Är virtuell och förstärkt verklighet svaret på byggbranschens problem?

Tack vare utvecklingen av teknologi för virtuell och förstärkt verklighet kan arkitekter gå igenom en design med kunden långt innan man tar det första spadtaget, och entreprenörer kan överlagra bilder av en befintlig byggarbetsplats över en digital plan för exempelvis rörläggning och ta reda på vad som kommer att fungera och inte

Vad är förstärkt och virtuell verklighet?

Förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) är två teknologier som gör att man kan se världen på ett nytt sätt, och de har funnits ett bra tag.

AR utvecklades av akademikern och datavetaren Ivan Sutherland på Harvard University 1968. Med AR kan man betrakta omgivningen genom ett headset med en virtuell bild överlagrad, vilket ger människor möjlighet att se både ”det som är” och ”det som kan bli” samtidigt.

VR uppfanns på 1980-talet, när den amerikanska datorkonstnären Jaron Lanier tillverkade ett särskilt headset och en handkontroll som användare kunde använda för att uppleva och gå omkring i ”andra världar” och miljöer utan att behöva förflytta sig. Därmed är Jaron Lanier enligt vissa den virtuella verklighetens grundare.

Som väntat har de stora teknologiföretagen också gett sig in leken, med satsningar av varierande storlek.

Google doppade tårna i VR-vattnet, men drog sig senare ur, medan Apple tidigare den här månaden presenterade sitt ”mixed reality”-headset Vision Pro. Headsetet kommer att säljas för 3 499 US-dollar (cirka 37 000 kronor) nästa år enligt Financial Times, och är ”den största projektchansningen någonsin från företagets vd Tim Cook, som tog över efter Steve Jobs 2011”.

Apples stora satsning speglar den rådande uppfattningen att VR – och AR i mindre utsträckning, även om det fortfarande är viktigt – har cementerat sin plats i den moderna världen.

Varför bör man använda VR och AR i byggbranschen?

Ett område där AR och VR används för mer än ”bara” spel och underhållning är produktivitetsförbättring. I byggbranschen har båda teknologierna börjat användas mer och mer som ett tillskott till datorstödda verktyg som byggnadsinformationsmodellering (BIM).

Visualisering i realtid

Arkitekter som Hawkins\Brown i Storbritannien har utnyttjat VR i över fem år för att ge företagets team en uppfattning om hur ett projekt så småningom kommer att se ut. Man har fått möjlighet att ge kunderna en ”rundvandring” i en byggnad innan man ens har kommit i närheten av byggarbetsplatsen med några verktyg.

Hawkins\Brown använde VR för att utveckla Oculus-trappan vid byggnaden Sbarc|Spark på Cardiff Innovation Campus, vilket gjorde det möjligt för företaget och kunden att se hur det skulle komma att se ut när man stod längst ner i trappan och tittade upp.

I byggbranschen gör VR-teknologins trogna följeslagare AR att intressenter kan besöka ett projekt så många gånger de vill, för att se vad som fungerar och inte fungerar genom 3D-bilder som kan överlagras över befintliga resurser.

Planerad aktivitet inom en byggnads skal – till exempel placeringen av rör, fönster och dörrar – kan betraktas på plats genom ett särskilt headset långt innan underentreprenörerna dyker upp för att utföra jobbet.

Samarbetsinriktad design

Enligt James Worthington, som har en ledande roll i bygg-, teknik- och projektteamet på Charles Russell Speechlys, omfattar de potentiella fördelarna med VR och AR i byggbranschen förbättrad design. Han säger: ”För designfokuserade roller är uppslukande virtuell verklighet en naturlig efterträdare till datorvisualisering och -modellering.”

James tillägger att en annan fördel är förbättrad byggbarhet – VR kan användas som ett samarbetsverktyg så att ”byggteamet får uppleva projektet och se vad de ska börja jobba med långt innan själva byggandet startar”.

Hur kan AR och VR förbättra utbildningen i byggbranschen?

Inom det viktiga området hälsa och säkerhet tror James Worthington att VR kan användas för att ”göra utbildningen säkrare tack vare att utrustningsoperatörer kan skaffa sig värdefull erfarenhet i en simulerad miljö innan de börjar använda utrustningen i den verkliga världen”.

Enligt VR-utbildningsföretaget Pixo är det bevisat att utbildning i byggsäkerhet och -färdigheter med VR ”förbättrar elevernas förmåga att minnas och behålla kunskaper, och innebär att utbildningen tar mindre tid”.

Företag som använder VR för utbildning i byggsäkerhet har sett färre säkerhetsincidenter som resultat, tillägger Pixo, och sparar 43 % i tid som annars skulle ha gått förlorad på grund av en olycka.

Med hänvisning till en undersökning av Iowa State University säger Pixo också att de deltagare som använde VR för byggutbildning klarade sig bättre i svetsprov än de som fick traditionell utbildning. Företaget pekar också på en rapport av Capgemini där man hävdar att 82 % av de företag som har infört AR/VR anser att fördelarna har överträffat förväntningarna.

I en rapport från Accenture verkar man instämma, och menar att en grupp människor som utbildades med hjälp av VR ”uppvisade i genomsnitt 12 % större exakthet och 17 % kortare slutförandetid än deltagare som utbildades med video”.

I en undersökning som utfördes av Matthias Guegler på California Polytechnic State University dras slutsatsen att VR-teknologi ”har blivit en del av lösningen på säkerhetsfrågorna tack vare möjligheten att utbilda personalen inom realistiska simuleringar av byggarbetsplatser utan att fara föreligger”.

Finns det några begränsningar med att använda AR och VR i byggbranschen?

Vilka är då nackdelarna med att använda VR och AR i byggbranschen? Resurstillgången är ett problem för vissa företag. Teknologi som AR och VR kan vara dyr, och man behöver lämplig programvara och teknologikunskaper för att integrera sådana verktyg i ett företags struktur.

På säkerhetsområdet finns det viss oro kring integriteten och teknologins intrång.

Det råder också en allmän brist på erfarenhet inom AR och VR, vilket kommer att hämma företagens framsteg, men situationen håller på att förändras i takt med att yngre personal tillkommer.

Enligt experterna kommer AR och VR att bli omvälvande för den globala ekonomin, och därmed även för byggbranschen. I en rapport från konsultföretaget PWC menar man att VR och AR har potential att leverera en ökning av den globala ekonomin med 1,5 biljoner US-dollar (cirka 16 biljoner kronor) till år 2030.

”En viktig fördel med VR och AR är att de erbjuder organisationer möjlighet att utbilda sina anställda och testa sina rutiner, till exempel genom att simulera realistiska scenarier och till och med högriskmiljöer”, skriver man i rapporten.

För att övervinna eventuell motvilja på marknaden mot att använda AR och VR inom byggutbildning säger PWC att de företag som utvecklar teknologierna, eller ger råd kring och implementerar dem, måste göra mer för att utbilda företagen och samhället om de många fördelarna.

”Dessa samtal måste knyta an till det som är möjligt idag – inte till avlägsna löften. Det innebär att få fler att prova teknologin och ta sig tid att förstå, besvara och bemöta eventuell oro”, tillägger man i rapporten.

Det låter nog utmärkt för många som arbetar i byggbranschen idag.

Kan byggbranschen dra nytta av metaversums kraft?