Hur kan GPS hjälpa byggbranschen?

Från att hålla utrustningen på byggarbetsplatsen säker och produktiv till att kartlägga mark och terräng för ett projekt – GPS (Global Positioning System) erbjuder byggbranschen en dimension av information som var helt otänkbar för bara några årtionden sedan.

Om du någon gång har kommit vilse, har du förmodligen tagit fram din smartphone, kontrollerat var du är och använt en app som Google Maps för att räkna ut hur du ska komma fram till ditt mål.

Möjligheten att navigera dig fram till den där viktiga sammankomsten på La Maison de Boeuf hänger på att din telefon har tillgång till ett nätverk av satelliter som kretsar kring jorden och bildar det som kallas Global Positioning System (GPS).

GPS-teknologin ägs och drivs av USA:s regering, och gör att en persons smartphone kan räkna ut sin position genom att hämta lägesinformation från 3 av de 21 satelliter som kretsar runt jorden på 17000 kilometers höjd.

GPS hjälper oss inte bara att komma dit vi ska. Teknologin används också för att samla in data som tidigare skulle ha tagit flera år, eller till och med årtionden, att få in. Forskarna kan mäta miljöförändringar, till exempel polarisens tillstånd, på bara några dagar, och använda jämförelsedata för att bedöma framtida trender och belysa mönster av nedbrytning eller återhämtning.

GPS-spårning i byggbranschen

Utöver den vetenskapliga forskningen eller förmågan att hitta till en restaurang, kan GPS även användas i byggbranschen.

Fördelarna för sektorn är otaliga. Nu när användningen av mobila enheter och molnteknik har blivit vanlig på byggplatserna, är det aldrig särskilt svårt för användarna att ta reda på var deras utrustning befinner sig.

Genom att placera en liten GPS-spårningsenhet på en maskin – som är värdefull för entreprenören, för att inte tala om dyr – till exempel en stor bulldozer eller ett lyftredskap, kan entreprenören ta reda på var den aktuella maskinen finns i stort sett dygnet runt, alla dagar i veckan.

Förutom att förhindra potentiell stöld innebär anslutningen av GPS-aktiverad utrustning på en stor byggarbetsplats att entreprenören kan hålla koll på var den finns, vilket kan spara tid och arbete när samma utrustning behövs till ett jobb någon annanstans med kort varsel. Det kan också säkerställa att ingen obehörig användning av tillgången förekommer.

Utöver fördelarna i fråga om lokalisering och stöldförebyggande kan GPS-spårning för byggutrustning användas för att studera bränsleförbrukningen, spåra en tillgång för att se till att den används inom avsedda parametrar och förbättra produktiviteten på byggarbetsplatsen genom snabbare kartläggning och layout.

Hur ska en bra GPS-enhet vara konstruerad?

Vad gör att en GPS-spårningsenhet fungerar bra för byggutrustning? När du letar efter ett system till din utrustning föreslår experterna att du överväger följande:

  • Enkel installation
  • Användarvänligt gränssnitt
  • Tillgänglighet på vilken enhet som helst
  • Möjlighet att enkelt söka information efter adress, intressepunkt, geofence eller tidsram
  • Lättläst format med alternativ för att exportera rapporter
  • Omfattande datamängder för varje komponent
  • Insikter om bränsle och underhåll
  • Automatiska varningar om ovanlig aktivitet

Som fleet management-företaget Lytx säger: ”Till syvende och sist beror mängden funktionalitet och data som är tillgängliga på hur sofistikerade de enskilda enheterna och det system som används är.”

Förbättring av leveranskedjan

I en undersökning av forskare vid Universiti Tun Hussein Onn Malaysia noterar man förnuftigt att även om byggbranschen är stor, är den ”mycket reserverad [när det gäller att] anamma ny teknologi”.

Undersökningen belyser de många – och välbekanta – fördelarna med att använda GPS för att leverera komplexa projekt som broar, vägar, motorvägar och höghus, men uppmanar branschen att visa större entusiasm för teknologin.

En annan undersökning, av forskare vid University of Reading i Storbritannien, syftade till att visa att integration av RFID (Radio Frequency Identification) – taggar som läser av och överför signaler trådlöst – med GPS kan bidra till att öka effektiviteten i leveranskedjan.

”[Det här kan användas] som ett verktyg för att generera, registrera och utbyta processrelaterade kunskaper mellan leveranskedjans intressenter. Detta skulle göra det möjligt för samtliga inblandade parter att identifiera och förstå konsekvenserna av eventuella kommande svårigheter och reagera därefter innan de orsakar stora störningar i byggprocessen”, tillade forskarna.

Sådana empiriska undersökningar ger bara ytterligare tyngd åt argumenten från dem som vill se GPS anammas i större utsträckning i hela byggbranschen.

Drönarteknologi ger byggbranschen hökblick