Lager i Bluebeam Revu

Åtta sätt att använda lager för större tydlighet i Revu

Ett kraftfullt verktyg i Revu hjälper entreprenörer och andra användare att kommunicera komplicerade markeringar mer tydligt

En kraftfull funktion i Bluebeam Revu som jag anser att alla borde använda i någon mån är lager.

Om du har kommit till Revu från en CAD-bakgrund är det troligt att du redan förstår och använder lager. För de av er som inte gör det: man vet inte vad man inte vet. Jag hoppas att den här artikeln bidrar till att belysa en ny möjlighet att göra dina PDF-arbetsflöden mer flexibla, organiserade och tydliga.

För den som är tillräckligt gammal skulle man kunna beskriva lager så här. Kommer du ihåg i skolan, när läraren använde overheadprojektorn för att visa saker på väggen, eller kanske på en utdragbar skärm? Overheadprojektorns yta motsvarar PDF-filen när du öppnar den. Den transparenta filmen man skriver och ritar på är ett lager. Lagret kan plockas bort eller döljas, sättas på igen eller så kan man lägga på flera olika lager och se dem alla på skärmen.

I Revu kan vi isolera olika kategorier av markeringar, eller införa dem. Om du inte är bekant med funktionen Införa kan du läsa det här tidigare blogginlägget.

Nu kanske du frågar dig var man hittar lager någonstans. De finns på flera olika ställen.

Vi börjar med att titta på panelerna på sidorna av Revu-gränssnittet. Du bör se en svart, lodrät stapel på sidan med flera panelflikar längst upp. Högerklicka nedanför verktygen och håll muspekaren över Visa.


OCKSÅ PÅ BUILT:


Där ser du en lista över paneler. Klicka på alternativet Lager. När det blir blått betyder det att det är synligt.

Ett annat ställe där du kan se lager är när du öppnar ett dokument som kommer från ett rit- eller designverktyg. Då överförs lager ofta från den ursprungliga filen. Prova verktyget Överlagra sidor för att se hur lager ser ut och hur kraftfulla verktyg de kan vara. Om du inte redan använder Överlagra sidor när revisioner landar på ditt skrivbord har du missat något.

Här är några snabba exempel på hur lager kan användas i olika faser av ett projekts livscykel.

Planering: När ett nytt byggprojekt ska planeras kan man använda lager för att skilja mellan olika element i designkraven. Man kan till exempel ha separata lager för byggnadsarea, parkering, grönområden osv.

Samgranskning: Under design- och granskningsfasen kan man ha lager och färger som visar markeringar som behöver läggas till i ritningarna, markeringar som bara är kommentarer för ritarens referens eller interna anteckningar i designsyfte. Man kan till och med ha lager för att spåra markeringar i första omgången och ett annat för ytterligare kommentarer efter uppföljningen.

Beräkning: När jag bygger anpassade verktyg för beräkning brukar jag alltid ta med lager för att skilja mellan olika system eller materialtyper. Jag bakåtkonstruerar alltid verktyget och funderar på hur jag kan behöva ändra lagren när bladet är fullt av markeringar. Man kanske vill stänga av alla golvareamått för att kunna se alla trösklar.

Om man döljer alla betongplattor blir det enklare att se och välja enbart fundamentet, eller så kanske du bara vill se en viss typ av fundament. Med lager kan du isolera olika material och bygga upp din kalkyl utan att behöva ha alla materiallager på samtidigt.

Platsförberedelse: På väg- och vattensidan kanske du vill få fram kvantiteter och skilja mellan olika områden för schaktning och fyllning som visar vilka material som kan användas någon annanstans på platsen. Om du spårar framsteg med platsbilder eller mätpunkter kan du också ordna dessa efter datum.

Byggande: Medan vi bygger kan vi använda lager för att dela upp schemat. Om vi tittar på beräkningsmarkeringar skulle vi kunna se hur många betongbilar som kommer varje dag och isolera kantstenar, plattor och fundament därefter. Det går också att använda lager för platslogistik och visa materialleveranser, byggbaracker och flyttbara toaletter på platsen med ett datumlager. Att veta vad som behöver flyttas på platsen under projektets gång kan hålla alla informerade om vad som förväntas.

Relationshandlingar: När man är på plats och noterar aktuella förhållanden, P&ID eller verifierar installationer kan lager användas för att visa nytt respektive befintligt, till- respektive frånluftskanaler, gas- respektive vattenledningar eller ventiler som behöver bytas ut.

Fastighetsförvaltning: När man ska spåra många olika system för en anläggning kan det vara praktiskt att samla alla på en och samma ritning och använda lager för att organisera dem. När alla lager är på kan det se ut som en organiserad röra, men när du isolerar lågspänningslagret för att undersöka ett nätverksproblem ser det plötsligt rent och exakt ut. När du har löst den situationen vill du kanske byta lager för att titta på ett VVS-problem eller kontrollera datum på brandsläckare.

Överkurs: Använd lager så att de markeringar som du gör tidigt i ett projekt fortfarande kan användas längre fram för att undvika dubbelarbete. Genom att addera priser till olika enheter och delar kan man snabbt få kostnadsberäkningar. Det blir så enkelt att det kan göras samtidigt som man går på plats med byggherren.

Samma markeringar flyttas och revideras av ingenjörsteamet på kontoret och beräkningen uppdateras automatiskt. När det kommer revisioner får man en direkt bild av förändrade omfattningar eller prisökningar. De här markeringarna kan också användas av installationsteamet på plats, och status för varje enhet kan ändras när den är installerad. I Studio-sessioner i Revu ser projektledaren i realtid hur mycket arbete som återstår på platsen och kan schemalägga nästa projekt.

Som du ser finns det många kraftfulla sätt att använda lager i alla faser av ett byggprojekt. Jag hoppas att du tyckte att den här introduktionen till lager i Revu var till hjälp och att du har fått några nya idéer kring hur du kan använda dem i dina arbetsflöden.

Om du vill veta mer om lager kan du läsa mitt andra blogginlägg, Understanding Revu Layers Like a Pro (engelska).

Troy DeGroot

Troy DeGroot är Bluebeam Certified Consultant, Bluebeam Certified Instructor och Implementation Specialist. Troy arbetar med projektledare, BIM-/VDC-chefer och CEO/CIO för att höja produktiviteten, öka förutsägbarheten och maximera programvarutillämpningen.

Se hur enkelt det kan vara att bli digital. Påbörja teknikresan med Bluebeam.