Teknologi: nøglen til produktivitet i byggebranchen

Find ud af de fire måder, hvorpå software kan forbedre byggebranchens produktivitet i dag.

Da Construction Playbook blev udgivet i december 2020, beskrev den visionen for en branche, der leverer “bedre, hurtigere og grønnere løsninger”. 

Produktivitet i byggebranchen var et vigtigt tema, hvor standardisering på tværs af komponenter, processer og indkøb blev fremhævet sammen med behovet for at tage ny teknologi i brug.  

Det er let at se, hvorfor denne og mange andre rapporter fra byggebranchen i de senere år fortsat fokuserer på fordelene ved at forbedre produktiviteten. Byggeri er en branche med høj risiko og lave margener, der har brug for modernisering

De potentielle fordele er enorme. Forskning fra World Economic Forum vurderer, at en stigning i produktiviteten på 1 % kan føre til besparelser på 100 mia. dollar for byggebranchen. 

Software forbedrer byggeproduktivitetenEn af de største muligheder for sektoren er at anvende ny teknologi og software til produktivitet. Da byggebranchen er godt positioneret til at drive genoprettelsen efter COVID, er investering i digitale værktøjer og arbejdsstyrkens kompetence afgørende.  

Meget har allerede ændret sig inden for design, ingeniørarbejde og planlægning. Men selvom digitale værktøjer og forbedrede arbejdsprocesser er mere almindelige, er der stadig brug for mere fremskridt. En klar forståelse af det potentielle investeringsafkast, hvordan man gør eksisterende processer digitale, og hvordan en vellykket implementering ser ud, vil alt sammen hjælpe sektoren til forandring.  

Her er fire måder, hvorpå software kan forbedre produktiviteten i byggebranchen:  

 1. Bring folk sammen
  Software som Bluebeam Revu gør det lettere og mere enkelt at dele dokumenter. Folk kan samarbejde i realtid på tværs af flere placeringer, så byggeplads og kontor bliver forbundet. Ved at samle hele teamet et fælles sted kan du fremskynde projekterne, få nemmere adgang til de rette færdigheder og ekspertise og udvikle bedre relationer mellem projektets medlemmer. Det er også godt i forhold til at have et revisionsspor, da ændringer og kommentarer registreres.    
 1. Reducer omkostningerne gennem forbedrede processer
  Effektive arbejdsmetoder giver bedre marginer. Ud over at gøre processerne hurtigere kan software bruges til at forbedre synligheden i hele projektet. Dette skaber større chancer for at få øje på potentielle risici og problemer og undgå dyre forsinkelser eller fejl. For eksempel giver software til samarbejde på projekteringsstadiet arkitekter, ingeniører og entreprenører mulighed for at arbejde på en enkelt tegning via skyen. Oplysningsforespørgsler (RFI’er) kan let deles blandt teammedlemmerne, og der kan hurtigt foretages sammenligning af tegningerne, hvilket gør det indlysende, hvis der er et designproblem. Med et revisionsspor, der oprettes automatisk, når tegningerne opdateres, og der deles feedback, bliver det meget nemmere at holde styr på projekterne.  
 1. Forstå bygninger bedre
  En af de vigtigste anbefalinger i The Hackitt Review var at have en rød tråd med information om bygningen. I praksis betyder dette en nøjagtig, opdateret digital registrering af en bygning fra projekteringsfase til byggeri, drift og vedligeholdelse. Delte værktøjer som BIM-software og dokumentstyringssystemer vil være vigtige. Dette forbedrer sikkerheden, kvaliteten og værdien betydeligt.  
 1. Vejen til at blive energineutral
  Den britiske regering har sat et mål for eliminering af emissioner i boliger og kommercielle bygninger inden 2050. Sporing af livscyklusinformation via operationelle kontrolpaneler og regelmæssig rapportering, der sammenligner det oprindelige oplæg, designmetoden og ydeevnen under brug, vil give bygningsoperatørerne en bedre forståelse af deres aktiver. Dette bør føre til bedre beslutninger om vores byggede miljø, reducere både de økonomiske omkostninger og kulstofomkostningerne og skabe mere innovation inden for materialer og processer. 

Hvis byggebranchen skal blive mere effektiv som en del af genoprettelsen efter COVID-19, spiller software en vigtig rolle. Hvad enten det gælder om at lette samarbejdet i projekteringsfasen, hjælpe med kvalitetskontrol under byggeriet eller levere alt, hvad bygningsejeren skal bruge til at drive og vedligeholde deres aktiv, kan software bygge bro mellem mennesker og de oplysninger, der er mest vigtige.  

Klik her for at finde ud af, hvordan Bluebeam kan hjælpe med at bringe dine teams sammen.