Gör mer i Bluebeam med anpassade linjetyper och skrafferingar

Anpassade linjetyper och skrafferingar låter användare göra mer med Bluebeam – med känsla för detaljer

Bluebeam kommer förinstallerat med olika linjetyper och skrafferingar som kan tillämpas på markeringsobjekt. När du använder fliken Egenskaper för att ändra ett objekts linjetyp eller skrafferingsmönster ser du de här som standard:

Standardlinjetyper
Standard-skrafferingsmönster

De här fungerar bra i de flesta fall, men de mer avancerade användarna kommer att vilja kunna göra mer. Med Bluebeam Revu kan du skapa anpassade linjetyper och skrafferingar med hög detaljrikedom. Så här gör du:

Anpassade linjetyper

Välj ett objekt och välj Hantera… i listrutan Stil. Det öppnar ett nytt fönster där du som standard ser två uppsättningar linjetyper: Standard och Avancerat. Du kan inte ändra uppsättningen Standard (för att undvika fatala misstag), men du kan använda knappen Lägg till för att skapa nya uppsättningar med linjetyper. När du har lagt till en ny uppsättning kan du lägga till nya linjetyper. Om du redan har färdiga typer (.blx-fil) kan du importera dem med knappen Importera…

När du kommer till menyn Linjeformatredigeraren kan du börja skapa din anpassade linjetyp. Börja med att ge linjetypen ett namn och – om du vill – en beskrivning. Därefter klickar du på det gröna plustecknet längst ner till vänster för att lägga till en ny komponent i linjetypen. Du kan lägga till streck, hopp, punkter, texter eller vektorer. De första fyra alternativen är ganska uppenbara. Vektorkomponenten kan bestå av linjesegment, bågar och cirklar. Med utfyllnad kan du utöka utrymmet före och efter vektorn. Om vektorer når in i det gråskuggade området överlappas föregående eller nästa komponent. Du kan ändra bågarnas storlek så att vinkeln blir en annan än 90° genom att klicka på musikonen, välja bågen du ritade och dra de gula noderna i bågens ändar.

Ändra en bågvektorkomponent i Linjeformatredigeraren

Du kan också skapa mer komplicerade linjetyper genom att stapla ihop flera anpassade linjer. Längst upp till vänster klickar du på det gröna plustecknet för att lägga till en ny linje. Dessa linjer kan förskjutas vertikalt för att skapa komplexa funktioner som järnvägsspår.

Anpassade skrafferingar

Välj ett objekt och välj sedan Hantera… i listrutan Mönster. Då öppnas ett nytt fönster där du ser uppsättningen Standard som förval. Standard-uppsättningen kan ändras (till skillnad från den anpassade uppsättningen med linjetyper). Använd knappen Lägg till för att skapa nya uppsättningar med skrafferingar. När du har lagt till en ny uppsättning kan du lägga till nya individuella skrafferingar. Om du redan har färdiga typer (.bhx-fil) kan du importera dem med knappen Importera… Vi har goda nyheter för många av er i byggbranschen: i den här menyn finns också en knapp för att importera AutoCAD-mönster så att du inte behöver skapa dem från grunden.

När du kommit till menyn Hantera uppsättningar av skrafferingar kan du börja skapa dina anpassade skrafferingar. Börja med att ge skrafferingen ett namn och – om du vill – en beskrivning. Skrafferingarna kan bestå av linjesegment samt små eller stora punkter. Rita in dem och se i realtid hur de ser ut i förhandsvisningen längst ner till vänster. Även om bågar inte finns tillgängliga så kan några linjesegment approximera kurvor väldigt bra när de visas tillsammans med dina markeringar.

Även om den här genomgången inte täckte alla detaljer inom anpassade linjetyper och skrafferingar så är det tillräckligt för att du ska kunna börja skapa tydliga och professionella markeringsobjekt i egen design. Anpassade linjetyper och skrafferingar har varit helt avgörande för mina tekniska ritningar, och jag hoppas att de förbättrar kvaliteten i ditt framtida arbete också.

Se fler tips och tricks för Bluebeam