Golders implementering af Bluebeam i 4 trin

Oplev, hvordan Golder, et globalt rådgivende ingeniørfirma, implementerede Bluebeam som deres standardsoftwareløsning og revolutionerede arbejdsgange og kommunikation. Se deres implementeringsstrategi i 4 trin, og hvordan de tilpassede Bluebeam, så det passede til deres forskellige teams.

Effektiv kommunikation og strømlinet samarbejde er afgørende inden for anlægsarbejde, tegning og modellering. Golder, et kendt globalt rådgivende ingeniørfirma, erkendte de udfordringer, de stod over for, når de skulle kommunikere præcist og lave markeringer i dokumenter under deres granskningsprocesser. For at løse disse problemer besluttede Golder at indføre Bluebeam som deres standardsoftwareløsning. I denne artikel dykker vi ned i Golders implementeringsstrategi i 4 trin og fremhæver, hvordan de tilpassede Bluebeam til deres forskellige teams og opnåede forbedrede arbejdsgange og kommunikation.

Trin 1: Overbevis og identificer interne ambassadører:

Implementering af en ny softwareplatform kræver opbakning fra de vigtigste interessenter i organisationen. Det lykkedes Golder at få opbakning ved at understrege Bluebeams værdi og fremvise mulighederne for bedre kommunikationen, strømlining af markeringer og forbedring af den overordnede projekteffektivitet. Derudover brugte de interne ambassadører, der havde tidligere erfaring med Bluebeam eller lignende værktøjer, og det var med til at styrke argumenterne for dets indførelse.

Trin 2: Hav møder med interessenter:

Da de erkendte, at forskellige teams i Golder gerne ville bruge Bluebeam på forskellig vis, gennemførte de sessioner, hvor man inddragede interessenterne. Sessionere involverede ledere og repræsentanter fra forskellige afdelinger som bl.a. miljøingeniører, projektledere og modellører. Ved at præsentere funktionerne i Bluebeam og aktivt søge input forsøgte Golder at forstå hvert teams specifikke behov og tilpasse softwaren derefter.

Trin 3: Tilpasning af Bluebeam til arbejdsgange og kommunikation:

Da de skulle løse udfordringen med kommunikation om markeringer på projekttegninger og modellering mente Golder, at Bluebeam var den perfekte løsning. De udnyttede dets muligheder for at skabe formaliserede arbejdsgange og standardiserede markeringer, og det reducerede afhængigheden af e-mailudvekslinger og markeringskompileringer. Ved at skabe skræddersyede værktøjssæt, profiler og kommunikationskanaler i appen sikrede Golder, at alle teams fik en tilpasset oplevelse, og det sikrede et mere gnidningsfrit samarbejde og effektiv dokumenthåndtering.

Trin 4: Tilpasning og acceleration under pandemien:

COVID-19-pandemien understregede yderligere behovet for effektive værktøjer til fjernsamarbejde. Golder havde allerede taget Bluebeam til sig før pandemien, men skiftet til fjernarbejde fremskyndede brugen. Med teammedlemmer, der arbejdede hjemmefra, blev Bluebeam et vigtigt værktøj til elektroniske markeringer af dokumenter og til at gøre kommunikationen lettere. Softwarens funktioner gjorde det muligt for Golder at opretholde produktiviteten og samarbejde effektivt på trods af den fysiske afstand.

Golders implementering af Bluebeam viser effektiviteten af en systematisk tilgang til at indføre ny software. Ved at sikre opbakning, engagere interessenter og tilpasse platformen og dens brug til fjernarbejde lykkedes det Golder at integrere Bluebeam i deres arbejdsgange. De tilpassede arbejdsgange og den strømlinede kommunikation, som Bluebeam tilbyder, har styrket samarbejdet, reduceret antagelser og forbedret den overordnede projekteffektivitet for Golder. Ved at følge Golders implementeringsstrategi i 4 trin kan andre organisationer også opleve styrken bag Bluebeam til at revolutionere deres kommunikations- og samarbejdsprocesser for byggeri og ingeniørarbejde.

Golder

Styrken ved at digitalisere mængdeberegninger