STH BNK by Beulah: Så byggs världens första ”grönskrapa”

Southbank by Beulah – även kallat STH BNK – ska börja byggas under 2022 i Melbourne. Det omfattar även en exceptionell plan för att ge staden fler grönområden.

STH BNK by Beulah ska börja byggas under 2022 i Melbourne, och omfattar en exceptionell plan för att ge staden fler grönområden. STH BANK by Beulah är ett blandprojekt med två torn som kommer att omfatta över 5,5 linjära kilometer grönska på mycket mindre än en tiondel av det utrymmet, inbyggt i ett system av terrasser. Det sammanhängande grönområdet ska klättra över 360 meter och fler än 165 våningar upp på de två skyskrapornas smala, vridna fasader. Det gör STH BNK by Beulah till världens högsta vertikala trädgård, och även till den högsta byggnaden på hela södra halvklotet.

Idén till projektet kom 2018, när den australiska utvecklaren Beulah köpte marken i Melbournes Southbank och lanserade en arkitekttävling där lokala företag parades ihop med världens mest kända arkitekter. Tävlingen fick internationell uppmärksamhet och vanns av den nederländska firman UNStudio och Cox Architecture med ett förslag de kallade ”den gröna ryggraden”.

De två tornen kommer att innefatta lyxlägenheter med fokus på hälsa och välbefinnande och Melbournes första Four Seasons-hotell med 210 sviter. Det kommer att finnas ett kommersiellt utrymme med 5 000 arbetstagare från olika länder, ett område för hälsa och välbefinnande, ett observationsdäck, en hörsal med 3 000 platser, en park på 2 000 kvadratmeter samt omkring 100 experimentella butiker, restauranger och leverantörer av färska livsmedel.

Planen omfattar ett sammanhängande grönområde som når ända upp till toppen av bostadstornet i ett område som kallas STH BNK Sky Garden. Området spiller ut mellan tornen som en park fram till utomhustorget STH BNK Square, komplett med höga träd och ormbunksträdgårdar.

Sammantaget kommer utrymmet och byggnaderna att fungera som en förlängning av den naturliga grönskan på Southbank Boulevard och i Melbourne Botanical Gardens. På byggnadernas nedre våningar kommer det att finnas en mångfald av mindre buskar, och på våningarna högre upp hittar man högre träd och vinterväxter. Samtliga växter har valts ut för sin förmåga att trivas i Melbournes klimat, och kommer att gödslas, bevattnas och bevakas av ett autonomt system som kräver minimalt med trädgårdsskötsel och underhåll.

Konceptuella konstnärer, trädgårdsdesigners och hållbarhetsproffs har väglett arkitekterna och ingenjörerna på UNStudio och Cox Architecture under det tidiga planeringsstadiet för STH BNK by Beulah. Företaget kommer också att utnyttja toppmodern design och smart teknologi för att maximera energieffektiviteten och framtidssäkra byggnaden mot klimatförändringar.

Den gröna ryggraden på 366 meter har en roterande design och utgrävningen av källaren blir 20 meter djup, med en två meter tjock grundplatta av betong och upp till 1,5 meter tjocka membranväggar. Ovanför marken planeras förskjutna pelare runt en central kärna, och varje växtvåning kommer att ha ytterligare väggar som stöd.

Den slutliga designprocessen för STH BNK by Beulah pågår och är oerhört komplex. Det krävs att både design och arbetsflöden är databaserade för att lösa de många utmaningarna med att bygga en lyxig minimetropol.

Ben May, som är chef för digital transformation för byggnader och platser i Australien och Nya Zeeland på AECOM, ansvarar för den digitala tekniken för STH BNK by Beulah. Ben berättar: ”Ett arbetsflöde som vi kunde bygga in här var möjligheten att snabbt visualisera designen, och med vårt datorbaserade arbetsflöde kunde designen framställas i en modellmiljö i 3D där kunden snabbt kunde se visualiseringar av byggnaden. Men sedan använde vi också en server där vi mycket effektivt kunde extrahera informationen till 2D-format.”

Ben fortsätter: ”För oss är Bluebeam en effektiv – mycket effektiv – plattform och programvara när det gäller att kommunicera den här typen av information. Vi kan extrahera från vår beräkningsmodell, skapa planer automatiskt och snabbt göra uppdateringar. Om vi gör några viktiga ändringar i kraven eller arkitekturen kan vi uppdatera informationen väldigt snabbt i vår byggplattform. Det är en stor fördel för oss, i synnerhet tidigt i projektet.”

Våra städer måste bli grönare. Städernas grönområden absorberar buller och luftföroreningar, sänker temperaturen och ger invånarna immateriella sociala och kulturella fördelar. På senare år har ingenjörer och arkitekter letat efter nya sätt att integrera grönområden i stadsmiljöer, till exempel i projekt som The High Line i New York, Gardens by the Bay i Singapore och BeltLine i Atlanta. Det blir också allt vanligare med gröna takterrasser och vertikala trädgårdar. STH BNK by Beulah beräknas stå klart 2027.

När projektet är färdigt kommer det inte att finnas något mer radikalt och dramatiskt exempel på integrerade grönområden i en stad någonstans i världen.

Så bygger vi 2030