Världsarkitekturdagen 2022

Världen runt omkring oss formas av arkitekter och designers. 1985 lanserade Internationella arkitektunionen (l’Union internationale des architectes, eller UIA) i Paris världsarkitekturdagen för att belysa det arbete som utförs av alla som designar vår byggda miljö.

Så kan byggbranschen bli mer hållbar

Byggd miljö står för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp i Storbritannien. Behovet av att ta itu med det här blir allt mer pressande, men det finns åtgärder som branschen kan vidta för att göra saker annorlunda. Bluebeam och B1M Network presenterar dem i en ny video.

Vad är avvikelser och hur löser man dem?

Att flytta in i ett nybyggt hem ska vara en dröm som går i uppfyllelse, och är det också för de flesta. Men ofta finns det små problem med en ny bostad, som innebär att upplevelsen inte blir vad den borde vara. Hur kan köpare hantera avvikelser, och hur kan byggbranschen göra mer för att lösa problemet?

Strävan efter ekonomisk hållbarhet i byggbranschen

Som en del av kampen för att hejda – eller till och med vända – klimatförändringarna måste man ta itu med frågan om den byggda miljöns ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhet. Efter klimattoppmötet COP26 som hölls i Glasgow nyligen ekade kraven på gröna lösningar för att trygga framtiden, och branschen måste nu vara ännu mer uppmärksam på behovet av att bygga nu med framtida generationer i åtanke.