Lyckade anbud med Revu

För att lägga lyckade anbud krävs beräkning av resursbehov samt exakthet och standardisering.

Smarta PDF-filer genereras numera som en del av ett anbudspaket. Tack vare de olika digitala verktyg som finns på marknaden kan slutanvändaren använda tekniken för att göra paketet snyggare, exaktare och mer värdefullt.

”De här smarta PDF-filerna kan utnyttjas i Bluebeam Revu tack vare att programmet hjälper kalkylatorerna att göra exakta materialberäkningar”, säger Deepak Maini, som är kvalificerad maskiningenjör med 20 års erfarenhet. ”Verktygen som finns tillgängliga i Bluebeam Revu, precisionen när du väljer områden, precisionen när du söker objekt visuellt och potentialen för standardisering, gör programmet mycket användbart för att sätta ihop lyckade anbudspaket.”

Tre nycklar till ett lyckat anbud

  • Exakt ritningsskala
  • Rätt uppsättning anpassningsbara och standardiserade digitala verktyg
  • Exakta kostnader kopplade till material och arbetskraft

Beräkning av resursbehov och exakthet

Deepak Maini, som numera är känd gästföreläsare vid University of Technology Sydney (UTS) och University of New South Wales (UNSW), arbetar som nationell teknikchef på Cadgroup i Australien. Han förespråkar papperslösa anbudspaket och menar att Revu är en viktig pusselbit.

”På den australiska och nyzeeländska marknaden, och faktiskt också på den globala marknaden som helhet, råder ett tufft konkurrensklimat”, säger Deepak. ”Beräkningen av resursbehov på dagens marknad måste vara exakt och den måste gå fort. Där spelar Bluebeam Revu en enormt stor roll. Med programmets hjälp kan en kalkylator beräkna resursbehovet för ett jobb och sedan snabbt gå vidare till nästa utan att slösa för mycket tid.”

”Det går definitivt inte att jämföra Revu med papper och penna”, fortsätter Deepak. ”Vi pratar om projekt för hundratals miljoner eller till och med miljarder dollar. Det betyder att man får PDF-ritningar levererade till sig som inte bara består av två eller tre blad. Man får 100–150 blad levererade, det är därför det är så viktigt att använda en exakt process för materialberäkning.”

Tack vare de sofistikerade kalibreringsfunktionerna i Revu kan man också försäkra sig om att man använder rätt skala. Det är viktigt när man tar emot dokument eftersom man slipper förlita sig på att bilderna visar rätt skala, vilket kan vara oerhört viktigt när det gäller beräkningar.

”I Revu kalibrerar vi ritningen och tar reda på vilken skala objekten har. När vi sedan ska göra mängdberäkningarna kan vi vara säkra på att vi använder rätt skala och får fram rätt mått”, säger Deepak.

Standardisering

För att kunna sätta ihop ett anbudspaket snabbt och rätt måste det gå att konsekvent göra exakta materialberäkningar.

”Även där är Bluebeam Revu helt fantastiskt”, säger Deepak Maini. ”Jag kan skapa särskilda, specialiserade verktyg för materialberäkning som sedan ligger i min anpassade verktygssats som jag också kan distribuera inom mitt team. Därmed visas kvantiteterna på samma sätt för alla som ska göra beräkningar.”

Kostnadsvärden kan också läggas in i Revu, så att det direkt går att se de beräknade kostnaderna för projektet i dollar. ”Medan du beräknar materialåtgången har du kostnaden i dollar för den aktuella kvantiteten direkt framför dig”, säger Deepak. Man kan välja att visa kalkylen i en tabell i ritningen och kan då se med en gång hur mycket det kommer att kosta.”

De digitala verktygen i Revu ger exakthet och konsekvens mellan olika kalkylatorer. På så sätt kan ett företag bemanna sina projekt mer flexibelt utan att riskera att mindre erfarna kalkylatorer använder egna processer, vilket skulle kunna göra beräkningen av resursbehov mindre exakt och äventyra anbudet som helhet.