BUG Buzz: möten om de nya verktygen i Revu 20

Under det senaste kvartalet samlades användare – från New York till Los Angeles – för att dela med sig av sina tankar kring de nya verktyg som ingår i utgåvan Revu 20
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Bluebeam User Groups (BUGs) världen över fortsatte att blomstra under det sista kvartalet 2020, även om mötena fick hållas virtuellt på grund av den pågående covid-19-pandemin.

Bland de ämnen som avhandlades på BUG-mötena fanns arbetsflöden i Studio-projekt, som fick ett lyft genom lanseringen av Revu 20 i augusti. I den senaste utgåvan ingår nya verktyg som är avsedda att göra både Studio-projekt (portalen för dokumenthantering i Revu) och Studio-sessioner (portalen för digitalt samarbete i realtid) smidigare för användarna, särskilt när det gäller att bjuda in andra till samarbete i Studio.

Bland BUG-mötenas höjdpunkter fanns de senaste gemensamma GOVBUG- och COBUG-mötena. Där deltog Matt Gibbs från Chicago Transit Authority (CTA), som gav en översikt över transportmyndighetens tillämpning av CAD-plottingstandarder för att skapa mer konsekventa PDF-filer.

Slutligen välkomnade vi också några nya BUG-ledare det senaste kvartalet. Dessa ledare visar sitt engagemang i att föra branschen framåt genom att odla en plattform för kunskapsdelning bland lokala branschkollegor.

En av dessa nya BUG-ledare är Carolyn Stegon, som vi har intervjuat för den här utgåvan av Det surras om BUG:s.

Carolyn Stegon, Senior program och design manager på AECOM

Built-bloggen: När och hur började du använda Bluebeam?

Carolyn: Jag började använda Bluebeam Studio-sessioner 2010. Då var jag designchef för ett program som kriminalvården i Kalifornien, California Department of Corrections and Rehabilitation, genomförde för två miljarder dollar. Hälsovårdsinrättningarna på alla 32 fängelser i Kalifornien skulle renoveras, och två nya fängelser skulle byggas. Det ingick också en rad renoveringar av mekanik, elektronik och VVS. Med över 30 tekniska granskningar, kundintressenter som skrev kommentarer och tusentals deltagare från AE-communityn var Studio-sessioner ett enkelt val.

Under åtta år gjorde jag var tredje till sjätte månad justeringar och förbättringar av de digitala processerna. Jag lade till standarder för beredning av PDF-dokument, anpassade profiler, markeringsverktyg och menyer för efterkontroll. Jag skrev också manualer och gjorde utbildningsvideor för varje roll och ansvarsområde, som jag konsekvent använde för träning. Jag fokuserade på att höja kommentarernas kvalitet, och gav ut riktlinjer för att skriva dem och fastställde förväntningarna på granskarna. Genom åren genomförde vi 4–5 granskningar per vecka, och hundratals Studio-sessioner.

Built-bloggen: När blev du för första gången engagerad i en BUG, och varför?

Carolyn Stegon

Carolyn: Genom åren har jag hållit inledningstal på BUG-möten i Los Angeles och Orange County. Jag gillar att gå på mötena och ta pulsen på branschen.

Built-bloggen: Vilket är det Bluebeam-verktyg som du får ut mest av och varför?

Carolyn: Jag älskar att det går att anpassa menyer för efterkontroll i markeringslistans statuskolumn. Att skriva kommentarer är enkelt, men tidsplanen kan lätt hamna på glid om det inte finns någon process för avstämning och stängning av kommentarerna. Att exportera kommentarer från Bluebeam till Microsoft Excel under granskningscykeln är ett område där vi har lärt oss en läxa. Jag har sett kommentarer försvinna under spårning och stängning. Vi uppmuntrar teamen att stanna kvar i Studio-sessionen ända fram till stängningen av kommentarerna, och att använda alla de funktioner för datumstämpling och spårning som programmet har att erbjuda. Genom att behålla samtliga faser av granskningen i sessioner kan man också vid behov spåra processen och eventuella problem som kanske uppstår flera år senare.

Built-bloggen: Vilket är det mest minnesvärda BUG-möte som du har varit på?

Carolyn: Det var verkligen kul att ge en presentation som ny OCBUG-ledare i år. Det är en ära att få möta communityn och dela insikter om hur Bluebeam Revu har hjälpt branschen under covid-19-pandemin. Det känns som att vi har en stark samhörighet nu, efter att ha upplevt ett så tufft år. Sammanhållningen och nätverkandet i communityn har varit givande.

Built-bloggen: Vilket råd skulle du ge till en Bluebeam-användare som inte har varit på något BUG-möte ännu?

Carolyn: Jag skulle vilja uppmuntra alla att dela med sig av sina erfarenheter av att använda Bluebeam Revu, och att fortsätta att utmana och utveckla våra arbetsmetoder. Berätta hur Revu har hjälpt dig i ditt arbete och stärkt din verksamhet. Fundera på vad mer du skulle vilja att produkten eller BUG-nätverket hjälpte dig att lösa. Det är svårt med förändringar, men som den eviga optimist jag är leder jag med utgångspunkt från de lärdomar jag har skaffat mig i skyttegravarna. Det finns både personliga och tekniska aspekter av förändringar. Vad behöver du göra i din organisation för att främja fördelarna med Bluebeam? Jag tror att känslan av gemenskap och ett intresse för att göra branschen ännu bättre är själva hjärtat i BUG-mötena.

Revu 20 stärker användarupplevelsen

I augusti lanserade Bluebeam Revu 20, som innehåller ett antal värdefulla uppdateringar – i synnerhet när det gäller Studio-projekt och Studio-sessioner.

Användare som deltog i ett webbinarium avsett för BUG-medlemmar där Revu 20 demonstrerades berättade om några av sina favoriter bland de nya verktygen och funktionerna i utgåvan.

”Jag älskar de här två nya verktygen för inbjudningar”, skrev Grace Faoro, Architectural Project Administrator på Goettsch Partners i Chicago, i webbinariets chatt. ”Det är jättebra att ha alla inbjudningar till Studio-sessionerna på ett ställe, och att det går så lätt att lägga till flera e-postadresser för dem man bjuder in.”

”Jag ÄLSKAR funktionen Ansluten/Ej ansluten”, skrev Carina Clark, Interior Designer på Corgan i Phoenix, i webbinariets chatt. ”Nu behöver jag inte längre manuellt hålla reda på vem som har och inte har blivit inbjuden och vem som inte har försökt att ansluta sig till Studio-sessionen.”

”Flera kontrollpunkter för pilar?! Vet ni hur länge jag har velat ha den här funktionen?” tillade Carina i chatten. ”Nu kommer det att gå så mycket snabbare att göra markeringar!”

#BUGBUZZ #DETSURRAROMBUGS

Visa upp hur det ser ut när du jobbar på distans!

I nästa Det surrar om BUG:s skulle vi vilja presentera några av våra användares bäst organiserade distansarbetsplatser. Skicka dina bilder till communities@bluebeam.com.

Uppsnappade kommentarer

”Som ny Revu-användare har du kommit rätt. Det finns många som kan hjälpa dig, och vi har alla varit där du är nu!” – Michael Niemer, Senior Plans Examiner på Snohomish County, försäkrar en annan GOVBUG-medlem om att BUG-medlemskapet var det rätta valet för att lösa utmaningarna med att gå över till elektroniska bygglovsprocesser.

”Det här är en jättebra session! För oss handlar det om att utveckla en ”minimistandard” för våra kunder … där ”minimum” betyder det som är minst krävande, samtidigt som vi får ett så flexibelt nedströms arbetsflöde i Bluebeam som möjligt.” – Joshua Damron, Quality Control Associate, City of Santa Rosa.

Här är tre Revu-funktioner som du kan lära dig för att göra dina Studio-sessioner ännu bättre.