En guide till genomförandeplanering i BIM

Hur byggföretag kan förbereda sina team bättre inför nya projekt.

Ted Jennings är chef för virtuell design och konstruktion (VDC) på byggföretaget Barton Malow. Han är också expert på BIM-genomförandeplan – BIM Execution Planning (BIMxP).

Om du aldrig har hört talas om BIMxP är du inte ensam. Man kan se det som ett slags spelregler – en angreppsplan som ett ingenjörs- och byggteam gör upp inför ett visst projekt. Det är också ett levande dokument, som kan ändras i takt med projektet.

Barton Malow inleder de flesta av sina projekt med processen för genomförandeplan för BIM. Teamet standardiserar utifrån denna nyckelprocess och kan på så sätt engagera viktiga intressenter redan tidigt i projektet, oavsett leveransmetod och marknad.

”Målet med det här dokumentet är att skapa en teamstruktur, identifiera alla spelare, identifiera alla parter och lägga allt på bordet så att vi alla jobbar mot samma mål”, sa Jennings.

Dessutom kan projektteamen upprätta bättre PDF-standarder och främja arbetsflöden som att använda ritningsuppsättningar i Revu tillsammans med metadata från Revit. Andra viktiga fördelar är att man kan beskriva centrala processer som informationsförfrågningar, underlag och samordning av 3D-modeller.

Jennings vet att byggbranschen inte är lika innovativ som andra branscher. ”Vi får mycket kritik, alla säger att vi är långsammare än en fiskare som väntar på napp, att vi inte är lika innovativa,” sa Jennings. ”Men jag skulle vilja säga att vi ändå gör stora framsteg.”

Många av framstegen har enligt Jennings skett just genom BIM-genomförandeplanering.

Jennings berättade om Barton Malows 34 sidor långa Guide till BIM-genomförandeplanering och den modell som företaget har börjat tillämpa.

Checklista för genomförandeplan för BIM

Så här gör man enligt Jennings för att skapa en genomförandeplan för BIM:

För det första bör man skriva en projektstadga. Det är ett dokument som ger alla intressenter samstämmig information. ”Det kan vara andra än bara medarbetare inom VDC” sa Jennings. ”Projektets driftsteam, arkitekten eller ingenjören och kunden bör också vara med.”

A BIM model image, courtesy of Barton Malow.
Bild av en BIM-modell, används med tillstånd av Barton Malow.

”Målet med det här”, tillade Jennings, ”är att presentera VDC, eller den teknik som ni vill använda på byggarbetsplatsen, i så enkla termer att alla intressenter kan förstå vilka roller de själva har.”

För det andra bör man ta fram en enkel checklista över användningsfall för att identifiera vilka krav som gäller och vilka resultat man förväntar sig – till exempel att förkorta tiden för en underlagsgranskning från tio dagar till fem.

För det tredje bör man identifiera vilka delar av arbetsflödet som kan stödjas av 2D- och 3D-standarder, så att det inte kommer några överraskningar mitt under ett jobb.

”Vissa av de 2D-standarder som skrivs in i vår genomförandeplan för BIM bygger på 3D- eller 2D-arbetsflöden”, sa Jennings. ”Bluebeam har ett pluginprogram som specifikt optimerar flödet från Revit Live till PDF:er. Målet med optimerade PDF-filer är att de inte ska innehålla för många lager.”

För det fjärde bör man identifiera alla specifika programvarukomponenter och typer av kontrollpaneler man tänker använda, och se till att man lägger in rätt nyckeltal i varje kontrollpanel för att kunna kommunicera om projektet.

Barton Malow team members working off a BIM execution plan.
Medlemmar i Barton Malow-team arbetar utifrån en genomförandeplan för BIM.

Slutligen, gör planen anpassningsbar. ”Låt dig inte begränsas av hur du tror att den bör eller inte bör se ut,” sa Jennings. ”Tekniken förändras hela tiden, så om planen inte är anpassningsbar är det ganska meningslöst.”

”Alla skaffar en ny telefon efter två år”, tillade Jennings, ”så man kan ju knappast förvänta sig att använda samma version av sin genomförandeplan för BIM om två år, eller hur?”

Utveckla teknikens fördelar

Andra aspekter som Jennings nämnde är att använda TrueType-teckensnitt och standardiserade titelloggar.

”Även om man inte använder papper i samma utsträckning längre”, sa Jennings, ”skulle något av det värsta ute på fältet vara att ha ritningar i sju olika storlekar.”

“Även om teamet har övergått till att arbeta digitalt kommer någon förr eller senare att skriva ut en ritning,” sa Jennings, “och finns det då ingen enhetlig skala kan det bli förvirrande.”

Branschledare intresserar sig allt mer för BIMxP, och det lärs ut vid fler utbildningsinstitutioner så att framtida generationer inom arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen kan utveckla teknikens fördelar vidare.

“Vid Stanford Universitys Center for Integrated Facility Engineering har man till exempel robusta och omfattande poängkort för VDC som teamen kan använda,” sa Jennings. Även Penn State University har börjat lagt in genomförandeplaner i BIM i läroplanen.