Vi generobrer innovationen: Mere end højteknologi

Denne serie i fire dele ser nærmere på innovationens sande natur i byggebranchen, og hvorfor det måske ikke altid går som forventet

Illustration af Kim Salt

Hvad tænker du på, når du tænker på ordet innovation?

I vore dages evigt foranderlige verden, der konstant fascineres af avanceret teknologi såsom kunstig intelligens, selvkørende biler, droner, fremskrivningsanalyser og maskinlæring, blot for at nævne nogle enkelte begreber, føles det ofte, som om ordet kun bruges om produkter, der lover at forandre den verden, vi kender, med raketfart.

Erhvervsmagasiner har kun de allermest højteknologiske “innovationer” på forsiden med kendte iværksættere, der fortæller, at det ikke kun er deres service eller produkt, som er den næste store opfindelse, men at den personlige livsstil, de bekender sig til, er opskriften på succes og tilfredshed som individ.

Det er dén verden, der har lagt beslag på og taget udtrykket innovation til sig som sit eget. Denne verden er imidlertid ikke hele billedet. Den repræsenterer ikke helt det fulde omfang af de ægte innovative løsninger, der findes i alle brancher – især ikke inden for byggeriet, hvor man oplever en langt mere markant grad af innovation, som ofte ikke består i det sidste skrig inden for højteknologiske produkter.

I byggebranchen antager innovation mange former.

Branchen er ganske vist ramt af en bølge af højteknologisk innovation fra droner til laserscanning og 3D-modellering. Byggepladserne har aldrig før været mere forbundet, end de er nu med smart teknologi – og de mange dertilhørende softwareplatforme – som har til formål at sende branchen ind i vore dages æra med teknologibaseret indsigt og effektivitet.

Alligevel kan nogle af de mest værdifulde innovative byggeløsninger i branchen i bund og grund betragtes som lavteknologiske. Disse enkle processer eller arbejdsgange har lige så stor indflydelse – hvis ikke mere – som de højteknologiske innovationer, der er mere tilbøjelige til at skabe overskrifter og opmærksomhed.

Denne form for omvæltende innovation inden for byggeriet kan være et bedre værktøj eller et stykke sikkerhedsudstyr, en simpel ændring i ledelsesstilen eller arbejdsallokeringen, der sammen fører til øget produktivitet, sikkerhed eller risikostyring.

Ofte foregår den virkelige innovation i byggebranchen helt ude i frontlinjen, hvor man har fingrene i selve substansen. Det er ikke altid rent, fint og prangende. Det er manuelt, procesorienteret og drevet af intenst samarbejde og planlægning mellem mennesker, hvis erfaring inden for branchen går flere generationer tilbage.

Inden for byggeri er innovation ikke altid forbundet med teknologi. Det er en tankegang.

I de følgende uger vil Bluebeam Blog blænde op for en række historier, der sigter mod at generobre ordet innovation og bruge det korrekt.

I den første historie fortæller forskellige mennesker fra byggebranchen, hvad ordet innovation betyder for dem, og hvordan de har tænkt sig at fortsætte med at innovere.

Afdækning af innovation

For Enrico Bertucci, driftsansvarlig i McCarthy Building, har fokus på innovation altid været en hjørnesten i hans forretningsfilosofi.

“Mange gange er teknologi gjort synonymt med innovation, og det er der en grund til, for teknologien er ufatteligt nyttig,” siger Bertucci. “Men når alt kommer til alt, er den et værktøj. Innovation indebærer, at man udnytter dette værktøj bedst muligt. Når man taler om innovation, handler det ikke om at jagte det, der skinner mest, eller den nyeste, sejeste ting. Det handler om, hvordan man kan skabe et virkningsfuldt resultat gennem den indsats, man har mulighed for at investere i det pågældende område.”

For andre betyder det at finde innovation inden for byggeteknologien at finde frem til den bedste måde at tilpasse nye værktøjer til en løbende praksis på og styrke kerneprincipperne snarere end at finde muligheder for at afvige fra disse.

Møbeldesigneren og entreprenøren Karla Funderburk, der har arbejdet med boligrenovering siden 1985, udtaler, at hun er overrasket over den indflydelse, de sociale medier har haft på hendes professionelle liv. “Der har helt sikkert været udviklet nye værktøjer og teknikker gennem mit lange arbejdsliv,” siger Funderburk. “Men det er de sociale medier, der har givet de mest effektive positive resultater og vækst i min virksomhed.”

Funderburk, der ejer Matter Studio Gallery, som er et kombineret galleri og værksted, hvor hun stadig laver sine specialmøbler og driver sin entreprenørvirksomhed fra, siger, at en bevidst tilgang til sociale medier har hjulpet hende med at få kontakt til nye kunder – selv i en tid, hvor der er en nedgangsperiode i store dele af den udbudsdrevne verden.

“Jeg har oven i købet i denne tid med fysisk afstand fortsat kunnet finde nye måder at skabe kontakt på,” siger Funderburk.

En innovationstankegang

Så hvis teknologi er et nyttigt værktøj snarere end kilden til innovation, hvor finder man så kilden?

For den akustiske designer Richard Silva stammer den konstante innovation i hans professionelle virke fra drivkraften i konstant at observere og lære af sit miljø.

“Mit akustikarbejde påvirker alt, hvad jeg laver i mit liv,” udtaler Silva. “Jeg lægger mærke til akustikken i ethvert rum, jeg går ind i – om den er fremragende, og noget jeg kan lære af, eller om den efter min mening er problematisk og noget, jeg selv bør undgå i mit eget arbejde.”

For Silva betyder en innovativ tankegang, at han er opmærksom på mulighederne for vækst i sin daglige interaktion med verden og finder måder, hvorpå teknologien kan hjælpe. “Brugen af teknologi har ført til selvransagelse,” siger Silva. Silva fortæller, at han ved konstant at lære af sit akustiske miljø har været i stand til at gøre innovation til en central del af sit professionelle virke.

Arkitekten og designeren Winston Alford-Hamburg siger, at innovation for ham består i at afgive kontrol og være lydhør over for et givent projekts behov snarere end at tilgå arbejdsmæssige udfordringer på en ensartet, forudbestemt måde.

“Noget unikt ved mit arbejde er, at jeg starter i det små,” siger Alford-Hamburg. “Jeg kan godt lide at tage mig tid til at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Min opfattelse af innovation er i mindre grad baseret på form og den måde, ting fungerer på, men mere i nytænkning i det små af den måde, vi bruger rum på.”

I stedet for at finde nye teknologier eller ting at bruge i sit arbejde, siger Alford-Hamburg, at han har været i stand til innovere ved at vende tilbage til det grundlæggende og antage en mere smidig og lydhør tilgang til sine kunders behov.

“Det med frivilligt at afgive kontrollen er ikke ligefrem noget, der ligger til højrebenet for de fleste arkitekter,” siger Alford-Hamburg. “Men det er netop i denne åbenhed over for nye ideer, ofte på bekostning af den fuldkomne kontrol, at der virkelig opstår meningsfuld innovation,” siger han.

At finde muligheder for forandring

For Bertucci er det at være åben for nye idéer nøglen til professionel vækst. Faktisk identificerede McCarthy netop begrebet innovation som et vigtigt succeskriterie i sin femårige strategiske vision for hele virksomheden.

“Det er ikke noget nyt, det vi gør hos McCarthy,” siger Bertucci. “Vi har haft en kultur med kontinuerlig forbedring af alt, hvad vi foretager os, og den har vi nydt godt af i meget lang tid. Vi stræber konstant efter at være åbne over for nye idéer og nye måder at arbejde på, der kan føre til bedre resultater, og vi forsøger at sprede denne tankegang ud i virksomhedskulturen globalt.

For eksempel arbejder virksomheden på at øge mulighederne for at introducere nye idéer ved hjælp af en platform kaldet Brightsides, som giver alle medarbejdere mulighed for at indsende løsningsforslag til nogle af de udfordringer, virksomheden står over for.

“Vi har formået at få gang i diskussioner om en række forskellige emner på tværs af virksomheden,” siger Bertucci. “Uanset om det handler om ny teknologi, som vi vil prøvekøre, eller om det er en succes eller en udfordring, vi møder på de forskellige pilotprojekter, så er der ét centralt sted, hele virksomheden har adgang til.”

Ved at lade alle i virksomheden kommentere på vigtige beslutninger tilskynder vi til en ånd af innovation, hvor kreativitet belønnes.

“For mig er innovation og iværksætteri tæt forbundne størrelser,” siger Bertucci. At skabe plads til, at enkeltpersoner kan innovere, er nøglen til succes, tilføjede han, både på et personligt og et organisatorisk niveau.