Är buller ett problem i byggbranschen?

Byggarbetsplatser är farligt högljudda och äventyrar byggarbetarnas hörsel. Läs om varför det här säkerhetsproblemet inte är så lätt att lösa.

För att ta reda på hur man kan minska klimatpåverkan på kort och lång sikt har en grupp svenska forskare tittat närmare på ett motorvägsprojekt och dess leveranskedjor
Även om vissa designers fortfarande använder fysiska ritningar för att planera ett byggprojekt, väljer allt fler arkitekter och andra yrkesgrupper att använda datorstödda teknologier och programvarupaket för att göra processen snabbare, spara pengar och höja kvaliteten
När det gäller digitalt arbete släpar byggbranschen efter i stort sett alla andra industrisektorer. Det är en förlorad möjlighet och något som måste lösas. Den brittiska organisationen Institution of Civil Engineers har tagit fram en checklista med saker som företag behöver vara medvetna om.
Att veta hur mycket material som ska användas i ett byggprojekt är oerhört viktigt. I en mängdavtagning anges vilka tegelstensvolymer, stållängder, glasmängder med mera som troligen kommer att krävas för att färdigställa en byggnad.

Prenumerera på Bluebeam Insider

En gång i månaden får du Bluebeam Insider med blogginnehåll, produktuppdateringar, användartips, webbinarier och mycket mer.