Hilson Moran avancerar med ny teknik

En person i ledningen av den globala konsultfirman inom miljöteknik och miljödesign pratar med Bluebeam om vilka fördelar man har sett med digitaliseringen.

Hilson Moran är en av världens mest framstående konsultfirmor inom miljöteknik och miljödesign. Men liksom inom stora delar av design- och byggbranschen ligger företagets arbete med att digitalisera infrastrukturen för hur man utformar, lagrar och granskar dokument fortfarande i sin linda.

En av företagets styrelseledamöter, Vince Ugarow, pratade med Bluebeam-bloggen om den lyckade digitaliseringen med hjälp av Bluebeam Revu. Redigerade utdrag:

Bluebeam-bloggen: Varför valde Hilson Moran Bluebeam Revu?

Ugarow: Vi valde det faktiskt inte. Vi hittade det snarare av en slump. Vi tittade på maskinvara, och på just den komponent vi tittade var Bluebeam Revu installerat. Vi började testa det och insåg plötsligt att det här var inte bara en PDF-läsare – det var mer är så.

Bluebeam-bloggen: Vilka problem hoppades ni kunna lösa med Revu?

Ugarow: En sak som vi ville göra var att försöka standardisera en stor del av själva ritningsframställningen. Förr, då allt var pappersbaserat, gjordes enkla saker som att kommentera eller granska ritningar för hand, av flera olika ingenjörer. De använde pennor i olika färger och hade olika handstil.

En del var hemskt, det gick inte att läsa. Som du förstår såg det inte jättebra ut när det skickades ut som ett paket till en kund. Vår förhoppning med Bluebeam Revu var att kunna använda markeringsverktygen, som standardiserar allt, och producera dokument som såg verkligt professionella ut..

Bluebeam-bloggen: Hur har den digitala resan påverkat er verksamhet hittills?

Ugarow: Först och främst så finns det numera ett digitalt register över allt vi producerar. Tidigare var allt pappersbaserat och lades på hög. Det fanns ingen som helst möjlighet att komma åt allt material.

En annan stor effekt hänger ihop med det faktum att vi även har kontor utomlands, inte bara i Storbritannien. Det inte ovanligt att tre eller fyra olika kontor samarbetar på stora internationella projekt. Den digitala omvandlingen innebär att alla får tillgång till samma information, precis när de behöver den, vilket var väldigt svårt tidigare. Då fick man kopiera massor av information och skriva ut saker som skickades över till de andra kontoren. Det var inte särskilt produktivt.

Bluebeam-bloggen: Hur har den digitala resan främjat det interna samarbetet inom Hilson Moran?

Ugarow: När vi samordnar designer behöver vi bara göra det en gång, istället för i två, tre eller fyra versioner. Det finns såklart fortfarande vissa samordningsproblem att lösa, men den största fördelen är att alla börjar arbeta som ett team.

Sedan datorerna gjorde sitt intåg på kontoren sitter faktiskt de flesta mer eller mindre fastkedjade vid sina skrivbord. Vi försöker uppmuntra våra medarbetare till att samarbeta både personligen genom interaktiva sessioner men även genom att använda digitala verktyg. Det har inneburit en stor förbättring för vår personal och alla våra ingenjörer.

Bluebeam-bloggen: Hur har er digitala resa tagits emot av kunderna?

Ugarow: Framförallt är våra installationer betydligt mer exakta när vi designar dem själva. De är mycket mer samordnade och det paket som levereras – i synnerhet till entreprenörer, som sedan prissätter våra designer – gör att de kan känna sig säkra på att allt är ordentligt samordnat. Därför behöver de inte bygga in någon risk i priset, vilket är en stor fördel för kunden eftersom det eliminerar spill, höga kostnader och potentiella programförseningar.

Bluebeam-bloggen: Vilka råd skulle du ge till ett företag som också vill övergå till digital teknik på liknande sätt?

Ugarow: Man måste naturligtvis ha ledningens stöd och övertygelse. Det är väldigt viktigt. Men det är också mycket viktigt att lyssna på idéer från företagets gräsrotsnivå.

Med andra ord var vi angelägna om att de ingenjörer som arbetade med projekten skulle komma med idéer och i princip bilda testgrupper för att pröva dem – och sedan ta in andra användare för att se om de fungerar. När vi var nöjda kunde vi sedan införa det i hela företaget. På gräsrotsnivå – det var där som det verkligen blev en framgång, istället för att någon högre upp sa att ”det är så här ni ska göra”. Det skulle aldrig fungera.

Bluebeam-bloggen: Vad är det viktigaste du vill förmedla om Hilson Morans digitala resa?

Ugarow: Att den inte är slut, och att den aldrig kommer att ta slut. Den kommer att fortsätta. När det gäller den digitala teknikens utveckling handlar det inte om att komma på en lösning, skicka ut den och säga ”OK, då var det gjort. Nu är vi klara.” Det går framåt hela tiden, och det är något som jag tror att alla måste förstå. Saker och ting kommer hela tiden att förändras – förmodligen ännu mer idag än under de senaste 20, 30 eller 40 åren i branschen. Jag tror att det handlar om att bara säga: ”Vi har tagit de första stegen. Det har gått bra. Nu går vi vidare mot mer avancerade områden, och så kommer det att fortsätta.”