Bring innovationen tilbage: Sådan lukkes teknologihullet

Selv med såkaldte højteknologiske innovationer har byggebranchen historisk set været langsom til at omstille sig – men tidevandet er ved at vende

Illustration af Kim Salt

Sammenlignet med andre brancher har byggeriet været langsom til at indføre ny teknologi.

I en KPMG-undersøgelse fra 2018 med over 4000 informationschefer i branchen blev det afsløret, at kun 23 % af respondenterne i byggebranchen sagde, at de havde en virksomhedsdækkende digital forretningsvision og -strategi. Det er i gennemsnit 9 % lavere end i andre brancher. Ydermere svarede over halvdelen af respondenterne fra byggebranchen (54 %), at deres virksomhed ikke havde nogen digital forretningsvision og -strategi.

Grundene til, at byggebranchens indførelse af teknologi har været langsom, er mange og komplekse, men det skyldes ofte to ting: På den ene side er små specialuddannede teams på kontoret ofte med helt fremme blandt de banebrydende digitale løsninger, og på den anden side er de fleste arbejdere på byggepladserne bag teknologikurven.

Som en del af Bluebeam Blogs igangværende serie om at få innovationen tilbage er det vigtigt at bemærke, i hvilket omfang den digitale teknologi i byggebranchen positivt bidrager til branchens fremgang – og hvor indførelse af teknologi i byggeriet stadig er besværligt.

Her skildrer vi, hvordan nogle entreprenørfirmaer fremmer den måde, som teknologien bidrager til deres arbejde, samtidig med at vi viser de begrænsninger, der er tilbage, før branchen kan strække anvendelsen ud i alle hjørner af faget.

Langsom implementering

En af grundene til, at mange virksomheder er langsomme til at implementere ny teknologi, kommer fra den kontraktstruktur, der bruges på de fleste større projekter. Når entreprenører og firmaer afgiver bud på et projekt, forsøger de at holde omkostningerne så lave som muligt. Ofte er de første budgetpunkter, der skæres væk, nye teknologiske innovationer. Hvis augmented reality ikke var nødvendigt før, er det heller ikke nødvendigt nu, tænker man som regel, og uden AR kan projektet udføres billigere.

Dette tilsidesætter naturligvis den kendsgerning, at ny teknologi er designet til at gøre projekter lettere, hurtigere og mere effektive. Ny teknologi kan forhindre dyre fejl, gøre arbejdspladser sikrere og spare penge. Men for entreprenører, der arbejder med minimale profitter – især mindre firmaer – fremstår de nødvendige investeringer ikke som værende det værd. Derudover demotiverer branchens budstruktur risici og langsigtede investeringer til fordel for de kendte og billige muligheder.

Det største problem med at få indført teknologien er faktisk bare tøven og det manglende umiddelbare afkast, sagde Lizz Babin, der er informationschef i det rådgivende ingeniørfirma PACE Group LLC i New Orleans i Louisiana. Dette er en forhåndsomkostning, hvor værdien ikke ses, før man er færdig.

Byggebranchens problem med indførelse af teknologi forværres af det faktum, at beregning af afkastet fra investering i ny teknologi er en enorm og kostbar affære. Markedet for nye platforme er også eksploderet, hvilket gør det eksponentielt sværere at gennemgå alle mulighederne, imens man beregner et muligt afkast inden for et rimeligt tidsrum.

Inden for de seneste to år er antallet af platforme, der tilbyder lignende tjenester, steget radikalt, sagde Gautam Shenoy, der er BIM-direktør hos arkitektfirmaet Steinberg Hart, der har base i Los Angeles.

Shenoy har påtaget sig udfordringen med at gennemgå diverse teknologiløsninger og forsøge at udregne, hvor de kunne spare tid og penge for Steinberg Hart, men mange virksomheder mangler stadig denne type analyse: KPMG-undersøgelsen spurgte også respondenterne, om de havde en fuldtidsansat informationschef eller lignende. Kun 42 % af de adspurgte svarede, at det havde de, hvilket var 8 % under andre brancher.

Efteruddannelse

Kommunikation af den potentielle værdi af ny teknologi til resten af virksomheden eller til kunderne kan også byde på udfordringer, men Babin og Shenoy er begge enige om, at uddannelse er afgørende. Det er vigtigt at ikke overvælde kunderne, sagde Babin, men at give dem praktiske muligheder, der er relevante for deres hverdag.

”Du arbejder måske med nogen, der er i starten af 50’erne, som aldrig nogensinde har set et virtual reality-headset før,” sagde Babin. Så kaster vi det ikke bare på dem. Vi tvinger dem ikke. Men vi lader dem se, hvordan vi bruger det, og så bliver de interesserede og ønsker at gøre det samme.

Efterhånden som BIM og andre downstream-teknologier bliver næsten universelle på byggepladser, er der dog logistiske udfordringer, der skal imødekommes.

Tim Cuga-Moylan, designdirektør og BIM-instruktør hos Gurtz Electric Co. lige uden for Chicago, påpeger, at det ofte stadig er en udfordring blot at få internet på byggepladsen. Alle disse softwareværktøjer er utroligt kraftfulde, men de er også cloudbaserede, hvilket betyder, at uden bredbåndsinternet er de næsten ubrugelige.

Cuga-Moylan sagde, at ankomsten af 5G-mobilnetværk endelig kan afhjælpe mange af disse udfordringer, men entreprenørerne er nødt til at tænke over, hvordan man faktisk får den digitale information ud til håndværkerne på byggepladsen.

De har lært det. De vil have det. Vi skal finde ud af, hvordan de kan få det hurtigt, sagde Cuga-Moylan.

Hullet lukkes

På trods af disse udfordringer er byggebranchen faktisk ved at lukke hullet fra den manglende indførelse af teknologi.

Firmaer, der hurtigt begynder at sætte pris på værdien af de digitale løsninger og koncepter som lean construction, dukker op på frontlinjen. Det kræver, at man fortsat prioriterer teknologiuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke og langsigtet tænkning og investering, hvis man skal indhente hullet til andre brancher.

Indkøb af augmented reality-headsets til medarbejdere kan virke som en overdreven udgift lige nu, men prisen for at være bagud og tabe budrunder til fremtidsorienterede entreprenører, der har fundet måder at få værdi fra teknologien, kan vise sig at være endnu større.

Hvert kontor i ethvert firma er nødt til at se på teknologiløsninger og tale sammen – ikke kun med sig selv, men med alle de forskellige deltagere i løbet af et projekt, sagde Shenoy. Det gør en kæmpe forskel at have den form for åben kommunikation, så enhver investering i teknologien producerer de mest effektive, veldesignede og beboelige rum.

Derfor har de fleste “innovationer” i byggebranchen kun meget lidt med teknologi at gøre.