Byggesoftwaren Revu understøtter bæredygtig koordinering i byggebranchen.

Hurtig handling påkrævet: bæredygtighed i byggebranchen

Digitale softwareløsninger er en vigtig del af byggeprocessen og hjælper brugerne med at spare på værdifulde ressourcer fra planlægningsfasen og fremefter.

Klimabeskyttelse og bæredygtig udvikling har længe været blandt de mest presserende globale spørgsmål. Hvis vi vil videregive en planet, der er værd at leve på, til fremtidige generationer, skal vi alle bruge dens begrænsede ressourcer så sparsomt som muligt og minimere udledningen af drivhusgasser. I 2015 satte FN målene for bæredygtig udvikling (SDG) på sin dagsorden, og fristen for gennemførelse af den omfattende handlingsplan er 2050.

Som et af de førende industrilande har især Tyskland sat sine mål højt med det formål at reducere udledningen af drivhusgasser i alle sektorer med mindst 55 % inden 2030 sammenlignet med referenceåret 1990. Så hvordan agter man at opnå det? Spørgsmålet er primært rettet mod byggebranchen, da en stor del af denne komplekse og enorme opgave falder inden for byggeriets ansvarsområde. Udledningen af drivhusgasser for 2020 er netop blevet beregnet. Byggebranchen overstiger med sine 120 millioner tons i CO2-ækvivalenter stadig sin årlige udledningsgrænse i forhold til klimaændringsloven med 2 millioner tons. For byggebranchen betyder det, at der hurtigt skal udvikles målrettede bæredygtige løsninger.

Så hvad kan byggebranchen gøre for at spare CO2?

Et af de vigtigste krav, når det kommer til byggeprojekter, er en bygnings genanvendelighed eller det, der bliver tilbage efter en nedrivning. I princippet skal bygningens individuelle komponenter opfylde de samme krav, som gælder for bortskaffelse af genbrugsaffald. Alle anvendte byggematerialer skal være så homogene som muligt. Hvis der er tale om et begrænset antal forskellige byggematerialer, kræves der generelt færre bortskaffelsesmetoder.

På samme måde skal det være let at adskille de forskellige materialer fra hinanden. Forestil dig f.eks. en bygning designet som et miljøvenligt yoghurtbæger med emballage lavet af ren, hvid plast og et aluminiumslåg, der er let at fjerne. Mærkaten sidder på et papirbånd, der let kan løsnes og bortskaffes sammen med andet affaldspapir. Prøv så at gøre det samme med en bygning fra 50’erne! Og for ikke at nævne de potentielle forurenende stoffer i gamle bygninger. Hvordan kan skadelige materialer bortskaffes på en måde, der er både miljøvenlig og overkommelig? I mellemtiden er kravene til byggematerialer blevet så meget strengere, at brugen af farlige materialer (såsom asbest) nu er forbudt ved lov.

At skabe fremtidssikret arkitektur betyder nu, at man anvender cirkulære økonomiprincipper inden for byggeriet

Det ypperste inden for genbrug, som i princippet er en endeløs genbrugscirkel, kaldes “vugge til vugge”. Enhver bygning, der er bygget efter dette princip, skal være til gavn for miljøet også efter nedrivning, frem for at man blot forsøger at begrænse skaden så meget som muligt. Dette koncept er særligt udfordrende for arkitekter og designere, da det betyder, at de skal medtage en bygnings potentielle andet liv i deres planlægning. Det giver fremtidssikret arkitektur en helt ny betydning, hvor bygningen skal indgå i en cyklus af genanvendelige materialer.

For mig er det en kombination af bæredygtighed og effektivitet. Folk taler om behovet for digitalisering, men i gennemsnit bruger virksomheder stadig anseelige summer om året eller per projekt på at udskrive titusindvis af papirark. Bæredygtighed og effektivitet er håndgribelige ting, der sker lige nu omkring os, og det er noget, vi alle bør kunne mærke.

James Chambers, regional direktør for UKI+, Bluebeam

Tyskland ligger øverst, når det kommer til papirforbrug

Det eneste miljøvenlige aspekt ved de konventionelle metoder er, hvor let det er at bortskaffe blåtryk som affaldspapir. Der bruges 227 kg papir per indbygger hvert år i Tyskland! Tyskland bruger desværre langt mere papir end mange andre lande. Det er her, vores modstandere hævder, at brugen af byggesoftware også bruger energi! Det er korrekt, men det bruger ikke nær så meget som de øvrige ting, vi har nævnt. Og glem ikke, at genbrugspapir også er meget energiintensivt, mens byggesoftware lønner sig på langt sigt – det er en gevinst både for miljøet og for din tegnebog.

En anden positiv faktor i miljøbalancen er den måde, byggesoftware muliggør samarbejde uanset placering. Uanset tidspunktet, og hvor hver person befinder sig, kan hele projektteamet få adgang til delte dokumenter, foretage ændringer, spore markeringer og videresende data til de relevante afdelinger. Det er ikke nødvendigt med mødelokaler, rejser eller hotelophold, efterhånden som projektet skrider frem. Individuelle opgaver og statusrapporter kan hurtigt uddelegeres, behandles og afsluttes digitalt. Igen er der betydelige tids- og pengebesparelser at hente med byggesoftware. Og de integrerede måleværktøjer kan også hjælpe med behovsbaseret og økonomisk rentabelt indkøb af materialer, for hvis skønnene er mere nøjagtige, spildes der færre ressourcer.

Kort sagt tilbyder byggesoftware som Revu følgende fordele med hensyn til bæredygtighed:

Betydelige papirbesparelser
Takket være digitale kommunikationsstrukturer bruges der meget mindre papir i forbindelse med byggeprojekter, fordi dataene simpelthen uploades til skyen.

Færre ture til byggepladsen
Hvorfor tage ud til byggepladsen, når alle data er tilgængelige online? Fotos og tegninger gemmes alle praktisk på ét sted og kan tilgås, uanset hvor man er.

Præcist indkøb af materialer
Integrerede måleværktøjer sikrer, at planlægningen bliver ekstremt nøjagtig, og materialebehovet bliver pålideligt beregnet. Kun byggematerialer, der rent faktisk er nødvendige, bliver bestilt.

Effektivt planlagte grønne bygninger er fremtiden
Alt i alt er der meget, der skal gøres for at gøre byggebranchen bæredygtig over hele verden. Man kan endnu ikke sige, om dette kan opnås inden 2030, men Tyskland har midlerne til at blive foregangsland. Tendensen går bestemt i den rigtige retning: I 2016 var markedsvolumenet for energieffektive bygninger eksempelvis 133 milliarder euro. Ifølge Statista forventes dette volumen mindst at blive fordoblet inden 2025. Og med den rigtige byggesoftware kan der skabes “grønne” bygninger med endnu mindre udledning på endnu kortere tid.

Bæredygtighed sker lige nu