teknologiimplementering hos byggeentreprenør

Hvorfor implementerer flere små entreprenører software til digitalt samarbejde?

Nogle af de mest markante teknologiske fremskridt i byggebranchen for nylig er ikke sket inden for robotteknologi eller kunstig intelligens, men inden for software til samarbejde og design

Med afsæt i COVID-19-pandemien er byggebranchen ikke just gået fra teknologisk efternøler til anfører, men tempoet for ændringerne er accelereret i en branche, der er notorisk skeptisk over for forandring.

Branchen har været tvunget til at tilpasse sig, hvilket har betydet, at de har presset 36 måneders teknologiimplementering ind i et enkelt år, viser en rapport om byggeteknologi fra JLL, der leverer tjenester inden for erhvervsejendomme globalt.

De største byggevirksomheder, hvoraf mange investerede betydelige midler i ny teknologi før pandemien, har vist vejen med kapital til at investere i egen forskning.

Selvom de største aktører i branchen har en iboende fordel, finder små og mellemstore entreprenører dog løsninger, der sætter dem i stand til at holde trit med markedslederne.

Nogle af byggebranchens største fremskridt de seneste år er imidlertid ikke sket på områder, der er omgærdet af hype, som robotteknologi eller kunstig intelligens, men derimod inden for implementeringen af software til design og digitalt samarbejde.

Og selvom disse softwareplatforme ikke nødvendigvis er prisbillige, er de heller ikke uden for økonomisk rækkevidde for flere hundredtusinder af små og mellemstore entreprenører på tværs af USA, der bidrager med størstedelen af landets arbejdsstyrke i byggebranchen.

JLL har i kategoriseringen af teknologier til byggebranchen opgraderet softwareplatforme til digitalt samarbejde til “grundlæggende teknologi” i sin rapport, hvilket betyder, at disse værktøjer er blevet “næsten uundværlige under pandemien”.

“Ét punkt, vi overvejede, var, hvorvidt pandemien har gavnet alle typer teknologier i byggebranchen,” udtalte Henry D’Esposito, der er chef for byggeforskningsafdelingen hos JLL, til Construction Dive. “Jeg mener, at det står klart, at den virkelig har gavnet softwaren, mens hardwarebilledet nok er lidt mere broget.”

En revolution inden for samarbejde

Byggebranchen undergår en revolution inden for samarbejde godt hjulpet af en lang række softwareprogrammer til samarbejdsplatforme, og pandemien satte voldsomt gang i teknologiimplementeringen i byggebranchen.

Ifølge rapporten fra JLL var det sandsynligt, at store entreprenører havde en eller anden form for digitalt samarbejde før pandemien, mens det var mindre sandsynligt, at mindre, lokale virksomheder havde et system på plads.

I månederne efter pandemien, der brød ud i foråret 2020, ændrede det billede sig imidlertid drastisk, idet ca. to tredjedele af alle byggevirksomheder rapporterede, at de havde implementeret politikker for hjemmearbejde, viste rapporten fra JLL.


OGSÅ I BUILT:


For virksomheder som Nauset Construction Corp., en entreprenør hjemmehørende i en forstad til Boston, banede beslutningen om at skifte til en skybaseret softwareplatform til digitalt samarbejde vejen for denne overgang.

Benjamin Goldfarb, virksomhedens vicedirektør, fortalte, at de havde taget et gigantisk teknologisk skridt umiddelbart før pandemien, da de skiftede fra en intern server til skyen med Microsoft 365-platformen.

Migreringen “gav virkelig pote”, da COVID-19 udløste en landsdækkende nedlukning i foråret 2020 og fremtvang overgangen til fjernarbejde, sagde Benjamin Goldfarb.

Nauset blev i stand til at afholde møder via Microsoft Teams med alle nødvendige notifikationer og e-mails til at sætte alt op integreret i systemet.

Det er også blevet meget nemmere at få adgang til filer nu, efter at de er blevet gemt i skyen. Når Nauset tidligere havde brug for at dele store CAD-filer, blev de nødt til at oprette en overførselspakke i zipformat eller betale for at bruge en anden tjeneste.

Virksomheden har desuden indgået en aftale med EarthCam om sikkerhedskameraer, der også kan bruges til at dokumentere milepæle i et projekt, f.eks. placeringen af armeringsjern i et fundament, eller til at give en fjernrundvisning på en byggeplads.

“Jeg kan tale med en potentiel kunde, samtidig med at jeg zoomer rundt på hele projektet og viser dem det på min bærbare,” sagde han.

Vantage Builders, der også ligger i en forstad til Boston, har valgt en lignende tilgang til implementering af byggeteknologi med fokus på investering i softwareplatforme med henblik på at øge effektiviteten.

Vantage skiftede til Cosential, der er skybaseret software til CRM og tilbudsgenerering, for at hjælpe marketingafdelingen med bl.a. at registrere kundeemner og vurdere, hvilke relationer der er de mest produktive, sagde virksomhedens vicedirektør Kelly MacLean.

Den platform, Vantage implementerede sidste år, giver salgs- og marketingafdelingen mulighed for at analysere individuelle netværksrelationer detaljeret samt deres respektive afkastningsgrad.

Man kunne f.eks. forestille sig, at marketingafdelingen kontaktede et arrangement eller donerede til deres fond, hvilket førte til en invitation til at byde på tre forskellige projekter, sagde Kelly MacLean.

Softwaren har bidraget til at øge “træfraten” for tilbud og bud, der udmunder i faktiske kontrakter, til 57 %, hvilket er en stigning fra de tidligere 46 %.

“Vi kan rangere og vurdere vores kundeemner,” sagde Kelly MacLean. “Det giver virkelig god metrik, idet vi kan køre rapporter på kunder og vores træfrate,” sagde hun.

Vantage har også skiftet til SmartBid-platformen for at få hjælp til at administrere sine relationer med underentreprenører og tilbud på arbejde på særlige opgaver.

Den nye platform har givet virksomheden en bedre forståelse for, hvor travlt bestemte entreprenører har, og en mulighed for at “fordele arbejdet.”

“Nogle underentreprenører løber virkelig stærkt lige nu, og platformen kan identificere, hvor mange opgaver en underentreprenør er i gang med, og hvor mange tilbud de har afgivet,” sagde Kelly MacLean.

Dyr hardware ikke lige så tillokkende

Med udgangspunkt i alle de historier, der er blevet skrevet i nyhederne, kan man ikke fortænke nogen i at tro, at 3D-udskrivning og robotteknologi i øjeblikket går sin sejrsgang gennem byggebranchen.

Det er dog ikke tilfældet ifølge JLL’s rapport om byggeteknologi, der bemærker, at pandemien kun havde begrænset indflydelse på skæbnen for mere avancerede (og langt dyrere) teknologier som 3D-udskrivning og robotteknologi, idet potentialet for disse teknologier til at få øjeblikkelig gennemslagskraft svandt ind under pandemien.

JLL kategoriserer nu 3D-udskrivning, robotteknologi og virtual reality som “teknologier med sekundær gennemslagskraft”, som forventes at ville “få mindre gennemslagskraft i løbet af de kommende år.”

JLL bemærker, at alle “disse tre værktøjer befinder sig på et tidligt stadie i deres udvikling, og de er ikke tilstrækkeligt modne til at få stor gennemslagskraft i byggebranchen de kommende år.”

Dette er i overensstemmelse med synspunktet på gulvet blandt entreprenørerne, sagde Benjamin Goldfarb fra Nauset.

Han blev præsenteret for 3D-udskrivning, også kaldet AM (Additive Manufacturing), for syv år siden, mens han læste på Wentworth Institute of Technology. Det var faktisk også både første og til dato sidste gang, at han så denne hurtigt voksende teknologi anvendt.

“Jeg har læst en artikel om nogle entreprenører, der gør brug af det, men vi er ikke stødt på det,” sagde han, idet han tilføjede, at det samme gør sig gældende for robotteknologi.

Nauset er nu ved at undersøge, om de skal begynde at benytte droner til at hjælpe med at indsamle billeder og data om projekter, men virksomheden har ikke specielt travlt.

“Det er noget, vi som virksomhed har kig på, og vi prøver at gøre nogen interesseret i at få en licens til at gøre det,” sagde Benjamin Goldfarb.

Hvad angår Vantage, så går de i gang med at bruge droner – der anses som en “teknologi med primær gennemslagskraft” af JLL – for at få adgang til at indsamle billeder og filmoptagelser til markedsføringsformål.

Vantage drøfter i øjeblikket, om de skal hyre en dronefører, som kan flyve gennem nogle af de vidtstrakte cannabisanlæg, som virksomheden arbejder på.

Dyrkningsanlæggene dækker et område fra 7.000 til næsten 15.000 m2 og breder sig ud vertikalt, bemærkede hun.

“Vores mål er at kunne skabe overblik fra en høj placering over det, vi bygger, at udfærdige markedsføringsmateriale og at illustrere arbejdets kompleksitet,” sagde Kelly MacLean.

Jo mindre entreprenøren er, jo større udfordring kan det under alle omstændigheder være at holde trit med den teknologiske udvikling i byggebranchen, især nu hvor den accelererer.

Vantage har nogle underleverandører, som har svært ved at bruge Procore, der er den software til byggestyring, som virksomheden kræver, at de bruger. Projektadministratorer og ledelsen hos Vantage “letter byrden for dem.”

Vantage har et ønske om at fastholde de gode underentreprenører, der er en værdifuld vare på dagens arbejdskrafthungrende marked.

“Når de forstår, at det er et krav, tilpasser de sig,” sagde Kelly MacLean.

Bill Fountain, chef for Gardner Construction i det vestlige Massachusetts, fortalte, at hans 16 mand store virksomhed er blevet dygtig til at anvende de forskellige softwareplatforme, som kræves på de fleste byggepladser, uanset om der er tale om Procore, Bluebeam, Primavera eller Microsoft Project for at nævne nogle få.

Bill Fountain er imidlertid blevet frustreret over den fragmenterede karakter, som præger byggesoftwaremarkedet, hvor forskellige opgaver ofte kræver forskellige platforme, f.eks. til revision, planlægning og HR, sagde han.

Der findes ikke en enkelt platform, som samler alle disse forskellige funktioner, sagde han.

Derudover har forskellige hovedentreprenører og projektejere deres egne foretrukne softwareprogrammer og platforme til digitalt samarbejde, som de vil have, at underentreprenørerne bruger.

“Man kan hurtigt komme af med USD 100.000 til software,” udtalte Bill Fountain. “Byggeri er under alle omstændigheder en slags reaktionær branche, især i øjeblikket. Man forholder sig til, hvilke krav der er i et specifikt projekt. Der er ikke nogen standardisering.”

Tag et kig på Builts portal for Technology Adoption Week 2021.