Det är de här nyheterna som kommer att föra byggbranschen framåt.