Initiativ för teknikutbildning i byggbranschen

Pacific Northwest Carpenters Institute beskriver sju steg för att lyckas.

Branschens yrkeskunniga är de som ska leda teamen på framtidens byggarbetsplatser. De behöver utbildas inom – och få använda – den senaste tekniken för att genomföra projekt.

Pacific Northwest Carpenter’s Institute (PNCI) har tagit fram en undervisningsplan som lärs ut av erfarna yrkesarbetare. Med utbildningen får man både grundläggande kunskaper och ökad kompetens. Och den ger värde till entreprenörer och kunder genom att yrkesverksamma får tillgång till de tekniska verktyg de behöver för att göra ett riktigt bra jobb.

”Tekniska färdigheter står för ungefär 50 % av det vi lär ut på vårt utbildningscenter”, säger Miguel Montano, Assistant Director på PNCI. ”Resterande 50 % är fokuserat på ledarskapsegenskaper.”

Efter att ha mött en stor efterfrågan på kurser om Bluebeam Revu inledde Miguel ett samarbete med Bluebeam för att skapa ett akademiskt partnerskap. ”Nu har vi kurser som är utvecklade för att lära ut Revu till våra lärlingar”, säger Miguel. ”För oss innebär det att vi har råd att få ut tekniken till fler personer. Nu har vi två fasta labb – och ett av dem kan bli mobilt. Vi är verkligen glada över samarbetet med Bluebeam.”

Members of PNCI training on Bluebeam Revu.
PNCI-medlemmar utbildas i Bluebeam Revu.

Förutom samarbetet med Bluebeam menar Miguel Montano och Daniel Ronda, Curriculum Coordinator and Lead Technology Instructor, att det är en process i sju steg som ligger bakom framgångarna med programmet.

Sju viktiga steg till hur PNCI genomförde programmet med lyckat resultat:

  • Stöd från styrelsen
  • Utvärdering av tekniker
  • Val av tekniker
  • Prioritering av utbildning och verktyg
  • Utveckling och tillämpning av läroplanen
  • Upprättande av infrastrukturer och digitala nätverk
  • Stöd från personal och instruktörer

Stöd från styrelsen

PNCI finansieras av en så kallad utbildningsstiftelse. Det innebär att organisationen tilldelas resurser efter kollektivförhandlingar mellan byggnadssnickarnas fackförbund och entreprenörerna. Ett utbildningsinitiativ måste godkännas av stiftelsens förtroenderåd och styrelse innan pengar delas ut för att utveckla utbildningsverktyg och läroplaner.

”Här i nordvästra USA är vi lyckligt lottade i och med att vi har entreprenörer som är väldigt framåttänkande”, säger Miguel. ”De som sitter i styrelsen har förstått värdet av att vårt utbildningscenter håller sig i framkant när det gäller teknik.”

Utvärdering och val

Miguel och Daniel hade ”fältet först” som utgångspunkt för att avgöra vilka verktyg som var relevanta och nödvändiga för dagens byggarbetsplatser. ”Vi förstod att det vi såg att arbetarna och behövde ute på fältet var det vi behövde göra på utbildningscentret”, säger Daniel.

PNCI märkte att de kunde lära sig av lärlingar och lokala arbetare som kom in för avancerad fortbildning, vidareutbildning eller kompetenshöjande utbildning. Sedan kontaktade man entreprenörer för att höra sig för om verktygens värde. ”Det var så vi kom fram till att vi skulle utbilda om Bluebeam”, säger Miguel.

Prioritera utbildning och verktyg

Institutet behövde kunna bygga upp elevernas självförtroende kring att lära sig ny teknik. Därför började man med att bygga ett datorlabb med grundläggande datorprogram.

”Vi började med att erbjuda kurser i Windows-program, som Microsoft Word och Excel. Alltså lågt hängande frukt som de kanske redan hade viss erfarenhet av”, säger Miguel.

Detta ledde till ett samarbete med en lokal yrkesskola, och genom det kunde PNCI hitta instruktörer som kunde börja utbilda medlemmarna där, på skolan. Ryktet spred sig bland medlemmarna om datorutbildningen på skolan, samtidigt som institutet började lära ut koncept som BIM och digital samordning av förbyggnation. ”Vad är BIM? Vad är Bluebeam? De ville veta mer. Det var då som vi bestämde oss för att börja utveckla kurser”, säger Miguel.

Upprätta teknisk infrastruktur

Medan kurserna började ta form på institutet blev behovet av infrastruktur nästa prioritering. PNCI hade WiFi, men att ha 160 olika enheter som loggade in på WiFi-nätverket samtidigt var en utmaning.

”Vi lärde oss väldigt snabbt hur åtkomstpunkter funkar”, säger Daniel. ”Att skaffa fler åtkomstpunkter, att lära sig hur man begränsar dem och gör bättre överlämningar, så att man får bästa tänkbara signal när man rör sig i byggnaden. Vi är ju snickare, så vi behövde vi ta in andra experter.”

Members of PNCI learning how to incorporate new technology into their craft.
PNCI-medlemmar lär sig hur de kan använda den nya tekniken i sitt hantverk.

Det var också viktigt att personalen och utbildningsmodulerna höll tillräckligt hög standard för att skapa en sådan inlärningsmiljö som de två instruktörerna hade tänkt sig. Miguel och Daniel satte ihop en kombination av en 75-tumsskärm, en Apple TV och en iPad med Bluebeam Revu och Studio. ”Vi kallar det för vår digitala whiteboard”, säger Daniel.

Tillämpa och utveckla utbildningen

Daniel Ronda tog fram en hel grundkurs för Bluebeam Revu inom datorlabbet. För utbildning ute på byggplatser användes Bluebeam Revu och Studio på iPads, samt hytter med tydliga storbildsskärmar för samordning av övningar.

”Vi har 60 olika lärlingskurser i vårt lärlingsprogram, och de flesta av dem innehåller olika digitala fältdokument. Vi erbjöd faktiskt åtta olika teknikkurser med digitala fältdokument och liknande. Bluebeam är helt klart vår mest populära kurs.” PNCI håller också på att ta fram en läroplan för platslayout med program för datautvinning och modellering.

Personalens gillande

”Vi skapar en inlärningsmiljö där man inte bara lär sig av en instruktör utan också av varandra och varandras erfarenheter”, säger Daniel. ”Det var viktigt att våra instruktörer var med på tåget. PNCI:s instruktörer har mycket varierade bakgrunder och erfarenhetsnivåer, så vi ville se till att de var lika inspirerade att undervisa som lärlingarna var att lära sig.

”Vi hade faktiskt en instruktör som avbröt sin pension för att komma in och undervisa hos oss. Han hade ingen aning om hur roligt det skulle vara att undervisa”, säger Miguel. ”Han hade jobbat ute på fältet i över 30 år. Den mest avancerade teknik han hade tillgång till då var e-post. Att se honom gå igenom de olika teknikkurserna, studera på sin fritid och fundera ut hur han skulle kunna lära ut det i klassrummet – bara att göra en sådan ansträngning! Han har verkligen varit ett föredöme för alla våra lärlingar och andra instruktörer.”

Ett arbete som lönar sig

Slutresultatet av PNCI:s engagemang i utbildning har märkts av i hela branschen. ”Vi har haft entreprenörer som har kontaktat oss och bett om lärlingar som har genomgått teknikkurserna. Det gör våra lärlingar mer efterfrågade. Lärlingar har berättat om hur de har sett förmän ute på fältet bli frustrerade över att de inte vet vad de ska göra med sin iPad eftersom de inte känner till tekniken, och så har lärlingarna kunnat gå dit och hjälpa dem”, säger Daniel.

De här framgångarna har också börjat smitta av sig på andra snickarförbund. ”Vår distriktschef för västra distriktet var på vårt utbildningscenter för att delta i ett event för ett par år sedan”, berättar Miguel. ”Han har gått i pension nu, efter nästan 60 år i branschen. Jag visade honom våra teknikkurser, 3D-modeller och sådant. Han tittade först på mig, och sedan på vår direktör. Sedan sa han: – Det här får mig att vilja bli lärling på nytt.”