Presset for bæredygtige kontorlokaler

Lysten til at levere mere miljøeffektive kontorlokaler resulterer i bygninger, der forbedrer trivslen og produktiviteten hos brugerne og har mindre indvirkning på deres omgivelser.

Blandt de brancher, der er sprunget ombord på den miljøbevidste tendens de seneste år, vil få have gjort det med større ønske om at nå i mål end byggebranchen.

Branchen, der er en stor bidragsyder til drivhusgasser, ved, at den er nødt til at ændre den måde, den fungerer på, og den type bygninger, den leverer.  

Miljøpåvirkningen fra byggebranchen er betydelig. Ifølge World Green Building Council (WGBC) står bygninger for cirka 39 % af verdens samlede kulstofaftryk.  

Ud af disse kommer 11 % fra indlejrede kulstofemissioner relateret til byggeriet og den efterfølgende livscyklus for bygningerne, ifølge WBGC.  

Resten, 28 %, kommer fra den daglige drift af ejendomme – den energi, der anvendes til at drive funktioner samt oplyse, varme og afkøle dem. 

Det er altafgørende at reducere dette bidrag til den globale opvarmning. Bedre byggemetoder, brugen af bæredygtige byggematerialer og – når de er færdige – bedre systemer til den daglige drift kan alle hjælpe med at skabe bæredygtige bygninger og nedsætte et projekts indvirkning på miljøet. 

Hvad er fordelene ved at have bæredygtige kontorlokaler? 

Fordelene ved at bruge grønne teknologier, når man udvikler, anvender og ejer en bygning – fra økonomiske, sundhedsmæssige og produktivitetsmæssige synsvinkler – er betydelige.  

WBGC fremstiller fordelene sådan her:  

For bygherrerne: 

 • Lavere projekterings- og byggeomkostninger
 • Højere salgspris 
 • Hurtigere salg
 • Mulighed for at sikre finansiering 
 • Hurtigt investeringsafkast
 • Øget markedsværdi 
 • Lavere antal tomme lejemål

For brugerne: 

 • Sundhed og velvære 
 • Øget produktivitet 
 • Reduceret nedetid 
 • Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

For ejerne: 

 • Langsommere værdiforringelse
 • Øget belægningsgrad 
 • Lavere exit-afkast 

Der findes yderligere faktorer, som alle tre parter i fællesskab drager fordel af. Disse omfatter lavere renovationsomkostninger, bedre image for virksomheden, overholdelse af lovgivning og krav fra virksomhedsledelsen og vedrørende socialt ansvar samt lavere handelsgebyrer. 

Kontorlokaler, der er bæredygtige og opnåelige

Branchen er dog ikke startet helt fra bunden med at håndtere dette. Meget af arbejdet er gjort i årenes løb for at gøre vores hjem mere energieffektive, hvad enten det er nye hjem, der er bygget efter højere miljømæssige standarder, eller eksisterende boliger, der er blevet eftermonteret med energibesparende teknologi. 

Men hvad med kontorer?  

Mange af de ældre kontorbygninger i byer som London, Paris og New York blev designet og bygget uden den viden om miljøet, som vi har i dag. 

Selvom eksisterende bygninger kan forbedres gennem renovering, bliver nye kontorbygninger nu designet og bygget med miljø- og bæredygtighedskriterier i tankerne helt fra starten. 

Investorerne ved, at de kan få bedre afkast fra bæredygtigt byggeri, og ejerne sætter pris på den prestige, der følger med at have sådan en bygning i porteføljen.  

Og lejerne får lov at arbejde på et kontor, der ikke får dem til at føle sig udmattede. Ikke mere “syg bygning-syndrom“: Tværtimod kan sådanne bygninger fastholde og forbedre deres trivsel og øge produktiviteten. 

Hvad er en grøn bygning? 

I dag bliver nye kontorbygninger bygget efter meget stramme standarder, såsom BREEAM og LEED. Disse går meget langt for at certificere en bygnings miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. 

Hvad er en grøn bygning helt nøjagtigt? Det amerikanske Green Building Council siger, at definitionen på en grøn bygning generelt accepteres som planlægning, projektering, udførelse og drift af bygninger med adskillige vigtige overvejelser: energiforbrug, vandforbrug, kvaliteten af indeklima, materialevalg og bygningens indvirkning på omgivelserne. 

Dette kan dække alle typer bygninger fra boliger, fritidshuse, industri og handel, hvilket omfatter kontorer.  

Hvad skal man have med i overvejelserne, når man designer og leverer et kontor, der skal opfylde kriterier for bæredygtighed?  

Indretningsarkitekt Morgan Lovell opstiller en række trin for dem, der ønsker at projektere bæredygtige kontorbygninger.

Trin til bæredygtighed i kontorlokaler 

For det første skal hovedinteressenterne godtage fordelene og målene ved at levere et bæredygtigt kontor, og det ønskede niveau af bæredygtighed bør drøftes og aftales i begyndelsen af projektet. 

Bæredygtighedselementer – energieffektivitet, kulstofreduktion, luftkvalitet, belysning, reduceret spild osv. – skal designes ind i projektet fra starten. 

Selve byggeriet skal være eksemplarisk, argumenterer Lovell, med ”grønne” materialer såsom træ brugt mest muligt.  

Miljømæssige mål på byggestedet for projektet skal defineres tydeligt med mindst muligt byggeaffald. Hvor affald genereres, skal det genbruges effektivt. 

Endelig skal lejere som forberedelse til indflytning informere alle medarbejdere om deres bæredygtighedsmål. Genbrug af papir og andre materialer bør tilskyndes, ligesom at nedsætte unødvendigt energiforbrug i bygningen – for eksempel ved at slukke for computere ved fyraften.  

Eksempler på bæredygtige bygninger 

Lad os se på nogle eksempler på bæredygtige kontorbygninger. 

 1. Bloombergs europæiske hovedkvarter, London, Storbritannien
  Bloombergs nye kontorbygning i London, designet af Foster + Partners, fik den prestigefyldte Sterling-pris for bedste nye bygning i 2018. Bygningen har et loft, der indeholder en halv million LED-lys, hvilket sparer mediegiganten for 40 % i forhold til et typisk kontorbelysningssystem med lysstofrør, kombineret med naturlig ventilation og smart luftstrømsteknologi, der sparer 600-750 MWh strøm om året. 
 1. The Edge, Amsterdam, Holland
  Den siges at være en af de mest bæredygtige og effektive bygninger i verden. Edge, der blev designet af PLP Architecture, er designet til at fange så meget sollys som muligt, uden at solvarmen påvirker indetemperaturen. Grundvandskilder forsyner The Edge med varmt og koldt vand, der sendes til bygningen med pumper drevet af solenergi, og brugerne kan bruge en smartphone eller en tablet til at regulere lyset og klimaet på deres arbejdsplads med en speciel app. 
 1. The Bullitt Center, Seattle, USA
  Det seks-etagers Bullitt Center, der er designet af Miller Hull Partnership, gør krav på titlen som verdens grønneste bygning og bruger en række teknologier til at opretholde sine bæredygtighedskvalifikationer, herunder strålevarme og -køling via vandrør i gulvet, der snor sig nogle få centimeter under betonlaget på hver etage. Computere justerer automatisk passive og aktive systemer, så de holder bygningen behagelig og effektiv, og der er brugt træskeletter i det meste af bygningen fremstillet af ansvarligt indkøbt træ, der har absorberet mere end 540 ton CO2

Disse og andre eksempler på miljøbevidste bygninger spiller allerede deres rolle i bevægelsen mod en grønnere fremtid.  

Når man ser fremad, vil bæredygtigt byggeri blive mere og mere udbredt. På trods af spørgsmål om kontorets fremtid i kølvandet på COVID-19-pandemien er det usandsynligt, at bevægelsen mod sundere arbejdsmiljøer vil gå i den anden retning igen.

Er bæredygtigt urbant design en irreversibel tendens?