Model Consistency” argumenterer Mohammed S. Hashem M. Mehany fra Missouri State University for, at eftersom leveringshastighed er en del af Lean Construction-konceptet, “er værktøjer som modulopbygning meget vigtige for at nå målet med Lean-processen med hensyn til at skabe merværdi og eliminere spild”.

Hurtig levering var bestemt en af facetterne i en af verdens mest genkendelige bygninger, som også er et af de mest berømte eksempler på det, vi i dag måske ville klassificere som et projekt, der er leveret ved hjælp af Lean Construction.

På kun 20 måneder blev Empire State Building i New York City designet fra bunden. Byggepladsen blev ryddet til opførelse, bygget og åbnet den 1. maj 1931.

Som Somik Ghosh og Kenneth Robson fremhæver i deres artikel fra 2014, “Analyzing The Empire State Building From The Perspective of Lean Delivery System”, ville mange af de metoder, der blev anvendt af entreprenørerne Starrett Bros. og Eken, i moderne øjne kunne betegnes som Lean Construction-teknikker, herunder “just in time”-design, detaljering og levering af de byggestålkomponenter, der udgjorde hver af bygningens 102 etager.

Desuden betød de arbejdsgangsteknikker, der blev anvendt af det team, der arbejdede på bygningen, at entreprenørerne var i stand til at vurdere status for et bestemt element af det arbejde, der blev udført, hedder det i artiklen.

Et nyere eksempel på, hvordan Lean Construction kan fremskynde projektets færdiggørelse – og måske endda spektakulært med hensyn til den lynhurtige leveringstid – er T-30-hotellet i Changsha, Kina.

Den modulopbyggede bygning med 30 etager blev bygget på kun 15 dage, og hovedstrukturen blev opført på blot 46 timer.

Indførelse af Lean Construction-metodologi

Hvordan implementerer man så Lean Construction-metoderne i praksis? Mange peger på, at det er vigtigt at gå ud over det, som kunden ønsker fra starten. Det kan gennemsyre leveringsstrategien at forstå, hvad en kunde værdsætter og tage dette til sig og at forstå, hvorfor et bestemt projekt bliver bygget.

Dette er en indkapsling af det, som Lean Construction Institute beskriver som optimering af hele projektet. Det kan være enormt effektivt at samle folk, lytte, samarbejde og forstå projektets behov.

Tætte relationer med underleverandører og leverandører kan hjælpe med at levere den rette mængde materialer, når der er brug for dem, og dermed reducere risikoen for spild: Just in time, et andet centralt princip i Lean Construction.

Omhyggelig planlægning og, når byggeriet er i gang, overvågning kan forbedre et projekts Lean-egenskaber og gøre arbejdsgange og praksis effektive. Dette var en vigtig faktor i den hurtige opbygning af Empire State Building på Manhattans skyline.

Fremtiden for Lean Construction i en digital tidsalder

Effektiviteten af detaljeret planlægning og overvågning af arbejdsgange – nøgleelementer i Lean Construction – kan forbedres ved hjælp af digital teknologi.

Man må ikke undervurdere muligheden for, at interessenterne i et projekt kan få adgang til dokumenter online når som helst og foretage aftalte justeringer eller små eller større ændringer, som kan have øjeblikkelig virkning.

I en akademisk artikel blev det fremhævet, hvordan 3D-visualisering, simulering af byggeprocessen og kollisionsdetektion var effektive i et seksetagers parkeringsprojekt i Shenzhou i Kina, hvor BIM (Building Information Modelling) blev anvendt i forbindelse med Lean Construction-styringen af projektet.

Projektets leveranceteam var i stand til at opdage “urimelige problemer i løbet af design- og byggeperioden … for at guide byggeaktiviteterne”, mens byggesimuleringer blev brugt til at hjælpe med at “administrere den detaljerede tidsplan og justere de næste opgaver”.

Teknologien kan helt klart været med til at flytte grænserne for, hvad Lean Construction kan opnå, men i sidste ende skal den ses som mere end blot en succesfuld ledelsesteknik, skrev den afdøde Jon White, daværende administrerende direktør for konsulentfirmaet Turner & Townsend. I stedet bør Lean Construction ses som en del af et “seismisk skift” i den måde, kunderne interagerer med deres leverandører på.

White tilføjede, at “målet bør være at forbedre dynamikken i forsyningskæden og erstatte traditionelle, modstridende relationer, hvor den vigtigste målestok alene er prisen, med mere samarbejdsorienterede, værdidrevne relationer, hvor mål og belønninger deles mellem kunde og leverandør.”

9 prioriteter for byggeteknologi i 2023 – og derefter