Möt ledare och influerare som åstadkommer verkliga förändringar i branschen.