En guide till rondering i Bluebeam

Upptäck hur Bluebeam kan effektivisera ronderingsfasen av ett byggprojekt och bidra till ett felfritt projektavslut genom bättre samarbete och större noggrannhet

Höghastighetsjärnvägen i England började med att ha nettonollutsläpp av växthusgaser som mål. Det utvidgades sedan till dieselfria byggarbetsplatser för att ytterligare minska koldioxidutsläppen från projektet.
Större efterfrågan på hållbara byggnader, tillsammans med innovationer inom miljövänlig teknologi och gröna material, innebär att engagemanget i en hållbar framtid för byggbranschen ökar.