Mängdlänk i Bluebeam Revu

De fem främsta skälen att använda Mängdlänk i Revu

Mängdlänk hjälper Revu-användare att länka Excel-filer direkt till markeringar i en PDF-ritning

Jag skulle vilja göra en snabb återblick och visa en funktion i Bluebeam Revu som du kanske inte känner till, trots att den har funnits i flera år.

En av mina favoritutgåvor av Revu kom 2017, då företagets utvecklare introducerade flera förbättrade mätverktyg som möjliggjorde intelligenta arbetsflöden för mängdavtagning. Hur fantastiskt är det inte att bara kunna markera en bjälkes längd, och automatiskt få en beräkning med summor? Eller att använda dynamisk fyllning för att hitta areamått genom att hälla färg på en planritning och fylla det aktuella rummet eller utrymmet?

Men min absoluta favoritfunktion är ändå Mängdlänk.

Med det här verktyget kan Revu-användare länka Microsoft Excel-filer direkt till markeringarna i en PDF-ritning. Som du kanske redan vet beräknas summorna i Revu i markeringslistan. Mängdlänk tar dock informationen ett steg längre. Medan du mäter material i Revu uppdateras mått- eller mängdsummorna samtidigt i det kopplade Excel-bladet.

Vad innebär det här exakt? Här är de fem främsta fördelarna med att använda Mängdlänk i dina arbetsflöden.

Presentationer: Oavsett om du är utvecklare och ska presentera för kommunen, eller jobbar på kommunen och ska presentera för allmänheten, kan visuella, numeriska data vara extremt viktiga. När du ska skapa presentationer om markanvändning inför ett nytt utvecklingsprojekt kan dina visuella diagram uppdateras automatiskt, vilket ger en klar bild av designavsikten.

Äldre kalkylblad: De flesta underentreprenörer har befintliga kalkylblad som de använder för beräkningar. Era kalkylblad är en av anledningarna till att det går bra för er, så varför sluta med dem när det går att koppla dem till markeringar i Revu? Även om kalkylbladen inte innehåller så många formler kan de utformas så att de stämmer överens med beräkningsprogrammets krav och enkelt kan importeras.

Enkel revisionsuppdatering: När du har alla dina markeringar på plats för att samla in kvantiteter är det jätteenkelt att bara uppdatera de befintliga markeringarna när en ny revision kommer in, istället för att börja om. Med funktioner som Jämför dokument och Överlagra sidor kan Revu visa exakt var ändringar har gjorts, så att du direkt kan uppdatera markeringen och kalkylbladet samtidigt. Det här ger också en bra bild av förändrade omfattningar, så att du kan motivera ytterligare material, schemaändringar och arbetskraft.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Standardisering och konsekvens: Nästan alla företag jag har besökt har samma problem med beräkningar. De har fem kalkylatorer, och var och en av dem har sin egen metod för att samla in och räkna på material. De har alla olika avfallsfaktorer baserade på olika erfarenheter. De kanske till och med har ett ”tillägg för svår kund” som höjer hela anbudet. Det gör att det nästan är omöjligt att samarbeta när siffrorna ska sammanställas. Med anpassade verktyg och profiler i Revu, kopplade till ett standardiserat kalkylblad med inbyggda standardformler, kan vi eliminera fel och skapa konsekventa och förutsägbara anbud oavsett vem som utför mängdavtagningen.

Enheter: För en tid sedan skrev jag ett inlägg där jag introducerade idén att skapa enheter med hjälp av Utrymmen i Revu. Mängdlänk erbjuder också en ny metod för att skapa enheter för mängdavtagningar. Ett exempel: Om du spårar längden på en vägg med träreglar kan summan matas in i kalkylbladet. Därifrån kan vi bygga formler för att beräkna det dubbla hammarbandet, ankarbultarna vid 183 cm centrumavstånd (CC-mått), antalet reglar vid 41 cm CC, isoleringsrullar, formskivor, gipsplattor med mera. Hur kraftfullt är inte det?

För bästa resultat bör du först skapa specifika anpassade verktyg för de material som du vill beräkna. Det gör inte bara allt tydligare när du börjar skapa länkar till kalkylbladet, utan gör det också lättare att lära teamet att använda konsekventa, standardiserade verktyg för förutsägbara resultat. Ju enklare du gör arbetsflödet desto troligare är det att användarna kommer att anamma den nya processen. Min erfarenhet säger mig att ju mer involverade de är i att skapa processen, desto mer intresserade blir de av den. De mest erfarna kalkylatorerna ger störst värde. Hjälp dem att gå över till att arbeta digitalt genom att bygga in deras kunskapsarv i företagets standarder.

Överstrykningspennorna som brukade användas för att visa att en komponent är räknad och klar blir till en digital markering som räknar och överför uppgifter till det formelfyllda kalkylbladet.

Jag hoppas att du tyckte att den här introduktionen till Mängdlänk var till hjälp och att du har fått några nya idéer kring hur du kan använda den här kraftfulla funktionen i dina arbetsflöden.

Om du vill veta mer om Mängdlänk och de tekniska aspekterna av att använda funktionen kan du ta en titt på bloggen UChapter2: How to Easily Set Up Quantity Link in Bluebeam Revu.

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Lager i Bluebeam Revu

Åtta sätt att använda lager för större tydlighet i Revu.