Skala upp digitala lösningar inom alla organisationer

De senaste två åren har det hänt mycket när det gäller att föra den teknologiska utvecklingen framåt inom byggbranschen. Företagen investerar aktivt i digitala verktyg och – framför allt – i kompetens. Oavsett vilka strategiska mål ett företag har finns det lösningar som kan göra skillnad.

De senaste två åren har det hänt mycket när det gäller att föra den teknologiska utvecklingen framåt inom byggbranschen.

Företagen investerar aktivt i digitala verktyg och – framför allt – i kompetens. Oavsett vilka strategiska mål ett företag har finns det lösningar som kan göra skillnad.

Innan man gör den här investeringen finns det dock några viktiga uppgifter som organisationen måste ta itu med redan från början, oavsett storlek:

  • Utveckla en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg används för att bygga bättre
  • Granska de interna kompetensuppsättningarna för att förstå vilka digitala färdigheter som team och individer har
  • Göra en marknadsbedömning för att ta reda på vad som finns tillgängligt, och titta särskilt noga på var olika lösningar överlappar varandra.

Det är först när man är klar med de här stegen som man kan börja fundera på att genomföra förändringar i organisationen.

Företag av alla storlekar kan hänga med

Materialbrist, extrem prisvolatilitet och lagändringar är exempel på problem som gör trycket stort på dagens ämnesexperter i byggbranschen. Men att införa ny programvara behöver inte innebära enorma kostnader. Små, enkla verktyg kan leda till avsevärda förbättringar.

Som ett första steg bör kunden titta på sin övergripande strategi och ställa sig några inledande frågor:

  1. Vad försöker man som organisation att uppnå?
  2. Hur kan teknologin bidra till att uppnå de här målen?
  3. Finns det några standardalternativ, eller kommer det att behövas något mer skräddarsytt?
  4. Kan den aktuella lösningen skalas upp eller ner utifrån affärsbehoven?

Om man har tydliga svar på de här frågorna är det mer sannolikt att man väljer rätt lösning från början och därmed undvika onödiga kostnader och projektkomplikationer.

Hantera resan

Organisationen behöver också veta hur den ska engagera sin personal och sina leveranskedjor i arbetet med att införa nya lösningar. Om man inte har hela projektteamet bakom sig är det svårt att uppnå de förväntade fördelarna.

Offentliga organisationer och stora kapitalägare kan genom upphandling påverka beteenden i den riktning de vill, och det finns ingenting som säger att detta inte kan stipulera vilken lösning som bör användas.

En robust kommunikationsplan som riktar sig till såväl det interna teamet som leveranskedjan säkerställer att det här fungerar bra och resulterar i en positiv tillämpningsgrad.

Det är också viktigt för en organisation att förstå vad som är bästa praxis när en viss lösning väl har införts. Det finns ett stort fokus på datahantering, både när det gäller tillgängligheten inom organisationen (för större tydlighet och bättre beslutsfattande) och möjligheten att dela data utmed den ”röda tråden” (från design till byggande, överlämning och förvaltning).

Organisationer som funderar på att skapa standarder kring teknologin eller lösningarna redan när processen inleds ser ofta en högre tillämpningsgrad, större investeringsavkastning och andra former av värde.

Programvara är ett utmärkt verktyg för att skapa redovisningskedjor, identifiera och hantera risker, säkerställa efterlevnad och i slutändan dra lärdom av projekt för att göra framtida projekt effektivare, bättre och värdefullare.

Oavsett vilka strategiska mål företaget har finns det programvara som kan göra skillnad.

Börja i liten skala med enkla verktyg. Det kommer inte att dröja länge innan företaget ser avsevärda förbättringar och kan påbörja sin resa mot digitalisering.

Hitta en partner

Att hitta en teknologipartner som är villig att samarbeta med företaget och anpassa sin lösning efter dess kultur och behov kan leda till mycket snabbare avkastning på investeringen.

Viktiga områden där stöd behövs är utbildning och implementering, till exempel att översätta befintliga arbetsflöden till digitala processer och ställa in relevanta nyckeltal för att se till att lösningen leder till relevanta verksamhetsförbättringar. Ta reda på hur Bluebeam kan hjälpa till genom att besöka https://www.bluebeam.com/se/landing/go-digital

Är Bluebeam Revu nytt för dig?