Hur kan GPS hjälpa byggbranschen?

Från att hålla utrustningen på byggarbetsplatsen säker och produktiv till att kartlägga mark och terräng för ett projekt – GPS (Global Positioning System) erbjuder byggbranschen en dimension av information som var helt otänkbar för bara några årtionden sedan.