Om Built

The Bluebeam Blog

Built, the Bluebeam Blog, är en ledande resurs för yrkesverksamma inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen som söker inspiration och gemenskap. Bloggen leds av en grupp branschspecialister och skapas av Bluebeams team av redaktörer, videofilmare, designers och frilansjournalister. Vi tar upp berättelser om anmärkningsvärda personer, banbrytande processer och nya innovationer som ständigt formar branschen.

Built leds av redaktionsteamet på Bluebeam, ett företag i Pasadena, Kalifornien som utvecklar tekniska lösningar för samarbete och effektiva arbetsflöden inom design- och byggbranschen.

Subscribe to the Built blog

Receive the monthly Bluebeam Insider featuring our blog content as well as product updates, user tips, webinars and more.