En entreprenörs syn på att använda 5D BIM

Genom att använda BIM-program i ett byggprojekt kan man göra leveransen till ett effektivt samarbete som färdigställs i tid och inom budget. Bluebeam frågade Kyle Mattingly på Barton Malow varför just hans företag använder den senaste versionen av tekniken: 5D BIM.

Vad är Bluebeam Revu?

Med Bluebeam Revu kan arkitekter, ingenjörer och andra inom byggbranschen dela och ändra mängder av data och information under ett projekt från början till slut. Det ger ökad effektivitet och garanterad kvalitet under hela processen.

Så bygger vi 2030

Myndigheternas miljömål stärker behovet av att bygga mer hållbart och effektivt under de närmaste tio åren. En grupp experter inom byggsektorn har diskuterat frågan.