Beregnere på byggepladsen

Vejen til digitalisering i byggebranchen

Der er stadig lang vej for digitalisering i byggebranchen. Vi undersøger årsagerne hertil og mulighederne for forandring.

Det er velkendt, at der er andre sektorer, der har digitaliseret hurtigere og mere effektivt end byggebranchen. Det har været på branchens dagsorden i et stykke tid med rapport efter rapport, der har undersøgt de fordele, som en mere digitaliseret byggebranche vil have for projektlevering og de resultater, der leveres til slutbrugere og lokalsamfund.

Så hvad holder det tilbage?

Hvor meget vil det koste, og hvor lang tid tager digitalisering?

Vi lavede en undersøgelse* sammen med DCW Connect for at udforske dette problem lidt mere. Det var klart, at omkostninger var en vigtig faktor. Næsten 40 % af respondenterne i vores forskningsundersøgelse sagde, at manglende finansiering eller investeringer var den primære barriere, når det gælder implementering af ny teknologi. Når man spurgte yderligere ind til det, var det ikke bare software eller specialudstyr, der var problemet. Hver fjerde respondent sagde, at det var en prioritet for deres organisation at investere i mobile enheder. Når noget så grundlæggende ikke er på plads, viser det, at der stadig er lang vej, før fuld digitalisering i byggebranchen kan opnås.

Det var ikke kun omkostninger, der var et problem. Hver tredje sagde, at udfordringer omkring medarbejderuddannelse og forandringsledelse afskrækkede lederteams fra at gennemføre ændringer. Med det i tankerne tyder det på, at et element af tillidsskabelse er nødvendig. Virksomheder skal være klar over, hvad de køber, hvad investeringsafkastet er, og hvordan implementering kan håndteres mest effektivt med mindst muligt postyr.

Reaktion på pandemien driver forandring

Selvfølgelig kan store eksterne begivenheder også påvirke denne beslutningsproces. COVID-19-pandemien er en sådan begivenhed, der driver et stort skift i tankegangen i byggebranchen, hvor digitale løsninger pludselig er nødvendige for at understøtte en mere fleksibel industri.

Hvad enten man bruger teknologi til at understøtte social afstand på byggepladser eller flytter kontorpersonale til fjernarbejde, er nye arbejdsgange og værktøjer hurtigt blevet tilføjet, hvilket skaber muligheder for, at virksomheder kan forbedre sig.

Og efterhånden som konkurrenter og projektdeltagere foretager disse forbedringer og drager fordel af ny teknologi, vil ændringerne begynde at hænge ved og sprede sig i hele sektoren. Dem, der ikke investerer, vil uundgåeligt sakke bagud.

Vores research giver en god rettesnor for tingenes tilstand. Omkring 70 % af respondenterne planlægger, afprøver eller har implementeret nogle digitale arbejdsgange/processer for nylig. Og for de virksomheder, der har startet rejsen, stopper det ikke ved en enkelt løsning. For 17 % af dem handler det nu om at skalere det, der allerede er på plads, og integrere løsningerne yderligere i virksomheden.

For sidstnævnte vil dette engagement efter nogle indledende forbedringer drevet af teknologi forberede dem godt på fremtiden. For de, der er i begyndelsen, eller som endnu ikke er startet, er det vigtigt at tage kontrol og flytte denne reaktive proces til noget mere strategisk og proaktivt.

Sikkerhed, kvalitet og værdi vil være centrale områder i den fremtidige politik for branchen. Teknologi har en vigtig rolle at spille, og tiden er inde for ledere til at overveje, hvad det kan være, ved at bruge erfaringerne fra det foregående år til at guide beslutningerne.

Gå efter målet

Målsætning er et godt sted at starte. Hvad er formålet med digitalisering og implementering af ny teknologi? Hvilke eksisterende arbejdsgange og processer kan forbedres ved hjælp af teknologi? Og hvad kan helt fjernes? Afklaring af dette vil skabe den rigtige kontekst, før der foretages ændringer eller investeringer.

Vores research giver nogle nyttige steder at starte:

  • 48 % sagde, at softwareværktøjer skulle hjælpe dem med at forenkle og automatisere processer
  • 47 % sagde, at teknologi skulle hjælpe dem med at forbedre sporing og øge synligheden gennem et projekt
  • 46 % sagde, at den skulle bruges til kvalitetssikring

Dette viser uden tvivl, at der er en stor grad af opbakning i virksomheder til, at denne ændring kan ske, kombineret med nogle klare fordele. Undersøgelsen afslører dog også forhindringerne. De tre største problemer vedrører alle mennesker – med mangel på uddannelse, dårlig implementering eller modvilje mod teknologi og menneskelige fejl fremhævet som forhindringer. Som tidligere nævnt er dette en stor barriere. Dette kan dog overvindes med den rigtige implementering.

Samarbejde gjort nemt

Implementeringsmodel

Nøglen til enhver ny implementering af software er at sikre, at du har den rigtige teknologipartner. Du har brug for en virksomhed, der kan tilbyde den type uddannelse og support, der passer til din virksomhedskultur og dit team. Ideelt set vil de forstå byggebranchen og have værktøjer bygget specielt til industrien – dette vil opbygge teamets tillid til løsningen og bør medføre en meget nemmere implementering.

Udbyderen bør interagere med dit team så tidligt som muligt. Små arbejdsgrupper med pilotprojekter er en god måde at gøre dette på. Dette giver mulighed for at teste, før den fulde løsning går live og skaber interne fortalere og superbrugere. Disse folk vil være afgørende for din succes på lang sigt, da de kan hjælpe med læring og støtte kollegaer imellem. Det giver også begge parter mulighed for at få fuld forståelse for de involverede processer, blive opmærksomme på eventuelle problemer og sikre, at de ønskede mål, og hvad der er opnåeligt, stemmer overens (mere om dette her).

Når folkene er på plads, handler det om at spore det nye værktøjs ydeevne i forhold til de oprindelige mål og justere efter behov. Dette vil sikre, at du får det ønskede investeringsafkast, og øger også opbakningen til yderligere ændringer og forbedringer i fremtiden.

At tage springet og imødekomme ny teknologi og digitalisering åbner døren til vækst og succes. At lære at bruge teknologi på den bedste måde – ved at optimere og standardisere processer og arbejde med din teknologipartner – hjælper med at give endnu større afkast.

(*Undersøgelse: Increase Productivity Through Tech Adoption Survey 2021: DCW Connect and Bluebeam).

Se, hvor nem digitalisering kan være.
Start din teknologiske rejse med Bluebeam.