Flere kvinder arbejder i byggebranchen – men der er behov for yderligere fremgang

Kvinder udgør lige over halvdelen af Storbritanniens befolkning, men under en femtedel arbejder i byggeriet. En måned dedikeret til at fremhæve kvinders bidrag til sektoren har som mål at ændre den langvarige skævhed og de forældede opfattelser.

I marts fejrede vi “Women in Construction” Month 2021. Nogle mennesker vil måske spørge: “Hvorfor skal vi have en ‘Women in Construction’ Month? Vi har jo ikke en ‘Men in Construction’ Month.”

Disse personer går dog fuldt forsætligt glip af pointen. De ville ignorere det talent og de ressourcer, som kvinder kan bringe til byggebranchen, lige fra byggepladsen til bestyrelseslokalet. På grund af historiske kulturelle og sociale holdninger er mange af disse kvinder blevet afskrækket fra at forsøge at sætte deres præg på sektoren. 

Det, at vi har brug for en måned for kvinderne i byggeriet, er i sig selv lidt af et dårligt tegn. Men i en branche, der har været domineret af mænd i årtier, kan den bringe positivitet til debatten, illustrere mængden af talent i sektoren og hjælpe med at fjerne gamle holdninger.

Det kræver handling 

Der er tegn på, at flere kvinder overvejer en karriere inden for byggeriet, og at det langvarige syn på kvinder i branchen ændrer sig til det bedre, omend langsomt. Men der skal ske mere, så dem, der er ansvarlige for det byggede miljø, bedre afspejler det samfund, det er designet til at tjene.  

Statistik om kvinder i byggebranchen: 

Ifølge hjemmesiden Go Construct er mere end en tredjedel (37 %) af højtuddannede nykommere i byggebranchen i Storbritannien kvinder, og 14 % af fagfolkene i byggebranchen er kvinder.

Dette er opmuntrende. Men der er stadig et arbejde at udføre for at få vendt holdninger. 

En rapport udgivet af Randstad i 2020 viste, at ud af 4.200 adspurgte kvinder i byggebranchen havde næsten tre fjerdedele (72 %) af dem oplevet en form for kønsdiskrimination på arbejdspladsen i 2019. 

Dette tal var 80 % i 2018. Selvom det klart er en bevægelse i den rigtige retning, er det uacceptabelt, at en så stor andel af kvinderne i byggeriet stadig oplever forskelsbehandling.

Kønsbestemt lønforskelsfiasko 

Et af de mest åbenlyse områder for forskelsbehandling er løn. Den britiske regering kræver, at virksomheder afslører lønforskellen mellem mandlige og kvindelige medarbejdere, og i byggeriet er der mangler, idet landets førende virksomheder betaler kvinder omkring en tredjedel mindre end deres mandlige kolleger. 

Og så er der ledelse. Langt størstedelen af byggeorganisationerne ledes af mænd, selvom højtstående kvinder ikke er uhørt. 

Navne, der dukker op, omfatter Lara Poloni, formand for konsulenterne AECOM; Suzannah Nicol, leder af handelsorganisationen Build UK; Ann Bentley, globalt bestyrelsesmedlem af Rider Levett Bucknall; Victoria Hills, direktør for Royal Town Plannning Institute og Zoe Price, COO for ISG’s britiske byggevirksomhed. 

Tænk derefter over, at to ud af fem deltagere i Randstads undersøgelse svarede, at de aldrig havde haft en kvindelig chef. Ydermere svarede 15 % af de adspurgte virksomheder i Randstads undersøgelse, at de aldrig havde forfremmet en kvinde til en ledende stilling.  

Beviserne peger ellers på, at flere kvinder ønsker ledende stillinger i byggebranchen. En undersøgelse, der blev lavet for bladet Building af rekrutteringsfirmaet Hays, viste, at omkring to tredjedele (64 %) af de adspurgte kvinder stræbte efter en ledende stilling i modsætning til kun lidt over halvdelen (54 %) af mændene. 

Mangfoldighed og inklusion giver mening 

Vi ved alle, at anerkendelse – og omfavnelse – af mangfoldighed og inklusion skaber en bedre verden. Det skaber også bedre virksomheder. Men også her er der holdningsforskelle. I Hays/Building-undersøgelsen mente 54 % af kvinderne, at byggebranchen er mindre forskelligartet end andre, mod 39 % af mændene.

Endelig ønsker kvinder – og mænd – at opnå succes på baggrund af egen fortjeneste. Spørgsmålet om positiv forskelsbehandling er omstridt, og tilhængerne hævder, at det udjævner udsigterne for minoriteter og dem, der bliver diskrimineret imod ved udvælgelsesprocessen, hvorimod modstanderne udtrykker bekymring over “kvoter”.

Kun få betvivler, at byggebranchen har brug for en mere oplyst tilgang, når det drejer sig om at anerkende talentet i dens midte.  

Der gøres bestemt fremskridt inden for sektoren. Men det hårde arbejde med at sikre, at den tiltrækker og fastholder folk, der afspejler det samfund, vi lever i, fortsætter.

Læs, hvordan Marta Baron nedbryder stereotyper i byggebranchen.