Metaverse gør sit indtog i byggeriet

Entreprenører anvender i stigende grad virtuelle miljøer for at gøre opstartsfasen nemmere, og efterhånden som flere af de større samfund læner sig ind i det såkaldte metaverse, så ser det ud til, at brugen af denne teknologi snart vil få en større udbredelse inden for byggeriet

Er metaverset på vej til byggeriet? Eller er det her allerede?

Mens mange, måske især Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg, satser på, at flere menneskers liv i fremtiden vil foregå i virtuelle omgivelser, så er denne virkelighed måske allerede ankommet for byggebranchen.

Det er efterhånden blevet mere populært at bruge virtuelle miljøer til at konstruere og visualisere bygningskonstruktioner, inden de bygges i den fysiske verden. Dette segment af branchen er stadig i sin relativt tidlige fase, men det har udviklet sig enormt og vil gøre det nemmere for entreprenørerne at bygge langt ind i fremtiden, siger eksperterne. Med virtuelle, augmented og andre metaverselignende miljøer vil entreprenørerne investere mere i teknologien i de kommende år.

Design i realtid

Virtual reality vil nok ikke helt erstatte 2D-modeller og andre konventionelle designstandarder for byggeri, men teknologien har gjort det lettere for entreprenører at forklare designbeslutninger til kunderne, før de tager det første spadestik til et projekt.

Edward M. Charney, ejer af ProSource Takeoffs & Estimating LLC, et firma, der beregner og estimerer materialeforbruget for byggeprojekter, siger, at denne teknologi allerede har ændret byggeprocessen for altid.

“Bygherrerne har altid arbejdet ud fra blåtryk, konceptuelle tegninger og endda modellering af en konstruktion for at klarlægge, hvordan deres endelige produkt vil se ud på det faktiske sted”, sagde Charney. “Bygherren vidste, at konstruktionen kunne bygges, men var aldrig helt sikker på, at den skulle bygges på dette sted. Med udviklingen af virtuelle miljøer kan bygherren nu placere bygningen på dens nøjagtige placering, ændre detaljerne i realtid og fordybe sig i ikke blot processen, men også i designet af en konstruktion, som den vil være, når den er færdig.” 

Charney tilføjede, at da en virtuel arbejdsplads ikke er placeret i et fysisk rum eller inden for en geografisk grænse, så er designere og bygherrer forbundet via et privat netværk eller internettet, og de interagerer med hinanden via telefon, videokonferencer, cloud computing-programmer og et væld af andre muligheder. 

“Disse fremskridt inden for kommunikation og dokumentdeling giver mulighed for ubegrænset kommunikation og idédeling fra et team på tværs af landet eller kloden”, siger Charney. “Disse virtuelle miljøer kan give mulighed for øjeblikkelige ændringer af planer eller tegninger i et integreret miljø.” 

Matt DiBara, grundlægger af The Contractor Consultants og fjerde generation af et murerfirma, der blev opbygget af en italiensk immigrant, sagde, at bygherrerne længe har forsøgt at lave denne form for planlægning forud for byggeriet, men at teknologien aldrig har eksisteret – før nu. 

DiBara sagde, at alting først bliver skitseret i hånden, og derefter laver entreprenørerne fysiske 3D-modeller. Disse modeller var typisk støbte 3D-modeller eller 3D-modeller af papir. “I starten blev der brugt tilpasset karton, og så gik det over til bygningsinformationsmodellering eller det, de kalder BIM, og samtidig 3D-printere”, sagde DiBara. “Men det, der gør dette virkeligt omkostningseffektivt og nyttigt, er virtuelle miljøer. Det har udviklet sig fra de gammeldags modeller, som man kan se på et museum eller lignende af en by eller et højhus.”

Tidligere kunne bygherrerne komme med en 3D-model og præsentere den for investorerne. DiBara tilføjede, at de nu er i gang med at bringe bygningsinformationsmodellering og 3D-printning ind i den virtuelle verden, hvilket gør det nemmere for entreprenører at bygge på to måder.

Størrelsesforholdet er afgørende

For det første hjælper det entreprenørerne med at forstå arbejdets faseinddeling, og hvordan tingene hænger sammen. Ved at bruge den slags teknologi fjernes der en masse menneskelige fejl. “Du kan bedre forstå, hvor rørgennemføringerne skal placeres, og hvor dørene skal placeres”, siger DiBara. “Du kan forstå, hvad jeg vil påstå er den største ting, nemlig størrelsesforholdet. Én af de sværeste ting at forstå er forholdet mellem hvor stort noget er i forhold til noget andet.”

For det andet giver teknologien entreprenørerne mulighed for fejlfinding af problemer på forhånd. Disse virtuelle gennemgange er afgørende: Er dørene for store i forhold til loftet eller vinduerne? Passer hvidevarerne til bordpladerne eller siddepladserne? Der er formfunktionen, og der er forholdet. DiBara mener, at denne teknologi har hjulpet entreprenørerne, som alle kan mødes og forstå projektet meget bedre, mens designerne kan designe korrekt i størrelsesforholdene.

“Når du kigger på et sæt 3D-planer, så er det fint – men når du går igennem noget virtuelt som entreprenør, kan du kigge på det og sige: “Okay, stikkontakten er her, du har ledningerne der, du har dét her”, og du kan se projektet.”

Det var det, der var attraktivt ved BIM, sagde DiBara. Den fik vind i sejlene, fordi man kunne få alle entreprenører med ombord og faktisk have en model – f.eks. mekanisk, elektrisk og VVS (MEP). DiBara sagde, at man kunne modellere, hvor alting skulle hen, og hver enkelt faggruppe kunne kigge på den visuelle model i BIM og se, hvor der ville være overlapninger eller problemer og identificere dem meget bedre.

“Det gav dig mulighed for mentalt at opbygge projektet, som om det blev opbygget foran dig, og du kunne fejlfinde på det”, sagde DiBara. “Grunden til at BIM blev så vellykket er nr. 1 – forholdene, og derefter nr. 2 – muligheden for at løse problemerne, før de opstår. Det gælder for alle dele af projektet. Det giver de overordnede entreprenører et meget bedre overblik over projektet, inden de begynder at bygge det.” 

Fremgangsmåde til forbedring af processer

Her er grunden til, at implementering af ny byggeteknologi er et maraton og ikke en sprint.