Oktober 2021

Tech
Adoption
Week

#TechAdoptionWeek

Om

Välkommen till Tech Adoption Week 2021

Välkommen till den första årliga Tech Adoption Week! Under de närmaste dagarna kommer vi att utforska nya sätt att hjälpa dig att navigera genom förändringar och göra det enklare att införa ny byggteknik i din organisation.

Kom tillbaka hit varje dag för nya berättelser och följ oss på LinkedIn och YouTube för de senaste uppdateringarna.

BuildotsAI-Feature.jpg
Bluebeams verktyg för realtidssamarbete, Studio-sessioner, och dess verktyg för dokumentlagring, Studio-projekt, är båda ovärderliga för alla byggprojekt. Verktygen används dock på lite olika sätt – separat eller tillsammans – för optimal produktivitet
Byggbranschen släpar efter många andra sektorer när det gäller att anamma ny teknologi. Är robottekniken svaret på kompetensbristen i branschen, och kan den hjälpa till att leverera byggnader av hög kvalitet snabbare?