Är självkörande grävmaskiner framtiden inom anläggning?

Ja, åtminstone för vissa typer av projekt enligt Built Robotics och Mortenson.

Mortenson, en av de största entreprenörerna i USA, tillkännagav nyligen ett samarbete med Built Robotics, ett nystartat företag i San Francisco som utvecklar självkörande teknik för tunga anläggningsmaskiner, som till exempel grävmaskiner och schaktmaskiner. I dagsläget är användningen av självkörande bilar relativt begränsad, men självkörande anläggningsmaskiner verkar däremot ha slagit igenom med detta partnerskap. Och det är en logisk utveckling, säger Gaurav Kikani, vice VD för strategi, verksamhet och finans på Built Robotics: ”Anläggningsarbete är ett mer hanterbart användningsområde, eftersom maskinerna kör i 3–8 km/h istället för 90–110 km/h.”

Med en snabbt åldrande arbetskraft och en utbredd arbetskraftsbrist som redan påverkar företagens förmåga att avsluta projekt i tid och ta sig an nytt arbete, är det viktigt att AEC-branschen vänder sig till teknik för hjälp med att fylla i luckorna. Och det är särskilt svårt att hitta nya maskinoperatörer – i en enkät som genomfördes för några år sedan sade en tredjedel av entreprenörerna att det var svårast att anställa nya operatörer. Här kommer Built Robotics in i bilden – ett företag som grundades för tre år sedan av Noah Ready-Campbell, som växte upp i byggbranschen eftersom hans far var en entreprenör. Ready-Campbell ville inte bara bygga vidare på vad som redan fanns i branschen – maskinassisterad teknik som ger oerfarna förare hjälp – utan ville ta ett stort kliv framåt. Föreställ dig en byggarbetsplats där maskinerna arbetar självständigt, ständigt kalibrerar, omkalibrerar och kommunicerar med andra maskiner på byggarbetsplatsen.

Fördelarna är många. Självkörande utrustning kommer att vara säkrare för människor, eftersom det inte finns någon anledning att oroa sig för oavsiktliga dödsfall från vältningar eller kollisioner. Mänskliga fel kan elimineras, vilket minimerar omarbete – Built Robotics programvara tar emot ritningar och anvisningar från byggarbetsplatsens ingenjör och följer dem till punkt och pricka. När verkligheten skiljer sig från byggarbetsplatsens ritningar gör roboten justeringar, eller så stannar den så att en fjärransluten operatör manuellt kan justera eller kalibrera om maskinen. Integrerade kameror och LIDAR skapar en visuell karta över området kring roboten, och när maskinen stöter på ett hinder eller en person stannar maskinen och väntar på att föremålet ska flyttas från området.

Och inom en snar framtid hoppas Kikani att den självkörande tekniken ska komma till den punkt då programvaran delar data: realtidsdata som samlats in av sensorerna ”delas inte bara inom flottan så att maskinerna kan varna varandra om t.ex. en stor hög eller en riktigt lerig plats, utan det finns även möjlighet till integration på lång sikt där vi faktiskt kan uppdatera byggarbetsplatsens planer och identifiera inkonsekvenser och uppmärksamma människor på dem. Även om vi inte gör detta i dagsläget så är det den här sortens potential som vi vill förverkliga, och det råder ingen tvekan om att dessa integrationer så småningom kommer att vara mycket viktiga”, säger Kikani.

I dagsläget använder Built Robotics marknadens befintliga maskinvara – en beprövad lösning i andra områden för utveckling av självkörande teknik – för att driva en vinnande strategi som möjliggör snabba framsteg och relativt billig buy-in för användare som till exempel Mortenson. Eric Sellman, vice VD och General Manager för civilgruppen hos Mortenson, sade i ett uttalande att han ser ”Built Robotics som framtiden inom konstruktionsteknik. Mortensons historia är fylld av uppfinningsrikedom och innovation inom byggbranschen, så vårt samarbete med Built Robotics är helt naturligt eftersom de strävar efter att utveckla och distribuera teknik som möjliggör autonom hantering av tunga maskiner.” För närvarande fokuserar partnerskapet på civilt arbete för projekt som rör förnybar energi, som till exempel vindkrafts- och solkraftverk. ”Dessa projekt tenderar att finnas i avlägsna områden, långt från de platser där man finner traditionell arbetskraft”, säger Ready-Campbell.

Kikani, som har tillbringat mycket tid med att fundera på effektivitet i branschen, betonade att autonoma schaktningsmaskiner kan få jobbet gjort på ett smartare, säkrare och förhoppningsvis mer produktivt sätt. ”När du förbereder ett fordon i början av dagen tankar du det, smörjer det och läser in din konstruktionsmodellen eller dina planer, och då får datorn en bild av vilka förutsättningar som gäller idag. Du bygger en terrängkarta och sedan beräknar datorn hur den ska omvandla dagens förutsättningar till vad planerna kräver och den gör allt detta på egen hand.” Mortenson och Built Robotics är säkrar på att de har hittat svaret på den frågan.