Skanskas nya, innovativa digitala hubb

Företagets nya strävan handlar om att förbättra hur byggbranschen använder teknik för att lösa verkliga problem.

Det finns få globala byggföretag som tänker lika mycket på teknik hur man kan arbeta med och forma den tekniken för att stärka medlemmarna i sina projektteam, som svenska Skanska. Företagets nya digitala hubb, som lanserades den 1 januari, utgör kulmen på många års arbete. För omkring fem år sedan skapade företaget programmet GoMobile. Det bestod av en grupp progressiva digitala tänkare som handplockats från olika delar av organisationen. De var experter på vissa tekniker och kunde främja spridningen av dem i team och på arbetsplatser. Lotta Wibeck, som spelat en särskilt stor roll i Skanskas utveckling som teknikpionjär, stod vid rodret.

Jimmy Forsberg, som reste runt i Sverige och visade medarbetare hur de kunde få ut mesta möjliga av Bluebeam Revu, förklarar att GoMobile-teamet ”försökte reda ut alla verktyg vi hade och hur de hörde ihop. Allt var konstruerat som silor”, säger han. De ville sammanföra allt och dessutom samarbeta med programvarupartner som Bluebeam för att utnyttja tekniken till fullo. ”Bluebeam fick oss att öppna ögonen.” Både Lotta och Jimmy förklarar att “Bluebeam-känslan” blivit ett uttryck som ofta används inom Skanska. ”Alla du frågar på Skanska Sverige vet vad en Bluebeam-känsla är”, säger Jimmy. Programmet skapades med ett start- och slutdatum och det var mycket framgångsrikt.

Något som medarbetarna lade märke till. När det avslutades i slutet av 2018 kom Skanska överens om att skapa en logisk och permanent fortsättning på GoMobile-initiativet: den digitala hubben. Med 13 dedikerade medarbetare som alla brann för att hitta och tillämpa de bästa verktygen, utgjorde det här ett djupgående ställningstagande för Skanska. I huvudsak bekräftade de att teknik måste vara ett ständigt område för ifrågasättande och förbättring. Du kan inte bara lösa företagets teknikproblem och sedan tro att det räcker.

Jimmy, som är Skanskas Bluebeam-expert, anser att den digitala hubben delvis handlar om innovation och delvis om att bidra till och få ut mesta möjliga av det som redan används: ”Vi måste vara den stöttepelare i organisationen som alla andra kan luta sig mot när de ställer sig frågorna ‘Så, jag har det här arbetsflödet, och jag har hört om den här programvaran. Kan den hjälpa mig? Har du undersökt detta? Kan du hjälpa mig att undersöka detta? Eller undersöker du något liknande?’”. Man kan se på dem som hälften IT-kunniga och hälften futurister.

För Lotta bygger en stor del av den digitala hubbens framgång på förtroende vad gäller både människor och lösningar. Hon anser att hon har företagets förtroende att ta ett vågat initiativ och göra det värt besväret. Hon handplockade sina egna teammedlemmar. De är tekniskt kunniga och väl förtrogna med verkligheten på byggarbetsplatsen eftersom hon ville ha personer som hon kunde lita på utan att behöva övervaka dem.

Att ha förtroende för de tekniska lösningar som Skanskas medarbetare förlitar sig på varje dag är också av yttersta vikt. Jimmy pratar gärna om Bluebeam som en partner, inte en leverantör, eftersom relationen verkligen är symbiotisk: ”Vi säger inte leverantörer. Vi säger partner eftersom vi båda är lika ansvariga för att det ska lyckas. Om Bluebeam inte lyckades som en programvara inom Skanska, skulle det inte vara bra för Skanska, men det skulle inte vara bra för Bluebeam heller.

Vi har en relation med varandra.” En vägledande faktor för Lotta, Jimmy och resten av teamet är inte bara kapacitet, utan också användarvänlighet. Med tiotusentals anställda och ännu fler underleverantörer måste Skanska se till att deras digitala verktyg inte bara är de bästa i sin klass, utan också att de används inom hela företaget. Man måste förenkla teknikutbudet, använda redan befintliga avtal med programvarupartner och tänka på saker som funktionalitet på byggarbetsplatsen och säkerheten för sina medarbetare.

”Alla är på olika nivåer och alla är unika”, säger Lotta. ”Hur ser du till att du når ut till en person på bästa sätt? Du måste tala till personen på hans eller hennes nivå. Det är det enda sättet. Annars pratar du över dem. Och när du går därifrån har ingenting ändrats.”

”Det är ett stort ansvar vi har på Skanska”, fortsätter Lotta. ”I Sverige ses vi som de största och alla ser upp till oss. Vi har möjligheten att påverka och göra något bra för hela byggbranschen här, inte bara för oss själva.”