Teknikdriven och verklighetsbaserad på samma gång

Ett litet ingenjörsföretag kombinerar reality capture och Bluebeam Revu med lyckat resultat.

Reality capture är ett begrepp som just nu används mycket inom design och byggande, men för många företag blir det inte mer än en så: något av en floskel, helt frikopplad från verksamheten. Eller så är det bara något för storföretag som har enorma budgetar att spendera på experimentell teknologi. Det är dock en uppfattning som PACE Group LLC i New Orleans, USA, har en del synpunkter på.

PACE är ett litet företag med stor kärlek till teknik. Det leds av företagets VD, ingenjören Johann Palacios, och Lizz Babin, COO och teknikförkämpe. PACE har nått framgång genom att integrera tekniken i sitt företag. Faktum är att de har gjort reality capture – processen att skapa 3D-modeller med hjälp av fotografier eller laserskanningar – till en av deras standardtjänster. ”När någon väljer PACE Group som teknikkonsulter så vet de att det ingår en viss nivå på tekniken”, säger Babin.

Reality Capture

För att skanna byggnaden inför skapandet av 3D-modellen använder oftast PACE en Matterport-kamera i samband med att man går igenom byggnaden första gången. Eftersom kameran skapar en modell som fångar sprickor och ger exakta mått behöver inte alla projektdeltagare vara närvarande under genomgången. Det sparar tid både för konsulter och underleverantörer – och pengar för ägarna som inte faktureras för onödig tid. Dessutom, säger Babin, finns det en ytterligare fördel med att samla in all data om ett projekt innan PACE sätter igång: riskreducering. Om det uppstår en tvist om exempelvis en spricka i en murad vägg eller fallet på ett gjutet golv kan PACE enkelt granska mätningarna från Matterport och visa om felet fanns i förväg eller inte. 3D-modellen ger transparens på en nivå som inte var möjlig för bara några år sedan. För att illustrera vilket stort utvecklingssprång detta är kan man jämföra med att hyra en bil. I normala fall går man ett varv runt bilen med en medarbetare från uthyrningsföretaget och antecknar alla eventuella repor och bucklor. Processen tar omkring två minuter och är långt ifrån grundlig. Men föreställ dig nu att du hade en 3D-modell av bilen som du kunde hänvisa till när du får en räkning på 5 000 kronor för en parkeringsskada!

Så var används 3D-modellen? Hur kommer den till nytta på bästa sätt? På PACE lägger vi in modellen i Bluebeam Revu. Det är möjligt genom att använda MatterTags i Matterport. ”Vi kan gå fram till sprickan, placera en lila prick där – det är PACE-färgen – och sedan göra en anteckning om att laga putsen.” förklarar Babin. Därefter öppnar de Revu. ”Vi hittar platsen på ritningen, skapar ett moln där och lägger till samma anteckningar” och länkar till taggen. På så sätt kan entreprenörerna se problemet, både i virtual reality och på en ritning. Det leder till att de får en bättre förståelse för projektets behov innan de ens kommit till platsen. För att kommunicera med alla alla aktörer skapar PACE en Studio-session, där alla kan se varandras kommentarer och det dokumenteras vem som sa och gjorde vad, och när. Babin kallar Bluebeam för ”bikupan” eftersom det är där alla 3D-modeller och resultat av laserskanningar samlas och det blir den samarbetsyta som för samman alla deltagare och all data.

Reality Capture

Sedan PACE började med 3D-modeller och laserskanning för några år sedan har de övervunnit den tveksamhet som vissa aktörer kände i början. Tekniken upplevdes då som alldeles för oprövad. Nu har det faktiskt hjälpt dem att få uppdrag. Fastighetsägarna vill ha en 3D-modell de kan ta över vid projektöverlämningen – exempelvis för att skapa en digital tvilling – och arkitekter är angelägna över att få tillgång till de mer noggranna mått som fås genom laserskanningar. I New Orleans är ”allting snett” och med hjälp av laser fås exempelvis den exakta vinkeln på lutningen av en vägg. PACE har blivit välkända för att de är teknikdrivna och samtidigt verklighetsbaserade. ”Alla vill spara tid och pengar”, säger Babin. Så för PACE och deras kunder är valet enkelt: att använda den mest avancerade tekniken på marknaden för att på så sätt skapa en bättre upplevelse och ett bättre slutresultat.