Det er denne udvikling, der driver byggebranchen fremad.