Sveriges standarder för samgranskning får ett stort uppsving

Ett nationellt upplysningsarbete från de största byggföretagen som hela landet tjänar på.

Sverige har gått i bräschen för att implementera nationella standarder för samgranskning inom konstruktion. De fem största byggföretagen skapade och implementerade förra året en uppsättning riktlinjer som kallas ”Standarder för samgranskning”. Därigenom kommer byggindustrin att kunna undvika fel på grund av förvirring och göra det lättare att samarbeta med andra företag och underleverantörer. Samtidigt förbättrar man effektiviteten inom hela Sveriges arkitektur-, ingenjörs- och byggbransch.

Nu tar de fem största byggföretagen – Veidekke, Skanska, Peab, NCC och JM – ytterligare steg mot att sprida de nyligen antagna riktlinjerna över hela landet. I Sveriges alla 290 kommuner håller man i en serie praktiska workshops där mindre företag kan utbilda sig.” Vi inser att alla små och stora företag inte har resurser för att kunna implementera och använda standarderna, eller ens för att förstå vad de är”, säger Jimmy Forsberg som är affärsutvecklingschef på Skanskas Digital Hub. Han och andra teknikledare på de fem största byggföretagen håller därför i utbildningar och lunch-and-learn-evenemang i Stockholm, Göteborg och på andra håll för att sprida budskapet – och kunskapen.

Vi vill göra det enkelt för alla att samgranska, oavsett om du arbetar för Skanska eller våra konkurrenter. Det spelar ingen roll. Konkurrensfördelen ligger inte i samgranskningen: det här är mycket, mycket större än så.

Forsberg och hans branschkollegor vid de fem största byggföretagen är inte oroliga över att förlora några konkurrensfördelar genom att dela sina optimerade arbetsflöden. ”Vi vill göra det enkelt för alla att samgranska, oavsett om du arbetar för Skanska eller våra konkurrenter. Det spelar ingen roll. Konkurrensfördelen ligger inte i samgranskningen: det här är mycket, mycket större än så”, säger han. Om alla är på samma sida kan till exempel en underleverantör sätta igång med arbetet på dag ett i stället för att lära sig en ny samgranskningsprocess och ett nytt arbetsflöde med varje byggföretag, eller ännu värre, med varje nytt projekt.

Upplysningsarbetet har hittills mötts med entusiasm, och fler saker är på gång. I branschen verkar alla ivriga inför förändringen. Effektivitet smittar av sig, och nu när standarderna expanderar i praktiken såväl som på pappret förutspår Forsberg “endast fördelar” i framtiden.