Digitala arbetsflöden i byggbranschen

Byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna. Samtidigt är det den bransch som har mest att vinna med digitala arbetsflöden.

I en kundenkät berättade Australiens ledande byggföretag nyligen om vilka arbetsflöden som har förbättrats mest för dem sedan de gick över till att arbeta digitalt. Deras fem mest förbättrade arbetsflöden – samgranskning, mängdavtagningar, hantering av informationsförfrågningar, ritningshantering och platslogistik – omfattar projektets hela livscykel.

Automatiskt genererad tidslinjebeskrivning

Entreprenörer, underleverantörer, arkitekter, ingenjörer och byggherrar som samarbetar hela tiden under projektets gång har historiskt förlitat sig på papper för att få jobbet gjort. De som har gått över till digitala arbetsflöden upplever större effektivitet och enhetlighet, för att inte tala om hur mycket de hjälper miljön genom att använda färre pappersutskrifter.

För att demonstrera hur enkelt företag av alla storlekar kan uppnå samma effektivitetsvinster höll vi nyligen en serie webbinar under rubriken Back to Basics: Revu for Construction. Det här är vad vi gick igenom.

Avsnitt 1: Hantera och redigera PDF-filer

Att kunna hantera PDF-ritningar kan verka som ett grundkrav, men alla program för PDF-redigering är inte likvärdiga. Revu är utvecklat specifikt för byggbranschen. Det har stöd för PDF i storformat och innehåller branschspecifika kommunikationsverktyg.

Automatiskt genererat grafiskt gränssnitt och programbeskrivning

Nyckellektioner

 • Kombinera ritningar till en enda fil och använda Batch Slip Sheet
 • Hålla ritningar åtskilda och använda Sets
 • Skapa ett Studio-projekt med Sets för projekt som alla kan komma åt
 • Skapa en Studio-session för att kommunicera var som helst, när som helst

Om jag skulle välja mina två favoriter ur den här listan skulle det vara Sets och Studio-sessioner. Jag har inte sett någonting annat som med så enkla åtgärder sparar så mycket tid.

Sets

Med ett sammankopplat, hyperlänkat dokumenthanteringssystem (DMS) uppdateras setets ritning automatiskt till den senaste version. Du behöver inte längre ha en ”aktuell mapp” på datorns skrivbord. Sets omfattar alla projektritningar från alla konsulter, och det bästa av allt är att alla markeringar och data från tidigare revisioner kommer med i de senaste ritningarna.

Vi ser att mängden data på byggarbetsplatser ökar, och våra kunder som migrerar från papper till digitala arbetsflöden i byggbranschen betraktar de gemensamma markeringarna som värdefull digital information.

Studio-sessioner

Jag förstår att vissa tycker att det känns överväldigande att flytta information till molnet, men tänk tillbaka på när du brukade komma hem från semestern och lämna in dina fotorullar på framkallning.Nu för tiden lägger vi upp våra bilder direkt i sociala medier under resans gång, våra vänner kommenterar dem och vi svarar. De flesta av oss använder digitala processer i privatlivet, och det är inget jättestort steg att anamma liknande arbetsflöden på jobbet. Med lite utbildning i ryggen digitaliserar byggteam sina arbetsflöden för anbud och samgranskningar, värdestyrning, verkstadsritningar och platsspårning. Möjligheten att samarbeta var som helst, när som helst har sparat våra kunder många timmar av värdefull tid.

Avsnitt 2: Granska och signera digitala dokument

Det här är något helt revolutionerande för byggbranschen.

I det här webbinaret visade vi i detalj hur man använder Revu för att skapa digitala formulär och signaturer, och ser till att alla granskade dokument är skyddade. Om du behöver göra dokumentationen mer enhetlig kan du skapa egna standardiserade processer i Revu.

Nyckellektioner

 • Fylla i formulär med Revu
 • Skapa mallar
 • Signera dokument
 • Certifiera dokument

Mallar med formulär

Ritaren i mig älskar att använda formulär och mallar – allt från att återskapa rubrikblock i CAD-ritningar och informationsförfrågningar till att skriva under barnens intyg från skolan. När ett Revu-formulär väl har skapats är det lika enkelt att använda som vilket onlineformulär som helst. Det finns också möjlighet att lägga till bland annat alternativknappar, textrutor och flervalslistor.Om du vill ta det ett steg längre kan du använda kod (JavaScript) i bakgrunden för att automatisera uppgifter, stänga av och sätta på olika avsnitt och mycket, mycket mer.

Ta en titt på den här supportartikeln om du vill veta mer om att använda JavaScript i Revu.  

Avsnitt 3: Standardisera verktyg och processer

I alla bygg- eller ingenjörsprojekt pågår flera olika arbetsflöden samtidigt. Den goda nyheten är att Revu kan hjälpa dig att digitalisera arbetsflöden och standardisera processer, vilket många kunder runt om i världen har gjort.

Om du använder Revu har du redan kommit halvvägs. Det handlar nu om att använda Tool Chests, anpassade kolumner och statusar för att bygga en Revu-profil som kan delas.

I det här webbinar-avsnittet utforskade vi hur man digitaliserar byggprojekt och höjer arbetets produktivitet och effektivitet över hela linjen med Revu. Enhetlighet är nyckeln till att få projekt att fungera effektivt.

Nyckellektioner

 • Migrera från pappersbaserade markeringsarbetsflöden till digitala
 • Statusarbetsflöde, där den ursprungliga markeringen är färgkodad
 • Studio-sessioner – samarbeta var som helst, när som helst

Att kombinera alla de här tre nyckellektionerna ger visserligen bäst resultat, men varje ämne i sig innebär också en avsevärd förbättring.

I den här webbinar-serien pratar jag mycket om att upprätta standarder med Tool Chests, eftersom det är det enklaste sättet att övergå till digitala processer. Med statusar kan användare byta färg på markeringar och skapa historisk information om dem. En notering som ”Dörren ska tas bort och ersättas med …” skulle till exempel kunna markeras i rött. Sedan kan man med hjälp av statusar ändra markeringen till gult när den har ritats, orange för backcheck och sedan lila för kvalitetsgranskning.

Till sist kan all information laddas upp till molnet med Studio-sessioner och alla medarbetare, konsulter och intressenter kan samarbeta och kommunicera live i samma PDF-filer.

Avsnitt 4: Effektivisera mängdavtagningar

Att få fram rätt mått och antal är ett avgörande och komplicerat steg i varje byggprojekt. Processen kan effektiviseras i Revu genom att digitalisera pappersarbetsflöden och slå samman olika kalkylblad till ett enda verktyg som ger exakta mängdavtagningar.

Nyckeln till att lyckas med det här är att standardisera Tool Chests, skapa anpassade kolumner och slå samman de här elementen i Revu-profiler som vi diskuterade i avsnitt 3. I det här webbinaret tittade vi på hur våra kunder gör detta vid mängdavtagningar.

Nyckellektioner

 • Ställa in skalan för ritningar i Revu 20
 • Använda de nya anpassade verktygen för linjetyper
 • Mäta stålbjälklag för en byggnad – lägga till storlek och vikt
 • Beräkningsverktyg för ventilation
 • Mängdavtagning genom en kombination av verktygen Sök och Räkna
 • Beräkna betong med hjälp av volymverktyg
 • Överlagra och jämföra skillnader mellan ritningar

Det är svårt att plocka ut bara några punkter ur nyckellektionerna ovan, eftersom de alla utgör delar av ett större digitalt byggarbetsflöde. Som exempel använder jag en målare i delstaten South Australia som jag har hjälpt att skapa en Revu-profil.

Användningsfall: Målare, delstaten South Australia

Jag kom in och fick direkt syn på några planritningar i A2-format med markeringar i olika färger som hade gjorts med överstrykningspenna och handritade skrafferingsmönster. Det här systemet var verkligen enkelt att migrera från papper till digitalt, och på så sätt förbättra det arbetsflöde som den här målaren hade förlitat sig på under de senaste 30 åren. Vi byggde en Tool Chest, anpassade kolumner och lager som grund för arbetsflödet. Sedan, när de uppdaterade ritningsrevisionerna kom in, kunde vi använda överlagring för att lättare hitta designändringar och använda verktygen Sök och Räkna för att räkna variationer.

Målaren kunde använda arbetsflödet Överlagra för att upptäcka nya taköppningar, hitta var och en på alla våningar i en byggnad med Sök och sedan använda verktyget Räkna för att få fram ett antalsmått. Till sist skapade vi en PDF-rapport för den här variationen för byggaren – alltsammans i Revu.

Avsnitt 5: Hantera platslogistik

I det sista avsnittet tittade vi på hur det på varje byggarbetsplats finns ett stort antal element att hålla koll på samtidigt. Bluebeam Revu kan hantera de många logistiska utmaningarna med ett byggprojekt, och därmed spara tid, arbete och resurser på lång sikt.

I det här webbinaret skapade vi platslogistikritningar och innehåll i Revus Tool Chests och delade platslogistikritningar över hela projekt så att alla både på och utanför byggarbetsplatsen kan hålla koll på den aktuella platshanteringen.

Nyckellektioner

 • Skapa en Revu-mall med formulär för ett projekts rubrikblock
 • Skapa platsritningar med Google Maps eller Near Map
 • Lägga till tillfälliga stängsel, säkerhetsgångar, skjul, skyltar, lyftkran med mera
 • Hur platslogistikritningar kan delas med Studio-sessioner

Skapa platsritningar med kartdata

Jag har valt ut de här två punkterna ur nyckellektionerna eftersom de är de som oftast får störst effekt.Jag har sett komplicerade metoder med MS Paint, Excel eller överdimensionerade CAD-verktyg. I det här avsnittet demonstrerar jag en metod som är enkel att ta efter och som används av många av våra kunder för att ta fram och sprida information och uppdateringar till hela platsteamet. Det är bara ytterligare ett exempel på utmärkta arbetsflöden för byggbranschen.

Avslutning av serien

Att börja använda digitala arbetsflöden behöver inte vara överväldigande, eftersom det bygger på samma arbetsflöden som du kanske redan har använt i årtionden. Ett byggföretag som börjar arbeta digitalt måste inte nödvändigtvis ta ett stort kliv till drönare eller 3D-modeller – det finns mindre steg inom räckhåll. Att bara flytta de här fem viktiga arbetsflödena från papper – eller från program som inte är avsedda för byggbranschen – till specialbyggd programvara som Revu kommer att göra stor skillnad.

Om du vill veta mer om att anamma digitala arbetsflöden inom byggande kan du titta på inspelningarna av webbinar-serien i fem delar genom knappen nedan.

Ta en titt på våra kommande webbinar