Sådan holdes teams i byggebranchen motiverede og produktive under fjernarbejde

COVID har fået virksomheder til at tilpasse sig fjernarbejde, og det skaber udfordringer med hensyn til arbejdspladskultur og præstation. Det kan have varige positive resultater for motivation og produktivitet, hvis du forstår udfordringerne og implementerer måder at opretholde og opbygge samarbejde.

COVID-19 har tvunget mange arbejdspladser til at tage fjernarbejde til sig. For nogle arbejdsgivere kan arbejde hjemmefra og krav om selvisolering dog potentielt ødelægge forretningens rentabilitet. Der er bestemte udfordringer, når det kommer til at udvikle og skabe muligheder for at arbejde hjemmefra, især fordi mange arbejdsgivere udforsker dette territorium for første gang. Mens rammer, politikker og procedurer kan udvikles med en logisk tilgang, kan det være mere udfordrende at sikre, at dine ansatte er produktive og motiverede. 

Udbredelsen af fjernarbejde i byggebranchen

Det internationale konsulentfirma McKinsey mener, at hybride arbejdsmåder vil fortsætte efter COVID-19-pandemien. Den australske arbejdsstyrke har demonstreret dette med deres omfattende udvandring fra større byer.  

I deres rapport med titlen “What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries” anslår McKinsey Global Institute, at omkring 1 ud af 5 ansatte i den australske byggebranche kunne lave fjernarbejde mellem 3 til 5 dage om ugen.  

Muligheden for fjernarbejde afhænger dog af forskellige faktorer, bl.a. erhvervenes karakter. Branchens mange varierende stillinger betyder, at virksomheder muligvis skal tilpasse politikker, så de passer til forskellige jobfunktioner. Marketingfolk kan f.eks. lettere opnå hybride arbejdsforhold eller fuldtidsarbejde hjemmefra, mens håndværkere skal være på den fysiske placering.  

Nye teknologier og digitalisering er afgørende for at bygge bro mellem teammedlemmer og virksomhedens funktioner. Ikke kun for at få opgaver fuldført, men som en del af et bredere fokus på at bevare og forbedre motivation og produktivitet.  

Faktorer, der kan påvirke medarbejdernes motivation og produktivitet

Uanset om du arbejder på stedet eller fjernarbejder, er arbejdspladskulturen vigtig for dit teams præstation, og positiv organisationskultur begynder hos lederskabet. Forholdet mellem ledelsen og deres team er en vigtig drivkraft for tilfredshed på arbejdspladsen og at gøre arbejdet meningsfuldt. 

“Motivation handler om at balancere det, der er meningsfuldt, med det, der er håndterbart”. – Adam Grant. 

Misforholdet mellem hvad videnskaben allerede ved, og hvad erhvervslivet gør især når det kommer til belønninger og straf i forhold til motivation på arbejdspladsen har været forsket i i årtier. Forskningen viser konsekvent, at i stedet for gulerods- og stokkemetoden bør byggestenene for en engageret og produktiv arbejdsstyrke fokusere på muligheder for at integrere indre motivation.  

Selvom vi muligvis vælger en stilling på grund af dens professionelle muligheder og økonomiske fordele, er vores præstation drevet af organisationskultur og aspekter som selvstændighed, ekspertise og formål. Hvis du arbejder med en leder, der ikke er god til at kommunikere klart, eller med et team, der ikke tror på slutmålet, kan det svække moralen og føre til dårlige resultater. Simple problemer – som utilstrækkelige værktøjer eller mangel på teknologi – blokerer også for præstation og motivation. 

Tips til at holde fjernteams motiverede og produktive 

Da teams nu er mere og mere spredt ud, er udvikling og implementering af måder at opretholde og opbygge motivation og produktivitet vigtigere end nogensinde før. 

De bedste måder til at fremtidssikre din arbejdsstyrke på omfatter: 

1. Prioritering af teamets samarbejde og indbyrdes forbindelse 

Samarbejde og forbindelse begynder på ledelsesniveau. Hvis det integreres i din umiddelbare rapporteringsstruktur, vil effekten sprede sig til andre teams.  

Integrer både uformelle og formelle måder at samarbejde på i regelmæssige teammøder. For at promovere samarbejde og deltagelse kunne alle teammedlemmer f.eks. skiftes til at lede ugentlige møder.  

Overvej muligheder for at brainstorme udfordringer, og gå foran med et godt eksempel. Når man lægger et problem på bordet, som teamet skal løse, kræver det kreativ tænkning og teamwork, og det viser, at du værdsætter dine teammedlemmers input.  

2. Opbygning af relationer mellem dine teammedlemmer​ 

Hvis du har ry for at være svær at fat i på kontoret, og at du er en chef, man aldrig rigtigt ser, vil du have svært ved at etablere gode relationer på afstand. Gode ledere forstår og demonstrerer god kommunikation, f.eks. hvordan man opbygger gode forhold samt lytter og tydeligt formulerer mål og forventninger.  

Regelmæssige en til en-møder med teammedlemmer, f.eks. uformelle snakke og opgavespecifikke møder, nedbryder barrierer og opbygger tillid og bedre kommunikation. Jo større tilliden er, jo mere sandsynligt er det, at dine teammedlemmer tager telefonen og ringer eller sender en e-mail, hvis der opstår et udfordrende problem, eller en potentiel mulighed lander på deres skrivebord. Det betyder også, at teammedlemmer tør at tage initiativ og tage føringen i deres arbejde og skabe værdi til deres projekt.  

Skab muligheder for teamet, hvor de kan arbejde uden for deres kerneområde for at udvikle deres ekspertise og bidrage med mere. Det kan hjælpe med planlægning af overdragelser samt personaleloyalitet og -fastholdelse .  

3. Giv dit team værktøjer, som de har brug for til at samarbejde og opbygge ydeevne. 

“Giv ordinære mennesker de rette værktøjer, og de vil designe og bygge de mest ekstraordinære ting.” – Neil Gershenfeld 

Der er mange værktøjer, der kan tages i brug for at opbygge motivation og produktivitet på tværs af teams. Nogle er meget specifikke – som f.eks. Asana til samarbejde på tværs af firmaet og Xero til bogføring. Hele organisationen kan også bruge andre generiske værktøjer – blandt andet Zoom og Microsoft Office 365 i skyen.  

Branchespecifikke værktøjer er afgørende for byggevirksomheder, som gerne vil opbygge en mangfoldig arbejdsstyrke, der understøtter medlemmer i fjernteams. Det omfatter værktøjer som Revu, der gør deling af oplysninger i realtid bedre og sørger for, at teams er enige gennem hele designprocessen.  

4. Anerkendelse og fejring af succeser 

De fleste medlemmer af teamet bidrager med deres ekspertise som en del af en meget større opgave eller projekt som helhed. Hvis teamet holdes opdateret om projektets fremskridt, afslutning og succes, kan de bedre forholde sig til det større billede, samtidig med de opbygger en følelse af tilhørsforhold og erkendelse. Deling af resultater og erfaringer skaber også forbedringer i fremtiden. 

Medlemmer i fjernteams bidrager værdifuldt til alle teams. Når du sørger for, at de er forbundet med teamet som helhed, og integrerer praksis, der motiverer og engagerer dine medarbejdere, giver det bedre resultater for din virksomhed. 

Motivation betyder ikke det samme for alle. Og for byggebranchen er det afgørende at forstå formålet med din tilgang, og hvordan det forbedrer resultaterne. Det er en vigtig del af din strategi, der sikrer, at medarbejdere føler sig forbundet og værdsat, og at din virksomhed bruger værktøjer, som strømliner opgaver og forbedrer samarbejdet.

Håndtering af indførelsen af teknologi

Byggelederes rolle i håndtering af indførelsen af teknologi.