Vi fejrer kvinder i ingeniørfaget

23. juni er den internationale dag for kvinder i ingeniørfaget. Dagen sætter fokus på kvindelige ingeniørers talent og kaster også lys over ingeniørarbejde som en potentiel karrierevej for de unge kvinder, der ønsker at arbejde i sektoren, men som tror, at det måske udelukkende er for mænd

Denne måned fejres den internationale dag for kvinder i ingeniørfaget (INWED) 2021. Den er organiseret af Women’s Engineering Society og afholdes onsdag den 23. juni. Dette års begivenhed sætter fokus på det arbejde, som kvinder i ingeniørfaget rundt om i verden har udført som respons på COVID-19-pandemien, og deres bestræbelser på at hjælpe med at støtte liv og levebrød hver dag. 

WES – en britisk velgørenhedsorganisation og netværk af professionelle kvinder inden for ingeniørfaget, forskere og teknologer – siger, at INWED 2021 vil hylde ”de bedste, mest intelligente og modigste kvinder inden for ingeniørfaget, der anerkender et problem og derefter tør være en del af løsningen, og som påtager sig hverdagens heltegerninger lige så meget som nødsituationernes.” 

WES’ administrerende direktør, Elizabeth Donnelly, går endnu længere. ”Dagen giver kvindelige ingeniører verden over en profil, når de stadig er meget underrepræsenteret i deres erhverv. 

“Som den eneste platform af sin art spiller den også en vigtig rolle i at tilskynde flere piger og unge kvinder til at vælge en ingeniørkarriere.” 

Tilskyndelse er nødvendig 

Det ser ud til, at en sådan tilskyndelse er nødvendig. Ifølge tal analyseret af WES fra en rapport offentliggjort af Engineering UK var andelen af kvinder inden for ingeniørfaget i Storbritannien i 2018 kun 12,4 %, omend den var steget fra 11 % i 2017, mens lidt over en femtedel (22 %) af kvinder på arbejdsmarkedet lever af ingeniørarbejde, og tallet omfatter kvinder, der arbejder i specifikke ingeniørstillinger. 

Det kunne dog potentielt være anderledes. Unge kvinder har en tendens til at klare sig bedre inden for STEM-fag – videnskab, teknologi, ingeniørarbejde og matematik – i skolen end deres mandlige kolleger, og rapporten fra Engineering UK fremhæver, at i alle STEM-eksamener på A-niveau bortset fra kemi får flere piger karakterer fra A* til C end drenge, herunder videregående matematik, matematik, IKT og design og teknologi. 

Men når det kommer til at arbejde i sektoren, sagde færre end halvdelen (46 %) af piger i alderen 11 til 14 år, at de ville overveje en karriere inden for ingeniørarbejde sammenlignet med næsten tre fjerdedele (70 %) af drengene. 

Økonomien og samfundet som helhed går uden tvivl glip af flere kvinder, der bringer deres færdigheder og indsigt til et erhverv, der historisk set har været en bastion for mænd. De mere oplyste i erhvervslivet ved, at mangfoldighed betyder noget. Ifølge en rapport fra McKinsey & Company er virksomheder 15 % mere tilbøjelige til at præstere bedre, hvis de har kønsdiversitet, end hvis de ikke har det. 

Kvinder tænker over problemer  

Ifølge Donnelly bidrager kvinder med variation i tankegangen på arbejdspladsen. ”Kvinder har lært at tænke over et problem, fordi de ikke har mænds fysiske styrke.  

”Da et team af kvinder stod overfor at bruge fire timer på at skifte en CNC-maskine, som de ikke kunne løfte, gentænkte de udskiftningen og reducerede tiden til 90 minutter uden at skulle løfte maskinen manuelt.  

”Dette gavner også mændene med hensyn til den tid, der er afsat til en opgave – og dermed øget produktion – og reduktion af fysiske skader. Denne tankegang rækker derefter ud over det fysiske til at overveje mange problemer fra et andet perspektiv, hvilket fører til bedre løsninger.” 

Donnelly siger, at kvinder bringer et perspektiv, der ofte bliver overset. ”Bare det at spørge, hvorfor noget er placeret højt oppe, hvor kvinder ikke kan nå, kan medføre ændringer, der er til fordel for 50 % af befolkningen,” siger hun. 

Kønsbestemte lønforskelle 

Et område, hvor kvinder inden for ingeniørfaget ser ud til at klare sig bedre end kvinder i andre dele af industrien og den bredere økonomi, er lønnen. 

Ifølge en rapport fra Royal Academy of Engineering (RAE) er den gennemsnitlige kønsbestemte lønforskel på 11,4 % for ingeniører mod 17,3 % for hele Storbritannien.  

Selvom det var mindre end frygtet, var det ikke en ubetydelig forskel, og RAE-rapporten siger, at det “vil kræve en samlet indsats inden for ingeniørfaget” at udligne den. 

RAE sagde, at de ønskede at se handlinger “der går længere end at tackle den indledende rekrutteringsudfordring til at fjerne lønforskellen ved at få kvinder til at blive og opnå højere og bedre lønnede stillinger”. 

Lønforskellen mellem kønnene kunne også mindskes ved, at flere kvinder kommer ind i branchen, men RAE beskriver fremskridtet på dette område som “skuffende langsomt”. 

Flere kvinder i sektoren er noget, WES’ Donnelly meget gerne vil se. 

Hindringen for flere kvinder er færre kvinder 

”Den største hindring, som kvinder står over for, er mangel på kvinder i branchen. Det betyder, at mandlige ingeniører, studerende og lærlinge ofte sætter spørgsmålstegn ved kvinders evne til at udføre jobbet på en måde, der ikke sker inden for andre områder såsom medicin,” siger hun.  

Donnelly tilføjer, at mænd er så vant til at se andre mænd som ingeniører, at de kan tro, at kvinder ikke er i stand til at udføre jobbet.  

“Tværtimod,” siger Donnelly, “kvindelige ingeniører har været nødt til at være meget stålsatte for overhovedet at komme ind i branchen, så vi oplever, at de er meget intelligente og mere end kompetente til at holde trit med deres kollegaer.” 

Kvinder, siger Donnelly, har en tendens til at mangle selvtillid og bliver derfor overset, når det gælder forfremmelse, ”fordi de ikke siger deres mening. Ingeniørledere bør tænke over det og aktivt opsøge dygtige kvinder, der bare har brug for lidt opmuntring for at rykke op”. 

Når alt kommer til alt, er en god ingeniør en god ingeniør, hvad enten det er en mand eller en kvinde. ”I det henseende betyder køn ikke noget,” siger Donnelly.  

At sprede det rigtige budskab 

”Der, hvor det betyder noget, er der, hvor kvinder hele tiden får budskaber om, hvad de kan være, bør være eller er gode til, og disse budskaber afskrækker dem fra at forfølge en ingeniørkarriere.  

”Det betyder, at vi går glip af en del af disse gode ingeniører, fordi de aldrig får chancen for at realisere deres potentiale. Heldigvis har de fleste virksomheder indset dette og gør noget for at rette op på tanken om, at ingeniørarbejde er et kønnet domæne”. 

Donnelly fortsætter: ”Organisationer som WES sætter fokus på rollemodeller for at bane vejen for kvinder, der studerer eller er i starten af deres karriere, og viser dem, hvad der er muligt”. 

Forhåbentlig spiller den internationale dag for kvinder i ingeniørfaget 2021 sin rolle i forhold til at fremme kvinders sag i sektoren yderligere. Når alt kommer til alt, så gavner dette ikke bare kvinderne selv, men også samfundet som helhed. For at få mere information om de aktiviteter, der finder sted den 23. juni, kan du besøge deres hjemmeside her.

Find ud af, hvordan Sophie Drury kommer højt til vejrs i byggebranchen