Kan modulært byggeri løse boligkrisen?

Fremstilling af boliger på en fabrik kan føre til hurtigere leveringstider og styrke kvaliteten

Det er et grundlæggende menneskeligt behov at have et sikkert tag over hovedet, det kan vi alle anerkende. Alligevel er det ofte en udfordring for byggebranchen at levere det optimale antal boliger. Der er brug for radikale ændringer.

I England er opfordringen til at bygge flere boliger blevet omtalt meget i de senere år. Der er en akut mangel, drevet af en stigende efterspørgsel. For nogle er det intet mindre end en krise.

Myndighederne ved, at de er nødt til at gøre noget, og ministre er gået så vidt som at love at bygge 300.000 boliger inden midten af 2020’erne.

Sådan et mål lyder måske ambitiøst, men det er ikke uden fortilfælde. For over 50 år siden gjorde lokale myndigheder netop dette og færdiggjorde næsten lige så mange boliger i 1967 og 1968, som den private sektor gjorde på det tidspunkt ifølge data indsamlet af Office for National Statistics.

Et halvt århundrede senere betyder finansielle begrænsninger, at lokale myndigheder ikke bygger i nærheden af det samme antal boliger. I stedet er private bygherrer trådt til. De kan bare ikke bygge det nødvendige antal hurtigt nok.

Under sådanne omstændigheder kommer innovation på dagsordenen. Og det er her MMC-byggeri (Modern Methods of Construction) og især modulære byggeteknikker kommer ind i billedet.

Mange modulære boliger bliver bygget på fabrikker og leveres og installeres på byggepladsen i en næsten færdig tilstand med indvendigt inventar allerede på plads. På grund af måden de fremstilles på, kan fejl opdages tidligt i forløbet, og kvalitet kan lettere vurderes og sikres.

Moderniser eller dø

Dette er afgørende, ikke mindst fordi personer i branchen gentagne gange har opfordret byggebranchen til radikalt at forbedre både produktivitet og kvalitet. Et nævneværdigt bidrag til debatten om sektorens præstation var Farmer Review – også kendt som “Modernise or Die” – der blev udgivet i 2016 af brancheveteranen Mark Farmer.

Denne gennemgang fremhævede områder, hvor byggebranchen var nødt til at blive bedre. Farmer opfordrede især myndighederne til at tilbyde økonomiske incitamenter til at benytte off-site byggemetoder, og at de lokale myndigheder skulle specificere brugen af MMC ved opførelse af sociale boliger.

Fordelene ved MMC og især ved modulært byggeri er ikke gået politikernes næse forbi. Storbritanniens Housing, Communities and Local Government Select Committee of MPs bakker op om teknologien og anbefaler, at regeringen “bringer klarhed om standarder for MMC-boliger, giver forsyningskæden sikkerhed for efterspørgsel, introducerer et større program for socialt boligbyggeri og øger budgettet for MMC-boliger betragteligt.”

Regeringen har svaret, at den accepterede udvalgets argumentation og ville se nærmere på sagen.

På trods af den nylige opblomstring af interessen er det værd at huske, at konceptet med modulære boliger ikke er nyt. At levere boliger, der var klar til brug, der hvor der var behov for dem, begyndte i Storbritannien i kølvandet på Anden Verdenskrig for at huse de tusinder af mennesker, der havde mistet deres hjem til bombeangreb under hele konflikten.

Årtier senere har det presserende behov for nye boliger vendt spotlightet tilbage på teknologien og dens fordele.

Hurtig levering

Ifølge Modular Building Institute (MBI) fra USA kan anvendelsen af modulære teknikker resultere i, at projekter afsluttes mellem 30 % og 50 % hurtigere end traditionelt byggeri.

MBI fremhæver, at mellem 60 % og 90 % af det modulære byggeri generelt finder sted på en fabrik. Dette betyder, at projekter er mindre tilbøjelige til at blive forsinket af dårligt vejr, bedre kan kvalitetskontrolleres, bygges efter samme standarder som traditionelle bygninger og kan bebos hurtigere, hvilket hjælper med at skabe et hurtigere investeringsafkast.

Det er værd at huske på, at de fleste britiske husbyggere stadig bruger traditionelle metoder til at bygge boliger, og nogle, som Redrow, helt har udelukket et betydeligt skift mod at bruge MMC. Men et voksende antal bygherrer bruger modulære metoder for at fremskynde leveringen.

Det London-baserede Tide Construction har gennemført adskillige boligprojekter ved at bruge søsterselskabet Vision Modular Systems UK’s volumetriske 3D-strukturmoduler, herunder det, de påstår, er verdens højeste modulære boligbyggeri i Croydon i det sydlige London (se billede).

Havde man brugt traditionelle metoder til at bygge de to tårne, som byggeriet består af, ville det have taget fire år at bygge. Det blev afsluttet på 26 måneder.

Foto: Tide Construction
Tide Constructions modulære boligbyggeri i Croydon i det sydlige London

Global anvendelse

Andre lande har taget imod teknologien med åbne arme.

I Japan har industrigiganten Sekisui i årevis brugt modulære teknikker til at bygge boliger på deres fabrikker. De har bemærket behovet for hurtig levering af boliger i udlandet, og firmaet er for nylig begyndt at ekspandere på nye markeder, inklusive USA, Australien og sidste år Storbritannien, hvor de opkøbte næsten en tredjedel af den britiske bygherre Urban Splash.

I USA foreslog en rapport, der blev udgivet af det globale ledelseskonsulentfirma McKinsey sidste år, at modulært byggeri kunne blive til en industri til over $100 milliarder for boligbyggeri i USA og Europa og medføre årlige besparelser på $20 milliarder.

I rapporten fra McKinsey står der også, at skiftet til moduler sandsynligvis vil “forstyrre byggebranchen,” et skift vi allerede har set med ankomsten af nye spillere, herunder Googles moderselskab, Alphabet, og detailkæmpen Amazon, på markedet.

Mange markeder rundt om i verden har forudsætningerne for, at modulært byggeri bliver veletableret og leverer nye boliger hurtigt, effektivt og sikkert. For dem, der mangler et sted at bo før snarere end senere, kan dette kun være en god nyhed.