Musselman & Hall effektiviserar mängdavtagningar och projektledning med Bluebeam

Den hundraåriga entreprenören har flyttat över sina arbetsflöden för mängdavtagning till Bluebeam och uppnått enorma effektivitets- och produktivitetsvinster

Musselman & Hall Contractors LLC, som är baserat i Overland Park i Kansas, har under större delen av 1900-talet lett byggprojekt över hela den amerikanska mellanvästern med fokus på betong, asfalt och järnvägar. Företaget, som ägs av de anställda och bygger på långvariga kundrelationer, har under de senaste 20 åren utvidgat sin verksamhet bortom sina historiska specialiteter och statliga projekt till att omfatta mer allmänna entreprenader för en bredare kundbas.

Som de flesta erfarna byggföretag har Musselman & Hall tagit till sig den teknologi som har utvecklats i branschen genom åren och infört verktyg som gör att företaget kan ligga i framkant när det gäller snabbhet, precision och effektivitet – viktiga principer för alla byggföretag.

”Vi har alltid siktat på att vara en organisation som ligger steget före när det gäller teknologiska förändringar och andra marknadsfaktorer. Ibland halkar vi efter, men vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant och ge vår personal de bästa verktygen för att utföra sina jobb”, säger vd:n Kyle VanSlyke, som har arbetat 25 år på Musselman & Hall.

2021 stod företaget dock inför ett vägskäl i fråga om ett av sina teknologiverktyg. Det gällde i synnerhet den förstudiegrupp som ansvarar för att anskaffa projekt och utföra kostnadsberäkningar. Vid den aktuella tidpunkten utförde förstudiegruppen mängdavtagningar och beräkningar med en programvara som började närma sig gränsen för sin kapacitet. ”Filerna var i det specifika formatet OST, medan vår byggverksamhet höll på att gå över till PDF-filer”, säger företagets projektchef Christopher Leheney.

OST är en filtyp som måste konverteras till PDF efter slutförd mängdavtagning. Det innebär ett extra arbetssteg som gör formatet svårt att använda i en bransch som blir allt mer fokuserad på plandokument i PDF-format. Om företaget till exempel tog emot dokument i PDF-format skulle man behöva konvertera dessa till OST för att utföra mängdavtagningen innan man konverterade tillbaka dokumenten till PDF för granskning av kunden.

Teamet ville ha en lösning med inbyggda PDF-funktioner, så att markering och andra mängdavtagningsfunktioner kunde utföras sömlöst i en och samma dokumenttyp. Då skulle man slippa det extra arbetssteget.

Efter en grundlig sökning bestämde sig Musselman & Hall snabbt för att Bluebeam var rätt lösning. ”Vi hade flera [verktyg] på listan – kanske fyra eller fem – och när det blev dags att studera dem närmare och försöka komma fram till vad som skulle passa oss bäst, kom Bluebeam med på kortlistan”, säger Christopher Leheney.

Valet föll på Bluebeam

Tack vare Bluebeams funktioner för mängdavtagning var valet i slutändan enkelt. ”Vi gick igenom för- och nackdelarna och vägde upp kostnaderna för de olika lösningarna mot vad var och en kunde erbjuda som de andra inte kunde”, säger Christopher. Bluebeam uppfyllde alla företagets krav.

Vill du läsa hela fallstudien?