Vad är Bluebeam Revu?

Med Bluebeam Revu kan arkitekter, ingenjörer och andra inom byggbranschen dela och ändra mängder av data och information under ett projekt från början till slut. Det ger ökad effektivitet och garanterad kvalitet under hela processen.