Hur programvara kan vara till hjälp i offentlig sektor

Så här kan programvara hjälpa offentlig sektor att leverera effektivare byggprojekt

Det senaste året har satt stor press på budgetarna inom offentlig sektor. Nu när återhämtningen efter covid-19 börjar ta form kommer det att vara viktigt att uppnå största tänkbara värde, och lokala myndigheter kommer troligen att ha luckor i ekonomin och tjänster som behöver åtgärdas.

Att uppnå största tänkbara värde är någonting som har stått på dagordningen för den byggda miljön under lång tid. Med förra årets Value Toolkit, som gavs ut av Construction Innovation Hub, tog man ett stort kliv framåt. Även i Construction Playbook betonades behovet av en mer värdebaserad upphandling, och det är tydligt att den offentliga sektorn kommer att behöva ta en ny titt på hur man identifierar kostnader, fastställer värde och tillförsäkrar en effektiv leverans av projekt. 

Digitalisering av byggprojekt för större effektivitet och mindre risk

Det är här som byggprogram som Bluebeam Revu kommer in. Genom små justeringar av de befintliga arbetsflödena kan digitaliseringen inom byggbranschen göra processerna mycket effektivare.

Uppgifter som plangranskningar och godkännanden kan utföras i realtid medan man arbetar med aktiva dokument. Genom att synliggöra data på det här sättet ökar man noggrannheten för hela projektteamet eftersom risken för omarbetningar och projektförseningar minskar avsevärt. Fel och problem flaggas enklare och tydligare.

När man till exempel ska kontrollera att en design uppfyller de senaste reglerna och riktlinjerna kan man enkelt mäta och markera en ritning innan man jämför den med andra källor. Förutom visuella markeringar kan även kommentarer läggas till, tillsammans med länkar till relevant dokumentation eller information. Det gör processen med att återkoppla till projektteamet mycket enklare. Man behöver inte oroa sig för att de ska missa några kommentarer.  

Medan man rör sig genom projektets livscykel loggas allting och tillskrivs den användare som har gjort en viss ändring eller uppdaterat viss information. Det ger högre kvalitet på den dokumentation som skapas vid varje steg längs vägen, i enlighet med Golden Thread-rekommendationerna.

Att komma framåt med färdplanen för digitalisering

Processen med att hantera designfrågor och revisioner är bara ett exempel på hur programvara kan göra skillnad. Frågan om hur man introducerar nya processer och verktyg utforskades nyligen i detalj i ett av våra webinar. (Titta på inspelningen här.) Nick Erasmus, teknisk chef på Real Data Systems, delade med sig av sin erfarenhet av att hjälpa organisationer inom offentlig sektor att införa digitala verktyg och arbetsflöden i sina dagliga processer och gav exempel på de mätbara skillnader som det har gjort.

”Varje organisation inom offentlig sektor står på en egen punkt i färdplanen för digital mognad, där människor, processer och verktyg befinner sig i olika stadier”, säger Nick.”De kanske gör sig redo för att prova sitt första program, eller så har de redan kommit en bit på vägen.”

”Något som är gemensamt för alla organisationer är att de står under större press att integrera nya verktyg i projekt för att leverera större värde”, tillägger han.”Det börjar redan på samrådsstadiet tillsammans med olika samhällsintressenter och fortsätter genom design, byggande, överlämning och löpande underhåll av den levererade, byggda tillgången.”

Om du vill veta mer om fördelarna med digitala arbetsflöden i offentlig sektor kan du titta på inspelningen av vårt webinar genom att klicka på knappen nedan. Där får du bland annat veta hur man:

  • Bygger en affärsstrategi för investering i ny programvara
  • Utvärderar och jämför olika verktyg för att skaffa rätt lösning
  • Inför nya arbetsflöden framgångsrikt
  • Samarbetar mellan olika platser och team
  • Skapar mer enhetlighet och minskar riskerna

Ta del av vårt engelska webinar ”Digitalisering av processer och arbetsflöden: Bluebeam Revu för den offentliga sektorn” om du vill veta mer.