5 vigtige trin til digital transformation i bygningsingeniørfaget

Et ekspertpanel fremhævede trinene for ingeniører og organisationer på områder, der strakte sig fra datadefinition til standardisering af digital praksis

Det giver betydelige fordele at tage den digitale transformation til sig i bygningsingeniørfaget, da det er en branche, der kæmper med en høj risiko og et akut behov for at øge effektiviteten og produktiviteten. For at analysere, hvilke trin og processer der er nødvendige for at “blive digital”, samlede Institution of Civil Engineers (ICE) i oktober 2021 nogle fageksperter til en rundbordsdebat om den nødvendige udvikling. 

Debatten omfattede både eksperter fra branchen og teknologileverandører, og den blev afholdt af ICE Digital Community Advisory Board og Bluebeam, der udvikler teknologiske løsninger til fagfolk inden for arkitektur, byggeri og ingeniørarbejde i hele verden. 

Panelet så på fem vigtige områder, som organisationer bør fokusere på for at forbedre deres forretningsresultater, og de undersøgte den potentielle indvirkning på folk, oplysninger, teknologi og processer. 

1. Fastlæg og registrer konsistente data for at muliggøre målresultater 

Panelet fremhævede vigtigheden i at sikre en bred deltagelse fra interessenterne fra starten. 

“Nogle gange glemmer vi at spørge om data som en del af kontrakten, når vi bliver for fokuseret på byggeriet,” sagde Rikesh Shah, der er chef for kommerciel innovation hos Transport for London, og som var en af lederne af debatten. 

Panelet bemærkede, at sådanne diskussioner bør inkludere udgangspunktet for projektdefinitionen og -omfanget såvel som konsistente filformater og fælles datastandarder. 

Til at fastsætte disse bør ingeniørerne overveje datakravene for hver fase af et projekts eller aktivs livscyklus og de ønskede resultater. Dette kan underbygges ved at producere klare eksempler på datadefinitionen for aktivet, strukturen og den nødvendige detaljeringsgrad. 

“Sådan et definitionsniveau, med klare eksempler, vil virkelig hjælpe folk med at forstå, hvorfor man har brug for dataene, og hvordan de bruges,” sagde Autodesks strategiske engagementschef, Ricardo Bittini Miret. 

Paneldeltagerne var enige om at ved først at opnå enighed om, hvad dataene skulle bruges til, kunne man bedre definere, hvad der skulle indsamles, og undgå for mange data. 

2. Gå efter standardisering i stedet for specialfremstilling 

Samtidig anbefalede panelet at undgå specialkrav og metoder, når det var muligt, da dette ville forhindre etablering og vedtagelse af branchestandarder. På samme måde kan visse forhindringer med fortrolige/private datasæt overvindes ved at standardisere den måde, hvorpå data kan deles ud over standardsikkerhedsretningslinjer. 

“Demokratiser dataene, gør dem tilgængelige for alle. Klarhed og gennemsigtighed er noget af det sværeste at opnå,” sagde James Chambers, regionaldirektør i Bluebeam. 

Panelet var enige om, at et projekt burde have ambitionen om at åbne alle datakilder, der ikke behøver at være lukkede af juridiske, sikkerhedsmæssige, privatlivsmæssige eller konkurrencemæssige årsager, mens de bemærkede, at uddannelse var påkrævet for ingeniører for bedre at forstå disse faktorer. 

Panelet understregede også, at ansættelse af dataforskere og analytikere i en branche, hvor de ikke traditionelt findes, vil forbedre omfanget og kvaliteten af datamining og -analyse. 

Man mente også, at i en branche, hvor man ofte beholder succes og erfaring inden for en enkelt byggeplads eller virksomhed, vil det gavne som helhed at dele data og gøre dem tilgængelige. 

3. Sørg for, at interessenterne er med

Selv de bedste teknologiske løsninger er dømt til at mislykkes uden tilstrækkelig deltagelse fra de tilsigtede brugere, så virksomhederne må erkende, at mennesker og processer er lige så vigtige som teknologien.

Panelet anbefalede derfor organisationer at maksimere deres digitaliseringsgevinster ved at sikre, at digitalt dygtige nyuddannede arbejder sammen med de erfarne ingeniører. 

Hvis man hjælper personalet til fuldstændigt at forstå de ønskede resultater og de effektivitetsgevinster, der kan opnås, vil det også fremdrive succes. 

4. Skab et effektivt fælles datamiljø 

Medleder af rundbordsdiskussionen Mark Enzer er Mott MacDonalds tekniske chef og leder af National Digital Twin Programme ved Centre for Digital Built Britain. Han forklarede, at man skulle undgå at ophøje teknologien til at være sølvkuglen, der vil udrydde bygningsingeniørfagets digitale transformationsproblemer. 

“Der er menneskedelen, informationsdelen, procesdelen og teknologidelen, og vi bør med vilje sætte teknologien til sidst,” sagde han. 

Et fælles datamiljø (CDE) er en digital ressource, der bruges til at indsamle, administrere og distribuere dokumentation, den grafiske model og andre data til brug på tværs af hele projektteamet, og det er et grundlæggende aspekt ved bygningsinformationsmodellering (BIM). 

Panelet gjorde opmærksom på, at det er interessenternes informationskrav og ønskede resultater, der skal definere et effektivt fælles datamiljø. Derfor bør et projekthold klart identificere, hvilken slags miljø der er behov for, før de vælger et CDE. 

Eftersom der er så mange digitale løsninger til rådighed til bygningsingeniører, skal de valgte løsninger muliggøre et vist niveau af indbyrdes anvendelighed. 

Heba Bevan er grundlægger hos UtterBerry, som har udviklet kunstigt intelligente sensorer, der producerer “big data”-sæt. Hun sagde, at dataformatet skulle specificeres i en kontrakt for at sikre, at det kan bruges på alle platforme. Hun tilføjede, at et CDE skal være fleksibel nok til at dele data med alle, der måtte have brug for det. 

Men Enzer kom med en overordnet betragtning om, at digitale løsninger skal forenkles og afmystificeres for at tilskynde til bred anvendelse i branchen.

5. Standardiser digital praksis for at øge projekteffektiviteten og -synligheden 

“Gnidningsfri integration vil virkelig nedbringe barriererne for indførelsen og vedligeholdelsen,” sagde Alan Mosca, medstifter og teknologichef hos nPlan, udbyder af AI til projektprognoser.

Automatisering er nøglen til dette, tilføjede han, snarere end at stole på manuelle processer såsom upload af PDF’er.

Kun ved at nedbryde og definere standardprocesser for hvert trin af et projekts/aktivs livscyklus kan vi fastslå, hvad der kan automatiseres. Panelet bemærkede dog, at i mangel af standardlister over gentagne processer er organisationer i øjeblikket afhængige af at skabe deres egne processer. 

For at afhjælpe dette anbefalede panelet, at ingeniørerne tager ved lære fra store offentlige projekter. 

“Da HS2 blev etableret som en organisation, gik der meget tid på at definere de fælles datamiljøer, og hvordan forsyningskæder ville blive involveret,” sagde James Roundtree, vicepræsident for Jacobs og medlem af ICE Advisory Board.

Det er tid til digitalisering