Udrulning af teknisk træning i byggeriet

Pacific Northwest Carpenters Institute skitserer sine syv trin mod succes

Som de fremtidige ledere i vores branches arbejdsstyrke skal faglærte arbejdere uddanne og gøre sig bekendt med de nyeste teknologiske fremskridt til projektgennemførelse.

Pacific Northwest Carpenter’s Institute (PNCI) har udviklet et træningsprogram med undervisning af erfarne faglærte arbejdere med henblik på at videregive grundlæggende færdigheder, forbedre kvalifikationer og i sidste ende bringe værdi til entreprenører og kunder ved at give den faglærte arbejdsstyrke de teknologiske redskaber, de skal bruge for at udmærke sig.

“Tekniske færdigheder udgør omkring 50 % af undervisningen i vores træningscenter,” sagde Miguel Montano, PNCI’s assistentdirektør. “De andre 50 % er centreret omkring lederskabskvaliteter.”

Efter at vi fremlagde et behov for Bluebeam Revu-kurser, har Montano og Bluebeam arbejdet sammen om at skabe et akademisk partnerskab. “Nu har vi kurser, der er udviklet til at undervise vores lærlinge i Revu,” sagde Montano. “For organisationer som vores betyder det, at vi nu har råd til at stille den teknologi til rådighed for flere mennesker. Vi har nu to faste laboratorier og et, der kan være mobilt. Vi er rigtig heldige med at have dette forhold til Bluebeam.”

Members of PNCI training on Bluebeam Revu.
Medlemmer af PNCI træner i Bluebeam Revu.

Udover partnerskabet med Bluebeam har Montano sammen med Curriculum Coordinator og Lead Technology Instructor Daniel Ronda givet en syvtrinsproces æren for etableringen af deres succesrige program.

Syv vigtige trin i PNCI’s succesrige implementering:

  • Bestyrelsens accept
  • Evaluere teknologier
  • Udvælge teknologier
  • Prioritere træninger og værktøjer
  • Udvikle og implementere træningsprogrammer
  • Etablere behov for infrastruktur og digitale netværk
  • Få støtte fra medarbejdere og undervisere

Bestyrelsens accept

PNCI finansieres af en “uddannelsesfond.” Dette betyder, at organisationens ressourcer er et resultat af kollektive forhandlinger mellem tømrerforeningen og entreprenører. Penge til uddannelsesformål skal først passere gennem administratorer og en bestyrelse, før de kan godkendes til træningsværktøjer og udvikling af træningsprogrammer.

”Vi var meget heldige med, at vi i det nordvestlige område har nogle meget fremadtænkende entreprenører,” sagde Montano. ”De mennesker, der bestyrer fonden, så værdien af at få vores uddannelsesscenter med helt frem i allerforreste linje af teknologien.”

Evaluering og valg

Montana og Ronda brugte en “byggepladsen først”-tilgang for at forstå, hvilke redskaber der var relevante og nødvendige på nutidens arbejdsplads. “Det, vi så, de lavede ude i marken, og det, de havde behov for i marken, var det, som vi var nødt til lave på uddannelsescenteret,” sagde Ronda.

PNCI opdagede, at de lærte fra lærlinge og erfarne lokale arbejdere, der kom ind for at fortsætte avanceret uddannelse, efteruddannelse eller forbedring af færdigheder. De opsøgte derefter entreprenører for at få en indikation af værdien af værktøjerne. “Det var bogstaveligt talt sådan, vi besluttede os for at undervise i Bluebeam,” sagde Montano.

Prioritetstræninger og -værktøjer

Instituttet skulle være i stand til at fremme den tillid, som praktikanterne behøvede for at lære ny teknologi, så det begyndte med indførelsen af et computerlokale med nogle grundlæggende programmer.

“Det allerførste, vi begyndte at tilbyde, var undervisning i Windows-programmer – Microsoft Word, Excel – dybest set de lavthængende frugter, som de måske var fortrolige med,” sagde Montano.

Dette ledte til et partnerskab med et lokalt universitet, der lod PNCI hente instruktører ind til at undervise medlemmerne der på skolen. Rygtet spredte sig blandt medlemmerne om computerundervisningen, der blev tilbudt på skolen, efterhånden som instituttet begyndte at undervise i koncepter som BIM og digital koordinering af mobilisering. “Hvad er BIM? Hvad er Bluebeam? De ønskede at få flere oplysninger. På det tidspunkt besluttede vi at begynde at udvikle nogle kurser,” sagde Montano.

Etablering af den teknologiske infrastruktur

Da udbuddet af hold begyndte at tage form på instituttet, blev infrastrukturen den næste prioritet. PNCI tilbød wi-fi, men at være vært for 160 forskellige enheder, der brugte wi-fi-netværket på samme tid, var en udfordring.

“Vi lærte meget hurtigt om adgangspunkter,” sagde Ronda. “Vi måtte forøge antallet af adgangspunkter og lære, hvordan man indstiller dem og foretager bedre handoffs, så man faktisk får det bedste signal, når man bevæger sig rundt i bygningen. Vi er tømrere, så vi måtte have eksperter til at klare den del.”

Members of PNCI learning how to incorporate new technology into their craft.
Medlemmer af PNCI lærer at integrere ny teknologi i deres håndværk.

Det var vigtigt, at medarbejderne og undervisningsmodulerne også var helt på toppen for at skabe det læringsmiljø, de to instruktører forestillede sig. Montano og Ronda sammensatte en kombination af en 75″ monitor, et AppleTV-boks og en iPad med Bluebeam Revu og Studio. “Vi kalder det for vores digitale whiteboard,” sagde Ronda.

Implementering og udvikling af uddannelse

Daniel Ronda udviklede et helt grundlæggende kursusforløb for Bluebeam Revu i computerlokalet. Og til undervisning ude i marken blev Bluebeam Revu og Studio brugt på iPads, og opstillinger med store skærme blev brugt for synlighed og koordineringsøvelser.

“Til vores lærepladser har vi 60 forskellige hold for lærlinge, hvoraf de fleste integrerer forskellige digitale dokumenter fra byggepladsen. Vi har faktisk tilbudt otte forskellige teknologikurser med digitale dokumenter fra byggepladsen og lignende. Bluebeam er langt det mest populære af vores kurser.” PNCI er også ved at udvikle en undervisningsplan omhandlende layout af byggepladsen med dataudtræk og modelleringssoftware.

Medarbejdernes accept

“Vi skaber et undervisningsmiljø, hvor man ikke blot lærer fra en underviser, men også fra hinanden og hinandens erfaringer,” sagde Ronda. “Det var meget vigtigt at få vores undervisere med på den. PNCI-undervisernes forskellige baggrunde og erfaringsniveauer betød, at man skulle sørge for, at de var lige så inspirerede til at undervise, som lærlingene var til at lære.”

“Vi har en underviser, der faktisk kom tilbage fra pensionering for at undervise for os. Han vidste bare ikke, hvor meget han ville nyde at undervise,” sagde Montano. “Han arbejdede i marken i over 30 år. Den mest avancerede teknologi, han kunne bruge i marken, var e-mail. Men at se ham tage de forskellige teknologifag, studere i sin fritid og finde ud af, hvordan han skulle undervise i det i klasselokalet og gøre den store indsats? Det har virkelig været et godt eksempel for alle vores lærlinge og de andre undervisere.”

Arbejdet værd

Det endelige resultat af PNCI’s dedikation til uddannelse har man mærket i hele branchen. “Vi har oplevet, at entreprenører har henvendt sig til os og spurgt efter lærlinge, der har taget teknologikurserne. Det har gjort vores lærlinge mere værdifulde. Lærlingene har fortalt mig historier om, hvordan de har set deres værkfører stå frustreret på byggepladsen med en iPad og ikke rigtig vide, hvad de skulle gøre med den, fordi de ikke er bekendt med teknologien, så de går over og hjælper dem,” sagde Ronda.

Succesen er smittet af og er kommet til andre institutter for tømrere. “Vicedirektøren for Western District besøgte vores uddannelsescenter til en event for nogle år siden,” sagde Montano. “Han er pensioneret nu efter godt 60 år i branchen. Jeg viste ham vores teknologikurser, 3D-modeller og sådan nogle ting. Han kiggede først på mig og derefter på vores direktør og siger: ‘Jeg får helt lyst til at være lærling igen.’”