Förändringsarbete

Intro till förändringsarbete för ledare i byggbranschen

I en värld där osäkerheten blir allt större och den nya tekniken utvecklas allt snabbare gör ett byggföretag klokt i att studera principerna för förändringsarbete

Illustration av Rae Scarfó

Tänk dig tillbaka till ett tillfälle nyligen då ditt byggföretag presenterade något nytt. 

Hur kändes det? Godtog du förändringen med öppet sinne? I ärlighetens namn fanns det förmodligen åtminstone en liten del av dig som tvekade. Det är en naturlig reaktion för nästan alla som står inför något nytt, och det är därför som det är så viktigt att formellt tillämpa förändringsarbete för att ta sig fram i dagens föränderliga företagsmiljöer.

Vad är förändringsarbete?

När man hör ordet förändringsarbete kommer man osökt att tänka på kalkylblad i Microsoft Excel eller interna loggar över kontinuerliga ändringar av pågående jobb. Men det finns en annan typ av förändringsarbete som är ännu viktigare att hantera.

Det handlar om de förändringar som dina medarbetare upplever. I byggbranschen är framgång förknippad med processer, men det är inte ovanligt att dina beslut som företagsledare och de förändringar som besluten kan leda till är höljda i dunkel för dina medarbetare. Förändringsarbete är en strukturerad process som hjälper dig att leda människor genom förändring för att uppnå önskat resultat.

Varför är det här viktigt?

Förändringar pågår hela tiden. Det kanske tydligaste exemplet just nu är alla förändringar till följd av covid-19-pandemin. Alla aspekter av samhället – även byggbranschen – tvingades snabbt anpassa sig till det nya normala. Det gjorde i sin tur att förändringarna började ske i en takt som vi aldrig tidigare varit med om.

Som företagsägare kan man föreställa sig hur detta medför att människor regelbundet blir introducerade till nya saker. Det är svårt att ständigt utsättas för förändringar, för det finns en gräns för hur mycket var och en av oss klarar av.

Jag brukar föreställa mig att varje människa har en förändringshink. Varje förändring personen upplever fyller på hinken. Var och en av oss har bara en hink – vi har inte förmånen att kunna skilja mellan förändringar i privatlivet och förändringar i arbetslivet.

Varje förändring vi upplever, vare sig den är liten eller stor, fyller på hinken med en stor eller liten droppe i taget. Till slut kan hinken svämma över, vilket leder till något som vi kallar förändringsmättnad. En individ som har nått den punkten kan inte bearbeta nya förändringar effektivt och det där nya projektet går honom eller henne förbi.

Vad kan man göra?

Förändringsarbetet kräver att företagsägare och företagsledare arbetar medvetet. Det är viktigt att komma ihåg att förändringar sker på individnivå.

Det optimala resultatet när man inför något nytt är hundraprocentig acceptans. Visst vore det toppen att uppnå det så fort som möjligt? Med ett effektivt förändringsarbete kan man som ledare göra det, men det krävs fortfarande att varje enskild individ klarar att hantera och utföra den önskade förändringen.

Här är några saker att fundera på när du ska förbereda ditt företag inför nästa stora förändring:

Identifiera förändringens storlek – är den stor och omvälvande eller liten och inkrementell?

Om förändringen är stor och omvälvande behöver man ägna mer tid och resurser åt att hjälpa medarbetarna att orientera sig i det som är nytt. Om den är mindre måste man fortfarande följa de grundläggande principerna för förändringsarbete, men det kräver mindre tid och energi.

Vem stöder förändringen?

Lär dig förstå vilka som kommer att stödja den aktuella förändringen i ditt företag. Varje initiativ behöver en effektiv sponsor på rätt nivå. Sponsorer behöver göra mer än att bara ge stöd till förändringen genom sitt budskap – de måste vara aktivt involverade under hela processen.

Skapa rätt budskap

Varför ska förändringen ske? Varför just nu? Vad händer om man inte genomför förändringen? Vilken betydelse har det för medarbetaren?

Beroende på förändringens storlek bör man vara beredd på att låta budskapet komma från flera avsändare. Människor vill få informationen från företagets eller sin egen chef först – inte genom ett vardagligt samtal med en kollega. Det är lätt hänt att det första någon får höra om en förändring är ett rykte, och den informationen är oftast inte helt korrekt.

Chefer behöver få veta hur man leder medarbetare genom förändringar. De måste därför vara de första som får veta vad som ska hända.

Ge cheferna tid att smälta förändringen först. De befinner sig i frontlinjen när det gäller att bemöta frågor från medarbetarna. Om chefen är dåligt informerad om den kommande förändringen riskerar man att fel budskap når medarbetarna. Det skapar sämre förtroende för förändringen och kan leda till större motstånd.

Människor förändras i sin egen takt

Varje individ måste jobba sig igenom sin egen acceptans av förändringen. Om du som företagsägare eller företagsledare förstår och möter de enskilda personerna där de befinner sig kan du påskynda processen. Det är inte alltid som det fungerar att använda samma strategi för alla.

Det här är några grundläggande principer att fundera på till en början. Många av de här sakerna är enkla att göra i teorin, men oftast inte i praktiken. Men med en avsiktlig tankeprocess som sätter människor i första rummet kan du hjälpa ditt företag att förändras snabbare, så att verksamheten kan anpassa sig och blomstra mitt bland alla förändringar som sker i branschen.

Se hur enkelt det kan vara att bli digital. Påbörja teknikresan med Bluebeam.