Byggebranchens næste opgradering: openIBM?

Bygningsinformationsmodellering (BIM) revolutionerede byggebranchen, da det først kom frem, og det gjorde det muligt for designere og entreprenører at få et unikt digitalt overblik over deres projekter. Kan openBIM, som lover brugerne bedre adgang til digitale filer, bedre håndtering af data og forbedret indbyrdes anvendelighed, gøre det samme?

Bygningsinformationsmodellerings (BIM) oprindelse

Bygningsinformationsmodellering (BIM) har eksisteret i flere forskellige former siden 1970’erne. Mange interessenter i byggebranchen bruger det til at generere og overvåge computergenererede repræsentationer af de projekter, de designer, planlægger eller arbejder på.

Begrebet blev anerkendt i begyndelsen af 2000’erne og fik rigtigt cementeret sin plads i Storbritanniens byggebranche i 2016, da regeringen krævede, at leverandører “der byder på centralt indkøbte offentlige projekter, herunder bygninger og infrastruktur, skal være kompetente inden for bygningsinformationsmodellering.”

BIM har vist sig at være en uundværlig gave for byggesektoren som helhed, men ikke mindst i designfasen. Det gør processer hurtigere, skaber større sikkerhed omkring leveringen og støtter sektoren i forsøget på at udføre projekter mere effektivt, til tiden og inden for budgettet.

Hvad er openBIM?

Bygningsinformationsmodellering har uundgåeligt udviklet sig gennem årene, og openBIM er en opgradering i forhold til denne teknologis oprindelige version.

Ifølge buildingSMART, som er den organisation, der er initiativtager og forkæmper for openBIM, udvider den nyeste form for teknologi “bredden og dybden af brugen af BIM ved at skabe fælles tilpasning og sprog.

De tekniske applikationer udviklet til openBIM forbedrer datastyring, eliminerer afbrudte arbejdsgange [og] sikrer pålidelige åbne dataudvekslinger gennem uafhængige kvalitetsbenchmarks,” ifølge buildingSMART.

Hvad er de praktiske fordele ved openBIM?

buildingSMART skitserer fordelene ved openBIM og siger, at teknologiens principper afspejler, at:

  • Indbyrdes kompatibilitet er nøglen til den digitale transformation i branchen for byggede aktiver
  • Der skal udvikles åbne og neutrale standarder for at fremme indbyrdes kompatibilitet
  • Pålidelige dataudvekslinger kræver uafhængige kvalitetsbenchmarks
  • Arbejdsgange for samarbejde forbedres af åbne og agile dataformater
  • Fleksible valg af teknologier skaber større værdi for alle interessenter
  • Holdbarheden er beskyttet gennem langsigtede datastandarder for indbyrdes kompatiblitet

Teknologikoncernen Nemetschek Group, som ejer Bluebeam, har sit eget syn på tingene. Nemetschek er enig i mange af buildingSMARTs udsagn, men tilføjer, at indbyrdes kompatibilitet mellem et projekts interessenter ikke bør bruges som et konkurrencegrundlag, men bør opnås via udvikling og understøttelse af openBIM-standarder.

Ifølge Nemetschek er strenge test- og certificeringskriterier et must, hvis man vil bevare kvaliteten af standarderne, mens regler om proprietære formater ikke må bruges til at udelukke kandidater fra projektarbejde.

Nemetschek understreger, at “frit valg af software i projektarbejde skal være en grundlæggende rettighed for alle projektinteressenter”, og at interessenter “offentligt bør støtte og promovere openBIM i byggebranchen”.

Hvordan adskiller openBIM sig fra det, de fleste ville kalde “normal” eller “lukket” BIM?

Først og fremmest er openBIM ikke afhængig af bestemt software. Mens forgængeren krævede, at interessenter brugte den samme digitale platform, mens de arbejdede på et projekt, tillader openBIM overførsel af data, uanset hvilken platform der bruges. Teknologien fungerer på alle platforme via et filformat, der hedder Industry Foundation Class (IFC).

Ifølge buildingSMART er IFC standardiseret af International Standards Organization (ISO), og reglerne i en fælles standard gør det muligt for byggebranchen at drage fordel af et fælles sprog til eksport og import af data. Der tilføjes: “IFC er et globalt vedtaget dataskema og er blevet brugt i en række projekter, der spænder over forskellige aktivtyper rundt om i hele verden”.

Valget mellem openBIM og lukket BIM

Hvordan er “normal” eller lukket BIM sammenlignet med openBIM?

HMC Architects fremhæver, at normal BIM er blevet brugt i designprocessen til at give arkitekterne mulighed for at eksperimentere med deres ideer og identificere potentielle problemer, inden ideerne bliver en del af byggeprocessen.

Det åbner også døren til omkostningsbesparelser gennem pålidelige overslag, bedre arbejdsgange, forbedret kommunikation mellem interessenter, større muligheder for at udnytte moderne byggemetoder og højere rentabilitet på grund af mere præcise overslag og tidsplaner.

BuildingSMART siger, at openBIM udvider disse fordele ved BIM “ved at forbedre tilgængeligheden, anvendeligheden, styringen og bæredygtigheden af digitale data i byggebranchen”, til dels ved at være ikke-proprietær.

OpenBIM “giver interessenter mulighed for at udvikle nye arbejdsgange ved at transformere traditionelle arbejdsprocesser mellem projektmedlemmer. Når du nedbryder datasiloer, kan openBIM i høj grad forbedre projektleverancen og aktivernes effektivitet.”

OpenBIM “fjerner det traditionelle problem, hvor BIM-data typisk er begrænset af leverandørernes egne dataformater, af fagområde eller af projektfase,” tilføjer buildingSMART.

Nogle mener, at begge teknologier har sine fordele. Ifølge Kathrin Köhler fra universitetet Mendel i Tjekkiet, “kan lukket BIM være en optimal løsning, hvis det sikres, at det altid er det samme partnere, der arbejder på planerne, og at man samarbejder under de samme ansvarsbetingelser.

“Men andre samarbejdsmodeller og -konstellationer giver en højere grad af frihed. I disse tilfælde kan openBIM være den optimale løsning på grund af dens høje fleksibilitet og brugen af standarddataformatet IFC,” tilføjer hun.

OpenBIM og lukket BIM “kendetegnes ved, at alle, der arbejder på planlægningen, på forhånd skal bestemme, hvilke oplysninger skal deles på hvilket tidspunkt. Sammenligningen af åben og lukket BIM viser, at hver arbejdsmetode har sine egne fordele.”

Sådan tager computerunderstøttet design byggebranchen til nye højder